Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Skal de store træer fældes eller ej? Det er det store spørgsmål, der afgør fremtiden for Moesgård Allé. Foto: Christian Gnutzmann

Hvad sker der med Moesgård Allé?

I sidste uge havde jeg fornøjelsen af at cykle den cirka en kilometer lange strækning fra Oddervej til Moesgaard Museum. Den vej, der hedder Moesgård Allé.

Jeg blev overhalet af to biler, og ellers havde jeg asfalten for mig selv. Så der var god plads til at nyde de store, flotte træer, der tårner sig op langs vejen.

Alt i alt en dejlig tur. Men jeg har også prøvet at være der i bil på et tidspunkt af dagen, hvor trafikken var noget mere massiv, end den var forleden. Og så var der altså ikke meget tid til at nyde alléen. Her handlede det udelukkende om at styre uden om modkørende uden at komme for tæt på de store træer.

Aarhus Kommune har i årevis ønsket at gøre strækningen bredere, men det har ikke kunnet lade sig gøre.

Millionerne er ellers lagt til side, og for nyligt meldte Danmarks Naturfredningsforening ud, at den ikke længere vil stå i vejen for en udvidelse. Foreningen har tidligere været med til at spænde ben for projektet.

Men selvom pengene er der, og en stor modstander er væk, kan vejen ikke bare gøres bredere. Lige nu afhænger det hele af, om man kan fælde de store træer uden at ødelægge forholdene for de flagermus, der holder til på alléen.

I dagens første artikel kan du få en status på projektet.

Nu skal vi i stedet videre på min cykeltur. For jeg lagde også vejen forbi Hørhavegården, hvor der også var noget at fortælle. Den gamle kampestensruin, der i mere rigtig mange år har stået overfor gården, er blevet pillet fra hinanden.

De store sten ligger hulter til bulter i haven ved Hørhavegården og venter på at blive stablet på ny.

Til sidst skal det handle om fire hjul i stedet for min cykel, og det skal særligt handle om de biler, der kører for hurtigt. Der bliver nemlig langet bøder ud på flere strækninger i Højbjerg, og jeg har samlet alle årets bøder og lagt dem ind i et kort, så du kan se, hvor det halter mest.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Når der kun kører biler fra en retning, er der plads nok. Det er en anden snak, når to modkørende biler skal forbi hinanden. Foto: Christian Gnutzmann

Pengene er på plads, og en stor modstander vil ikke stå i vejen: Alligevel er det ikke sikkert, at Moesgård Allé bliver lavet om

Kommunen vil gerne gøre vejen bredere, pengene er afsat, og Danmarks Naturfredningsforening, som før har stået i vejen, vil ikke længere gøre indsigelser imod en ny Moesgård Allé.

Alligevel kan det ende med at trække yderligere i lang drag. Fredningsnævnet, som skal tage stilling til sagen, har en deadline, der hedder marts 2024. Og her kan nævnet ende med at sparke kommunens planer langt ud i Aarhusbugten.

Det handler lige nu om de flagermus, der lever i træerne. Kan en eventuel ny allé give dem lige så gode levevilkår, som den nuværende? Det spørgsmål skal besvares.

Det er nødvendigt på ny at undersøge forholdene for flagermus i træerne på Moesgård Allé. Det betyder, at det måske først bliver i 2024, der kommer afklaring.

Nu sker der endelig noget.

Nej, vent. Det kan ikke lade sig gøre alligevel.

Denne gang er den der. Eller nej… dispensationen til fredningen er nødt til at blive trukket tilbage.

Sagaen om Moesgård Allé har i mere end ti år været et skridt frem og et mindst lige så stort skridt tilbage igen.

Vejen er, som den var, da projektet første gang blev præsenteret. Den er smal, og det er svært for to biler at krydse hinanden.

Byrådet har ellers for længst vedtaget, at vejen skulle gøres bredere. Der er også sat 13 millioner kroner af til projektet. Og for nyligt fortalte Danmarks Naturfredningsforening, at den ikke længere ville stå i vejen for en dispensation til fredningen, hvis Fredningsnævnet træffer den beslutning.

Så er kysten vel klar?

Nej. Ikke nødvendigvis.

Der skal være plads til flagermusen

I slutningen af august var der et offentligt møde, hvor alle interesserede kunne blande sig i debatten om alléens fremtid. Efterfølgende har man kunnet komme med bemærkninger til den beslutning, som Fredningsnævnet skal træffe i forhold til, om kommunen kan få lov til at fælde træerne, lave vejen bredere og så plante nye træer.

Sådan kan Moesgård Allé komme til at se ud, hvis Aarhus Kommune får lov til at gøre vejen bredere. Skitse: Aarhus Kommune

Her har særligt en bemærkning fra Miljøstyrelsen stor betydning. Styrelsen påpeger, at der skal tages højde for flagermusene, der lever i de gamle træer.

- Helt overordnet handler det om, at vilkårene for flagermusene ikke må forringes. Det indbefatter ynglemuligheder og opholdssteder for arten, siger Rasmus Andreasen, der er AC-tekniker ved Miljøstyrelsen.

Den del så ellers ud til at være vinget af allerede i 2020. I høringssvaret fra Miljøstyrelsen til Fredningsnævnet står der, at ”Aarhus Kommune har efterfølgende lavet en yderligere flagermusundersøgelse i 2020 i området dækket af fredningsforslagene”.

Sådan har sagen udviklet sig

2009: Fredningsnævnet siger nej til, at træerne langs Moesgård Allé må fældes, så vejen kan gøres bredere.

2012: Aarhus Kommune forsøger igen at få dispensation fra Fulden-fredningen, så der kan bygges en ny og bredere vej til museet. Denne gang lykkes det for kommunen at få en dispensation, men Danmarks Naturfredningsforening sætter foden ned, klager og får medhold. Dispensationen ophæves, og alléen må blive, som den er.

2014: Det nye Moesgaard Museum åbner, men det er med den samme Moesgård Allé, hvor der kun lige er plads til, at to biler kan køre forbi hinanden.

2018: Byrådet vil igen udvide alléen, så den bliver bredere. Det kræver, at man fælder de gamle træer og planter nye. Det bliver besluttet, at der skal indledes en ny fredningssag for at få lov til at opgradere vejen.

2021: Prisen for en ny og bredere Moesgård Allé er 13 millioner kroner. Det beløb afsætter byrådet i budgetforliget i 2021.

2022: I august valgte Danmarks Naturfredningsforening at ”trække sig”. Det vil sige, at foreningen ikke længere vil stå i vejen, hvis Fredningsnævnet skulle beslutte at give kommunen en dispensation. Danmarks Naturfredningsforening har ellers været en af de største modstandere af kommunens planer.

Men den undersøgelse er altså ikke god nok længere.

- Det mener vi ikke, at den er i forhold til den måde man ser på tingene nu. For ti år siden var der en anden praksis for området, men fra EU's side har man skærpet opmærksomheden på en række arter, blandt andet flagermus. Nu er det for eksempel ikke nok at sige, at der er en anden skov tæt på, som de kan leve i. Levestedet for flagermusene bør opretholdes som på indgrebstidspunktet, siger Rasmus Andreasen.

Nødt til at se på det

Det er ikke ny viden, at der lever flagermus i de gamle træer langs Moesgård Allé, men hvorfor er det så det, der er med til at forsinke processen så mange år efter, at forslaget første gang blev præsenteret?

- Man må jo forholde sig til tingene, når de kommer frem. Der er kommet nye domme, som har ændret praksis for, hvordan man ser på de her arter. Det er jo ikke sådan, at man i en retssag kan sige ”arh, det her kom lidt sent i processen, det kan vi ikke tage stilling til”, siger Rasmus Andreasen.

Vil det så sige, at der på et senere tidspunkt kan blive fundet en blomst eller noget andet, som man så vil være nødt til at undersøge, og som vil udsætte afklaringen yderligere?

- Hypotetisk vil man altid kunne sige, at der kom et eller andet nyt, men det er kommunen, der har rejst sagen og skal tilvejebringe de nødvendige oplysninger, og så skal Fredningsnævnet sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst.

Tanken er, at Moesgård Allé stadig skal have store træer langs vejen. Her er det en visualisering fra Aarhus Kommune, der viser, hvordan alléen kan se ud med nyplantede, 20 år gamle lindetræer. Visualisering: Aarhus Kommune

Og selvom ting selvfølgelig kan ændre sig, som man kan se med flagermusene, så forventer Jesper Frandsen, der er civilingeniør ved kommunens mobilitetsafdeling, ikke, at projektet løber ind i en ny ”flagermus”.

- Nu tænker jeg, at alle relevante parter har været hørt, siger han.

Deadline i 2024

I sidste ende lander beslutningen på Fredningsnævnets bord. Det er her, der skal tages stilling til, om Aarhus Kommune kan få lov til at lave vejen om på trods af fredningen af området.

Den beslutning bliver naturligvis ikke truffet, før alle oplysninger er på plads. Men Fredningsnævnet arbejder lige nu med en deadline, der hedder 31. marts 2024.

Nævnet har som udgangspunkt to år fra, at en fredningssag er rejst, til at den skal være afsluttet. Og den blev rejst i marts i år. Fredningsnævnet har dog mulighed for at forlænge fristen med yderligere to år, hvis det bliver nødvendigt, men som udgangspunkt bliver der truffet en afgørelse inden foråret 2024.

Alle stenene er blevet flyttet over til Hørhavegården, og nu er der gang i arbejdet med at bygge det nye hus op. Foto: Christian Gnutzmann

Ruin stod til at blive væltet og fjernet: Nu får den nyt liv, og snart kan du overnatte i den

I mange år har den stået på hjørnet mellem Hørhavevej og Ørneredevej. Det gør den ikke mere.

I stedet er den gamle kampestensruin blevet pillet fra hinanden og flyttet over på den anden side af vejen. Over til Hørhavegården.

Her er der gang i arbejdet med at stable stenene igen, så det til sidst bliver en cirka 25 kvadratmeter stor hytte, man kan overnatte i som gæst af Hørhavegårdens Bed and Breakfast.

Hvis alt går vel, kan gæster af Hørhavegårdens Bed and Breakfast for første gang overnatte i det nye stenhus til foråret.

Tre mænd gør holdt på deres løbetur.

De skal lige lure lidt på det arbejde, som to håndværkere i gang med ved Hørhavegården. Det er nemlig ikke noget helt almindelig byggeri, der er på vej.

Rundt om dem ligger et hav af store, ukurante sten, der ved første øjekast ikke ligefrem egner sig til at blive stablet ovenpå hinanden for til sidst at danne et lille hus.

Men det er nu engang det, de skal. Stenene har faktisk allerede stået ovenpå hinanden i rigtig mange år på hjørnet af Hørhavevej.

Det nye stenhus kommer til at blive cirka 25 kvadratmeter stort. Foto: Christian Gnutzmann

Som du måske har gættet, så er det den gamle kampestensruin, der er blevet pillet fra hinanden, flyttet over på den anden side af vejen for at blive bygget op til en ny hytte, hvor gæster af Hørhavegårdens Bed and Breakfast kan overnatte.

- Vi har arbejdet længe på at få den herover, for vi synes, at den passer godt til et gammelt bindingsværkshus som vores, men vi kunne ikke bruge placeringen, da den stod på den anden side af vejen, siger Martin Haaning, der sammen med sin kone, Susanne, har Hørhavegården, hvor de også selv bor.

Skulle rives ned

I mange år har stenhuset stået som en ruin overfor Hørhavegården, men det har naturligvis også været brugt til noget.

Blandt andet har det været brugt som en del af det savværk, der for cirka 50 år siden lå på hjørnet. Men med farvellet til savværket er stenhuset faldet mere og mere sammen.

- Kommunen spurgte, om vi kunne bruge det, for ellers skulle det rives ned og fjernes, og der er ingen, som har interesse i, at det bare står og er grimt. Så ros til kommunen for at få igennem, at vi kunne flytte det herover, siger Martin Haaning.

Stenhuset nærmede sig med hastige skridt en udløbsdato på hjørnet mellem Hørhavevej og Ørneredevej. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

I samme stil som selve Hørhavegården er blevet sat i stand, hvor alt det gamle materiale fra byggeriet er blevet genanvendt, så bliver stenene fra stenhuset brugt til at genskabe det gamle klenodie.

- Det bliver en lille to personers lejlighed, som forhåbentlig bliver en god indtægt for os i fremtiden.

Det er Hørhavegården, der står for finansieringen af at bygge det nye stenhus op, og Martin Haaning håber på, at det kan stå helt færdigt i løbet af det sene forår.

Skåde-Højbjerg-Holme har tidligere besøgt Hørhavegården, og det kan du læse mere om her.

Det kommer næppe som nogen stor overraskelse, at Oddervej igen er den strækning i Højbjerg, der har kastet flest fartbøder af sig. Der er dog gode takter at spore på den trafikerede indfaldsvej. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Er vi begyndt at køre pænere? Se, hvor der bliver delt fartbøder ud i 8270

Politiet tager gerne hele æren, men det går nok ikke, lyder det.

For ifølge politikommissær Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi er der flere grunde til, at der bliver givet færre bøder. For det bliver der. Både i Højbjerg og i Aarhus Kommune generelt, er der givet færre bøder i år i forhold til sidste år.

Og noget af æren bør tilfalde politiet, trods alt. Ifølge Lars Bisgaard har det en effekt, når politiet tropper op med fotovogn og fartkontrol.

2022 ser ud til at blive et markant bedre år end 2021 målt på antallet af fartbøder. Politikommissær Lars Bisgaard mener, at der er flere grunde til de positive takter.

De fleste har sikkert prøvet det.

Man kommer forbi en varevogn, der holder i vejkanten. Var det en fartkontrol? Kører jeg for hurtigt? Jeg var da under 60, var jeg ikke? Hvor hurtigt må jeg overhovedet køre her?

Tankerne kan nå at fare rundt i hovedet mange gange, og måske tikker der en besked ind fra politiet. Sådan en hilsen er der delt nogle stykker af ud på baggrund af fartkontroller på vejene i Højbjerg i år.

I alt har Højbjerg lagt asfalt til 229 fartovertrædelser fanget af politiets fartkontroller. Det er markant bedre end sidste år, hvor ordensmagten udstedte 601 fartbøder indenfor postnummerets grænse. Det viser tal fra Østjyllands Politi. Tallene viser antallet af fartbøder til og med september i år.

Det vil altså sige, at der stadig er et par måneder at løbe på, men der skal trykkes ganske hårdt på speederen, hvis ikke 2022 skal være et bedre år end sidste år målt på fartbøder.

Tendensen er den samme over hele kommunen. Der var ved udgangen af september udskrevet cirka halvt så mange fartbøder fra fartkontrollerne, som der blev i hele 2021.

Ikke kun politiets skyld

Det er naturligvis gode takter, at bøderne bliver færre, og derfor er politikommissær ved Østjyllands Politis færdselsafdeling Lars Bisgaard glad for at se, at indsatsen har en effekt.

- Vi kan se på tallene, at det har en effekt, og generelt er hastigheden kommet betragteligt ned. Men selvom vi gerne vil tage hele æren, så vil det nok være utroværdigt at gøre, for der kan være flere grunde. Jeg har en mistanke om, at folk kører langsommere for at spare benzin på grund af de høje priser. Jeg tror også, at mange har fundet ud af, at fart er en utryghedsfaktor, siger han.

Kan nedgangen i antallet af bøder skyldes, at I har været ude med færre kontroller i år i forhold til sidste år?

- Vi kører nærmest det samme antal måletimer på hele året. Så det skulle gerne være det samme, siger Lars Bisgaard.

Folk kører pænere på Oddervej

Skåde-Højbjerg-Holme lavede en lignende opgørelse sidste år. Her var der uden konkurrence Oddervej, der løb med den triste førsteplads for flest fartbøder.

Det gør den igen i år, men der er slet ikke så overbevisende, som sidste år.

Den del af Oddervej, der ligger i 8270, har i løbet af i år kastet 133 bøder af sig. Sidste år lød tallet på 473 for hele året.

- Igen vil vi gerne tage hele æren, men jeg tror, der er flere ting, som gør sig gældende. For det første kører folk generelt bare pænere, og det er jo fantastisk. Samtidig ved jeg, at der har været perioder med vejarbejde, og det er man blevet bedre til at respektere, siger Lars Bisgaard.

Holmevej og Hjulbjergvej løber med anden- og tredjepladsen for flest bøder for i år til og med september.

Sådan kan du selv bekæmpe den høje fart

Selvom det ser ud til at gå den rigtige vej med de fartglade bilister, så bliver der stadig kørt for stærkt, og der kunne helt sikkert også gives flere bøder, end der bliver i dag.

- Jo mere man fisker, des flere fisk fanger man jo, siger Lars Bisgaard med henvisning til, at der i år er blevet markant flere bøder på Gunnar Clausens Vej i Viby i forhold til sidste år.

Og det kan være nok så fint, at der et sted i kommunen er blevet slået så hårdt ned på fartsynderne, at hastigheden er faldet, men hvis det ikke lige er på den vej, du bor på, eller den rute, du bruger på vej til arbejde, så hjælper det måske ikke så meget.

Så hvad kan man egentlig gøre, hvis man gerne vil have politiet til at gøre noget ved farten på en bestemt strækning?

- Man kan gå ind på vores hjemmeside og bestille en kontrol. Det er man meget velkommen til. Alle dem, der skriver, bliver ringet op, så vi kan spørge ind og på den måde finde ud af, hvad der giver mest mening. For vi kan ikke holde i bunden af en villavej, det kan ikke lade sig gøre. Men vi vil meget gerne gøre noget for, at sikkerheden bliver større i trafikken, siger Lars Bisgaard.

Du kan klikke her for at finde den hjemmeside, Lars Bisgaard taler om.