Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Debatten om havneudvidelsen spidser til. Snart begynder de reelle politiske forhandlinger. Arkivfoto: Jens Thaysen

Få overblik over havneudvidelsen og kom med i Højbjergs nye bryggeri

Ja, vi skal forbi den igen-igen. Havneudvidelsen.

Hvis du ikke orker at læse mere om den saga, så hop lidt længere ned i teksten, hvor du kan komme med på besøg hos Højbjergs nye ølbryggeri.

Men først skal det altså handle om havnen, for det er saftsuseme et vigtigt emne. Det kommer til at forandre Aarhus og særligt den sydlige del af byen, hvis udvidelsen bliver vedtaget.

Om det er til den gode eller dårlige side, må du selv vurdere.

I løbet af den seneste uges tid er der kommet flere væsentlige informationer på bordet. Blandt andet er to rapporter om klima og alternative løsninger blevet offentliggjort.

For nogle har de to rapporter måske været det afgørende skub i retning af, at udvidelsen er det rette for Aarhus. For andre er analyserne blot mere brænde på det bål, der brænder for, at beslutningen bør udskydes, så alting kan undersøges til bunds.

Fire politikere er gået sammen om en fælles udmelding, som i den grad retter hård kritik af rapporterne.

Der er meget at holde øje med lige nu, når det kommer til snakken om havneudvidelsen, og det kan være svært at få det hele med. Derfor har jeg samlet fem vigtige informationer og pointer fra den seneste uge. Blandt andet har jeg været nede i de to omtalte rapporter.

Du kan få det hele i dagens første artikel. Det er en længere en af slagsen, og måske får du brug for noget at skylle læsningen ned med.

I så fald kan du søge inspiration i dagens anden historie. Her har jeg besøgt Højbjergs nye ølbryggeri.

Hazy Bear Brewing flyttede ind på Søren Nymarks Vej i efteråret, og går alt, som det skal, så kan Højbjerg om nogle år prale af at have et af Skandinaviens bedste bryggerier. Det er i hvert fald ambitionen.

Mændene bag bryggeriet går all in på kvalitet og på smag. Og her snakker vi ikke smagen af en klassisk pilsner. Blandt andet kan Hazy Bear Brewing byde på en variant med kaffe, kokos, kakao og vanilje.

Og du kan selvfølgelig komme til at smagen humlen. Hver fredag holder bryggeriet åbent i lokalerne i Holme. Her kan du købe våde varer, og du kan få en masse nørdet øl-snak, hvis det er det, du vil.

Det minder lidt om et besøg på en bondegård, hvor du kan stå og klappe koen, mens du drikker et glas mælk.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Kan de eksisterende arealer udnyttes bedre? Og kan det i så fald betyde en mindre eller slet ingen havneudvidelse? En ny rapport, der undersøger fire alternativer er blevet offentliggjort. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Har du mistet overblikket over havneudvidelsen? Her er fem vigtige ting, der er kommet frem i løbet af den seneste uge

Alternative løsninger til udvidelsen af Aarhus Havn kan tage noget af pladsmanglen, men de kan ikke erstatte udvidelsen.

Det er konklusionen af en ny rapport, som har undersøgt effekten af et samarbejde med Grenaa Havn, en udvidelse mod nord, en tørhavn og bedre udnyttelsen af de eksisterende havnearealer.

Rapporten er kommet sammen med en undersøgelse af klimabelastningen ved udvidelsen. Her bliver det vurderet, at der i 2032 vil være en klimagevinst, hvis man udvider havnen.

Det er dog ikke alle, der er overbeviste af ovenstående rapporter. Fire byrådsmedlemmer har sammen kritiseret vurderingerne.

Det er noget af det, der er kommet frem omkring udvidelsen i løbet af den seneste uges tid. Vi har samlet det hele her, hvor vi også kommer omkring projektet på Tangkrogen, hvor et nyt rensningsanlæg kan være på vej.

Rapporter om klima og alternative løsninger er blevet offentliggjort, og snart starter forhandlingerne om havneudvidelsen. Samtidig ligger et helt andet projekt på lur. Det kan også få betydning for bugten.

Debatten om havneudvidelsen er gået ind i den afgørende fase. Skal den vedtages, skal den ikke, eller skal den vedtages i en anden version, end den der hidtil har været foreslået?

Det er spørgsmål, som politikerne nu skal stille hinanden og finde argumenter for og imod. Forhandlingerne begynder nemlig snart, og de sidste rapporter er netop blevet offentliggjort.

Der bliver sagt og skrevet meget om dette kæmpestore projekt, og særligt i løbet af den seneste uges tid, er der kommet flere vigtige informationer på bordet. Vi har samlet fem væsentlige elementer i denne artikel.

Klimabelastning eller CO2-besparelse?

Det koster mange tons CO2 at udvide havnen, men i en ny rapport bliver det vurderet, at det kan blive en god investering. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

En af de store knaster i debatten om havneudvidelsen er spørgsmålet om, hvorvidt det vil være godt eller skidt for klimaet at bygge en større havn.

Det er ikke til at komme udenom, at det sætter et aftryk på klimaet, når så stort et anlægsprojekt skal laves, hvis det altså ender der. En ny rapport lavet af konsulentfirmaet COWI for Aarhus Kommune fortæller, at udvidelsen vil udlede cirka 160.000 tons CO2. 

Det tal kan være svært at forholde sig til, men COWI sammenligner i rapporten med en ny midtjysk motorvej på cirka 80 kilometer. Den vil udlede cirka 290.000 tons CO2.

Men det er naturligvis ikke det eneste tal i konsulentvirksomhedens rapport, der er værd at notere sig. Der nemlig være en vigtig skæringsdato i år 2032.

Ifølge rapporten vil udvidelsen i 2032 give en reduktion i udledningen af CO2. Det skyldes, at skibstransport er mere klimavenlig end for eksempel lastbiltransport. I dette regnestykke er der regnet med ”basis godsscenarie”. I samme regnestykke med ”høj vækst godsscenarie” vil reduktionen komme i 2031.

I rapporten står der også, at ”beregningen af CO2-aftrykket i anlægsfasen er baseret på estimerede opgørelser af materialeforbrug og anlægsprocesser og er derfor behæftet med usikkerhed”.

Du kan finde rapporten fra COWI her.

Fire alternativer

Et af de alternative forslag går på at udvide mod nord (til højre i billedet) i stedet for mod syd. Arkivfoto: Jens Thaysen

CO2-udregningerne var ikke det eneste, der nåede politikerne og offentligheden i sidste uge. Også en vurdering af fire alternativer blev præsenteret af HBS Economics, der står bag rapporten, som kommunen har bestilt.

De fire alternativer er at udnytte havnens nuværende arealer bedre, lave en tørhavn ved Framlev, udvide havnen mod nord eller lave et samarbejde med Grenaa Havn.

Den foreslåede udvidelse lyder på 104 hektar foruden størrelsen på svajebassinet. Vælger man at gå med alle fire alternativer, vil man kunne finde 54,9 hektar. Men det kommer med markante økonomiske omkostninger, ligesom det også vil være hårdere ved klimaet, vurderes det i rapporten.

Hvis det kan lade sig gøre at bruge de eksisterende arealer på havnen bedre, vil der ifølge HBS Economics rapport være 6,4 hektar at hente. Der bliver ikke i rapporten sat tal på hverken CO2-udledning eller omkostninger ved optimering af det nuværende areal, men kan der ved hjælp af dette alternativ findes en god håndfuld hektarer, som kan barberes af den foreslåede udvidelse, vil det give CO2-besparelse på 4.700 tons på selve udvidelsen.

Under dette punkt er det også blevet vurderet, hvilken effekt de omtalte containertårne vil have. Her vil man med løsninger fra firmaet Boxbay potentielt kunne dække 70 procent af det ekstra pladsbehov, der bliver frem imod 2052 for containergods. Løsningen er dog dyr. Det vil koste cirka tre milliarder kroner.

Et andet alternativ er at lave en tørhavn ved Framlev, hvor tusindvis af tomme containere kan opmagasineres. I bedste fald vil det ifølge rapporten reducere arealbehovet for en ny yderhavn med 16 hektar.

Det kan til gengæld ende med at blive en merudgift på mellem 294 og 766 millioner kroner og en yderligere klimabelastning på mellem 3.600 og 11.600 tons CO2. Både økonomien og klimadelen er for en periode på 50 år.

I rapporten er der også regnet på, hvad et samarbejde med Grenaa Havn vil kunne betyde for pladsen på Aarhus Havn. Konklusionen er ifølge rapporten, at der vil kunne spares 3,5 hektar. De yderligere omkostninger ved denne model lyder på 72 millioner kroner og 4.900 tons ekstra udledt CO2 over 50 år.

Et sidste alternativ er at udvide havnen mod nord i forlængelse af den eksisterende containerterminal. Her vil der være tale om en stor operation, som gør hver hektar en del dyrere end i den foreslåede udvidelse.

Mod nord vil en udvidelse komme i karambolage med sejlrenden, hvilket vil kræve en ny, og det er omkostningsfuldt. Ifølge rapporten fra HBS Economics vil en udvidelse mod nord være cirka dobbelt så dyr som Yderhavnen per hektar.

Så siger man ja til 29 hektar mod nord og skærer tilsvarende areal fra Yderhavnen, vil det koste 381 millioner ekstra, og det vil udlede yderligere 16.700 tons CO2.

Vælger man i stedet en model, hvor Yderhavnen helt skrottes, og man ”nøjes” med de 29 hektar mod nord, vil man spare cirka 100.000 tons udledt CO2 og små 600 millioner kroner. Så vil der naturligvis også blive tale om en markant mindre udvidelse.

Vurderingen er alternativer kan findes her.

Kritik af rapporter

Byrådsmedlemmerne Thure Hastrup (EL) og Metin Aydin (R) er på ingen måde overbeviste efter at have læst de seneste rapporter. Arkivfoto: Søren Willumsen

Selvom de to nye rapporter lægger op til, at den foreslåede havneudvidelse er den rigtige vej at gå, så er det langt fra alle, der er overbeviste.

Begge rapporter bygger på en række forudsætninger, og det fik i sidste uge en række politikere til at gå sammen om en pressemeddelelse, som rettede kritik af de nye tal og vurderinger.

Det er byrådsmedlemmerne Thure Hastrup (EL), Henrik Arens (NB), Metin Lindved Aydin (R) og løsgænger Jakob Søgaard Clausen, der er afsendere.

- Det er en tilsnigelse at kalde det en rapport. Byrådet blev ikke præsenteret for nogen former for data eller dokumentation, men udelukkende overskrifter og løse vurderinger baseret på usikre data. HBS Economics, som står bag analysen, forklarede, at de havde svært ved at få fat i de relevante data, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Heller ikke klimavurderingen virker til at have overbevist de fire politikere.

- Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at en havneudvidelse er løsningen på hele verdens klimaproblemer. COWI hævder, at en havneudvidelse med flere skibe vil give CO2-besparelser både under anlæg og drift, men det er ikke sandt. Hvis Aarhus udvider havnen, vil der udledes mere CO2, når flere skibe sejler.

De mener, at der er brug for, at beslutningen bliver udskudt, så der bliver tid til at undersøge tingene grundigere.

Tidshorisont

Nu starter de politiske forhandlinger. Arkivfoto: Jens Thaysen

På trods af en opfordring fra de fire førnævnte byrådsmedlemmer er der ikke noget, der tyder på, at beslutningen om en udvidelse bliver udsat.

Til gengæld skal de egentlige politiske forhandlinger til at i gang. De starter 7. februar, og så må tiden vise, hvad de ender med.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) siger til Jyllands Posten, at han forventer en endelig beslutning inden sommerferien. I princippet kan den komme meget før, hvis der altså kan findes et flertal, når forhandlingerne starter.

Det ”glemte” projekt

Havneudvidelsen er ikke det eneste store projekt på disse kanter. Også Tangkrogen kan stå foran en forandring. Visualisering: Aarhus Kommune

Det er ikke kun en eventuel havneudvidelse, der kan komme til at spise en del af bugten. Et andet og måske glemt projekt er det nye rensningsanlæg ved Tangkrogen.

Her bliver tre nuværende anlæg slået sammen i ét stort, som skal ligge ved lystbådehavnen.

Ifølge Århus Stiftstidende er lokalplanforslaget lige på trapperne, og det bliver ifølge avisen sendt til byrådsmedlemmerne lige før sommerferien. Så skal projektet i høring, inden politikerne igen skal drøfte det.

Projektet er markant mindre end havneudvidelsen, og det er gået lidt i glemmebogen hos de fleste. Men det kan altså også komme til at snuppe noget af bugten.

- Jeg synes, det er meget utilfredsstillende, at vi ikke får noget at vide om renseanlægget. Jeg kan simpelthen ikke forstå, man ikke har ladet havneudvidelsen og renseanlægget følge hinanden, siger Svend Erik Kristensen, der er formand for foreningen Beskyt Aarhusbugten, til Stiften.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) fortæller til Stiften, at sagerne er havnet oveni hinanden på denne måde, fordi borgerinddragelsen til havneudvidelsen blev forlænget.

Hvis du vil læse mere om projektet ved Tangkrogen kan artiklen fra Århus Stiftstidende anbefales. Det er en betalingsartikel, men som abonnent på Skåde-Højbjerg-Holme får du adgang til udvalgte, låste artikler fra Stiften. Denne er en af dem. Klik her for at åbne artiklen.

Hazy Bear Brewing har slået sig ned i Højbjerg, hvor de både brygger og sælger deres øl. Foto: Christian Gnutzmann

Her får du mere end en klassisk pilsner: Højbjergs nye bryggeri holder fredagsåbent og vil være Skandinaviens bedste til at lave øl

En gruppe nørder er flyttet ind på Søren Nymarks Vej i Holme. Øl-nørder.

De står bag Hazy Bear Brewing, og de går efter at blive blandt Skandinaviens bedste til at producere de gyldne dråber.

Derfor går de heller ikke på kompromis med noget undervejs i processen, og de går helt ned i de mindste detaljer.

Det kan du selv komme til at opleve. Hver fredag holder de åbent, sælger øl og fortæller om de våde varer.

De sparer hverken på smagen eller ambitionerne hos Hazy Bear Brewing, og hver fredag inviterer de indenfor til forfriskninger og fortællinger om de våde varer.

Jeppe Ørum Madsen holder et glas ind under tanken.

Han åbner for hanen og lader dråberne løbe.

- Du kan se, skummet lægger sig ikke bare ned, siger han.

Der er gods i det glas, han lige har skænket. Både når det kommer til alkoholprocent og til smag. 12 procent og en smagsvariant, der byder på både kaffe, kakao, kokos og vanilje.

Vi er langt fra en klassisk Ceres Top, og det er også meningen.

- Vi vil skubbe til grænserne for, hvor øl kan udvikle sig hen. Det handler både om måden at lave det på og så om de mængder, vi putter i for at give det smag. Vi bruger for eksempel ikke ekstrakt, men masser af rigtig frugt og rigtige vaniljestænger, siger Jeppe Ørum Madsen.

Jeppe Ørum Madsen har lært sig selv at brygge øl ved hjælp af især Youtube. Foto: Christian Gnutzmann

Han er en af ejerne af Hazy Bear Brewing, et ølbryggeri, som for nyligt er flyttet ind på Søren Nymarks Vej i Holme.

- Processen starter her, fortæller Jeppe Ørum Madsen og peger på et lille rum, hvor malten starter sin tur fra sæk til dåse.

Jeppe Ørum viser en ny tank, en tank mere og til sidst fire store tanke.

Hazy Bear Brewing står selv for hele processen, og intet er overladt til tilfældighederne undervejs.

- Vi måler på mikroskopiske ting. Vi sidder og tæller gærceller, og hvis det så ikke smager, som det skal, når øllet er færdigt, så må vi dumpe det. Det lyder måske lidt vildt, men vi går ikke på kompromis.

Det er dog kun sket en enkelt gang på tre år, at en portion øl måtte kasseres.

Nye varianter

De er tre mænd om ølbryggeriet. Jeppe Ørum Madsen er på fuldtid som den eneste, og det vil være en underdrivelse at kalde ham øl-nørd.

At stille ham et spørgsmål om øl er lidt som at åbne for hanerne til en af de store tanke. Det fosser ud med gylden viden.

- Min favoritøl må være West Coast IPA, siger Jeppe Ørum Madsen. Foto: Christian Gnutzmann

Han kan fortælle dig alle detaljer om brygningen, smagene og procenterne. Og det hele er noget, han har tillært sig ved hjælp af bøger og internettet.

Nu henter han og resten af holdet inspiration fra andre bryggerier og især fra USA.

- Der sker hele tiden noget nyt, og derfor laver vi også hele tiden nye varianter og skifter ud. Så hvis du har fået en øl hos os på et tidspunkt, er det ikke sikkert, at du kan få den, når du kommer igen.

Igen handler det om at skille sig ud fra de store bryggerier. Ideen er ikke, at man nødvendigvis skal drikke sig i hegnet af øl fra Hazy Bear Brewing. Man kan selvfølgelig godt, men Jeppe Ørum Madsen beskriver mere sit produkt som det, man rækker ud efter, når man vil være god ved sig selv.

- Vi ser en trend i, at man drikker lidt mindre og i stedet bruger lidt flere penge på det.

Åbent hver fredag

Hazy Bear Brewing slog sig ned i Højbjerg i efteråret 2022. Det er første gang, bryggeriet har egne gemakker. Tidligere har de lejet sig ind hos andre bryggerier.

Og det er ikke helt tilfældigt, at de endte på Søren Nymarks Vej. Selvom de ikke som sådan har noget med Højbjerg at gøre, så var det vigtigt for dem at lave deres øl et sted, hvor de er tæt på byen og andre mennesker.

- Vi vil gerne være Aarhus’ nye bryggeri, og derfor skulle vi ikke bare ligge ude på en mark. Vi skal være her, hvor folk kan komme og opleve stedet. Vi plejer at sige, at vi brygger oplevelser, siger Jeppe Ørum Madsen.

Derfor kan man hver fredag komme forbi og købe lidt godt til ganen.

- Man kan komme og smage på øllene og købe nogen med hjem, og man kan også sidde og være her.

Øllet tager hele turen fra at være en sæk med malt til at ende som væske på dåser i et lokale på Søren Nymarks Vej. Foto: Christian Gnutzmann

Det er lidt, som at være på gårdbesøg, hvor man drikker et glas mælk, mens koen går rundt på den anden side af hegnet.

Her skal man bare rykke en sort skydedør lidt til siden, og så er man inde i maskinrummet, hvor øllet bliver brygget.

- Man sidder få meter fra, hvor det bliver lavet, så vi vil gerne have folk herud og se, hvad det kan. Og det her med at have åbent om fredagen er ikke bare ikke gimmick. Det er noget, vi tror på, og vi gør noget ud af det, siger Jeppe Ørum Madsen.

Køleskabet er fyldt,og hver fredag er der åbent hos bryggeriet. Foto: Christian Gnutzmann

Hvis man gerne vil smage på en af Hazy Bear Brewings varianter, kan de også findes i flere butikker. Blandt andet i Meny på Langenæs, i Nabo Kiosk og i ølforretningen Væskebalancen.

- Vi har valgt, at vi vil være steder, hvor de går op i øl. Det skal være de rigtige hylder, vi er på.

De bedste i Skandinavien

- Du skal lige se det her, siger Jeppe Ørum Madsen og går ind i et lokale, der kan minde om et personalerum.

På et bord står et par reagensglas og målebægere med farvede væsker i. Hazy Bear Brewing har sit eget lille laboratorie, hvor de kan teste ting af og holde øje med, hvordan gærcellerne arbejder.

Det har de ikke kun, fordi de godt kan lide at nørde. Det handler også om store ambitioner.

- Vi går efter at blive blandt de bedste bryggerier i Skandinavien målt på kvalitet, siger Jeppe Ørum Madsen.

- Min lyst til at nørde og brygge øl startede, da jeg for nogle år siden fik en speciel øl, og da jeg smagte den, tænkte jeg "gud, kan øl virkelig det her", siger Jeppe Ørum Madsen. Foto: Christian Gnutzmann

For at blive det skal øl-entusiaster først og fremmest kende til Hazy Bear Brewing, og her er Jeppe Ørum Madsen og hans kompagnoner ved at line et par trumfkort op.

- Vi har aftaler med nogle store, udenlandske bryggerier, som kommer og laver noget med os. Det er lidt som i musikkens verden, hvor kunstnere går sammen om en sang.

Om det bliver et hit, må tiden vise.

Jeppe Ørum Madsen har tømt sit glas med den mørke øl med kaffe og kokossmag. Han bliver aldrig træt af at gå og smage og prøve nye varianter.

- Der er så mange underkategorier af øl og så mange stilarter, der hele tiden udvikler sig. Så nej, jeg bliver ikke træt af øl.

De parkerede biler (den blå og de to bag den) holder ikke ulovligt ved siden af cykelstien på Christian X's Vej. Men de tvinger andre bilister (som den sorte til højre) til at undvige ud i modkørende vejbane. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Hvorfor er parkering ikke forbudt her? Bilister må undvige parkerede biler på vigtig trafikåre

Efter Christian X's Vej er blevet udstyret med over 100 lejligheder fordelt på husnummer 60-68, former en lang række gratis-parkerende biler sig i begge af trafikårens vejbaner.

Det har skabt flere uheld for bilister på trafikåren, som rammer de parkerede biler, fordi vejen snævrer så meget ind. Og fordi parkeringsrækken er svær at se i mørke.

Ejendomsselskaberne bag nybyggerierne, der alle har betalingsparkering, mener ikke, at det er deres egne beboere, som parkerer (lovligt) i siden af Christian X's Vej.

Aarhus Kommunes parkeringsafdeling arbejder nu på løsninger, hvor de formentlig laver standsningsforbud - men markeret parkering i den ene side af vejen er også oppe at vende.

Tættest mod midtbyen er Christian X's Vej blevet svær og til tider farlig at køre på, fordi parkerende biler ved nybyggerier snævrer vejen ind.

Denne artikel er lavet af Skåde-Højbjerg-Holmes søstermedie Viby-StavtrupLIV.

Én bil. To biler. En hel stribe af biler.

Bruger du af og til Christian X's Vej, har du formentlig set den lange række af parkerede køretøjer, som kan forme sig på begge sider af vejen fra Lidl-rundkørslen op til Grundtvigsvej.

Viby-StavtrupLIV har fået flere henvendelser om, at de mange parkerede biler skaber farlige situationer. En af de henvendelser kommer fra Martin Schwartz Wiig fra Viby.

- Beboerne i de nye boliger parkerer på Christian X's Vej. Man skal som trafikant overhale ind i den anden bane, fortæller han om det voksende problem.

Uheld i mørket

"De nye boliger" er her de bygninger, der de seneste år er skudt op i numrene 60-68.

Vejstykket har ikke parkeringsforbud, så folk kan frit parkere på Christian X's Vej. Det er bare en farlig cocktail, når fartgrænsen samtidig lyder på 60 km/t, og gadebelysningen kun findes på østsiden af vejen.

Billedet her er taget en halv time efter solopgang, hvor flere biler har forladt deres gratis p-plads. En blå og en grå står dog tilbage deres slukkede lygter. Der er kun lygtepæle i den ene side af vejen, så når det bliver rigtigt mørkt, er højresiden svær at se. Og det er i højresiden, hvor flest parkerer - op mod de nye lejlighedsbyggerier. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Altså er der ikke tilstrækkeligt med lys på den side, som ligger op mod lejlighedsbyggerierne, og hvor flest automatisk parkerer. Det tvinger flere bilister ud i forskrækkede undvigelser - og endda kollisioner.

- Bilerne er usynlige i mørket. Der har været flere uheld, beskriver Martin Schwartz Wiig.

Hos Aarhus Kommune er man opmærksomme på problemet.

- Ja, vi har fået henvendelser om, at parkeringen langs vejen er problematisk, siger Joshua Krogager, som er leder af parkeringsafdelingen i kommunen.

- Når folk parkerer i begge sider af vejen, indskrænker det en trafikeret Christian X's Vej - som jo er kritisk vejnet - så det bliver svært at komme frem for andre trafikanter. Især større køretøjer som busser. Så det er selvfølgelig noget, vi kigger på.

To buslinjer kører på dette stykke af Christian X's Vej. Møder busserne hinanden, mens der holder biler på begge sider af vejen, kan busserne ikke komme forbi samtidig, hvad ellers er meningen. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Mest sandsynligt med forbud

Én af henvendelserne kommer fra Consil Ejendomme, som ejer boligerne på nummer 60-62. Her har man oplevet, at i hvert fald to biler er blevet påkørt lige ude foran lejlighederne.

- Her er der tale om to separate tilfælde, hvor biler på Christian X's Vej torpederede de biler, som holder der. Der er vist også sket et nede ved viadukten. Det er altså et stort problem, sige Consil Ejendomme-administrator Carsten Bak.

Derfor har han også sendt sit eget parkeringsforslag ind til kommunen, allerede for to måneder siden.

Her er både den sølvgrå og sorte bil tvunget ud over midterlinjen. Det samme var den tredje bil, som kører foran dem. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

- Jeg synes, at man på vejen skal inddrage lidt fra en i forvejen meget bred cykelsti. Vejen har også meget brede vejbaner. Hvis vi trækker en streg, som der kan parkeres inden for i sikkerhed, kan vi fortsat beholde de gratis parkeringsmuligheder, hvis kommunen godt vil det.

- Selvfølgelig kun parkering i den ene side af Christian X's Vej, skynder han sig at tilføje.

Spørger man Joshua Krogager hos Aarhus Kommune, er det mest sandsynligt, at der bliver standsningsforbud på vejen. Han udelukker dog ikke parkering i den ene side af vejen.

- Det ser vi på. Problemet er bare, at hvis vi forbyder parkering og standsning på vejen, så kan det være, at de parkerende biler søger ind på nogle af de andre veje i området, forklarer han om parkeringsafdelingens overvejelser.

- I det tilfælde flytter vi bare problemet et andet sted hen, og det skal vi også have in mente. Et forbud lyder måske godt, men det er mere komplekst end som så.

Et spørgsmål om betalingsparkering

Joshua Krogager kommer også med sit bud på, hvorfor der pludselig parkerer så mange på vejen - og ikke på de parkeringspladser, som er tiltænkt udlejerne på selve boliggrunden.

- En forklaring på den øgede mængde af parkerede biler er selvfølgelig, at der nu bor flere i området end før, men det kan også være grundet betalingsparkering i de nye lejlighedsbyggerier, siger afdelingslederen.

Der er krav til, hvor mange parkeringspladser et nybyggeri skal have, men der er ikke krav til bygherre om, at det skal være gratis- eller betalingsparkering. Det bestemmer udlejningsfirmaerne selv.

- Så hvis du selv skal vælge mellem at betale for den tætteste løsning eller holde gratis lige ved siden af, vil mange nok vælge den gratis løsning og så holde på vejen. Det er helt naturligt. Men det er selvfølgelig også noget, som der skal gøres noget ved, slår Joshua Kroager fast.

Consil Ejendommes boliger på nummer 60 og 62 har været ramt af flest uheld ude foran på Christian X's Vej. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Ved boligerne med nummer 60-62 er der 15 parkeringspladser tilknyttet Consil Ejendommes 34 lejligheder. De koster 100 kroner at leje månedligt, oplyser Carsten Bak.

- Prisen har vi sat lavt, så vi netop er sikre på, at det ikke belaster. Det dækker bare administrationen af p-pladserne. Prisen er der også, så vi er sikre på, at det er dem, der bor i lejlighederne, som også bruger dem, begrunder han.

- Samtidig har en lejer 30 gange årligt mulighed for at have gæster parkerende i 8 timer, som man registrerer elektronisk. Derfor burde det ikke være mange af vores lejere, som holder på vejen.

Dyrere parkering, men flere lejligheder hos naboen

Måske har han ret. De fleste biler holder mere centreret et par meter længere mod Christian X-kollegiet. Mere præcist ved nummer 64-68, som er ejendomme med mindre lejligheder, der tilhører Go'Bolig.

Her har de 9 parkeringspladser tilknyttet de i alt 73 boliger, hvoraf over 60 er udlejede ifølge Go'Boligs hjemmeside. Kun tre af p-pladserne er i brug, og de koster 250 kr. månedligt.

- Langt de fleste af beboerne er unge studerende og uden bil, skriver kommunikationschef Line Holmen i en mail til Viby-StavtrupLIV.

Go'Boligs lejligheder er den nyeste tilføjelse til Christian X's Vej og ligger på nummer 64-68. En anonym beboer bekræfter over for Viby-StavtrupLIV, at der oftest holder flest lige her. Bare ikke fra morgenstunden, hvor dette billede er taget, men flere henad eftermiddags- og aftentid. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Hun oplyser samtidig, at Go'Bolig ikke har kendskab til udfordringer med parkeringen på Christian X's Vej.

- Mine adspurgte kollegaer har ikke modtaget henvendelser fra vores lejere omkring parkeringsproblemer.

Kan du med garanti sige, at de parkerede biler på vejen ikke tilhører jeres lejere? Og hvor skulle de parkerende i så fald komme fra midt i et kvarter med villaer og boligblokke, der har egen parkering?

Ovenstående spørgsmål er det ikke lykkedes Viby-StavtrupLIV at få svar på fra Go'Bolig. Dog svarer Line Holmen på det næste:

Har I ikke også en interesse i som boligudlejere, at der bliver rettet op på parkeringsforholdene på vejen, så der ikke sker uheld lige ude foran?

- Hvis der er problemer med parkeringsforholdene, bakker vi som ansvarlig udlejer selvfølgelig op omkring at få det løst, skriver hun.

Det er måske heller ikke så vigtigt, hvor de parkerende biler kommer fra, men hvor de havner henne, hvis de gratis parkeringsmuligheder forsvinder inden længe.

Viby-StavtrupLIV holder løbende øje med sagen.

Her på billede - uden for myldretid - kører der ikke lange baner af biler forbi, men når myldretrafikken rammer, gælder Christian X's Vej som kritisk vejnet. Bør man parkere på en vej, der er trafikeret og samtidig har en fartgrænse på 60 km/t? Aarhus Kommune kigger på sagen. Foto: Mikkel Hamann Johnsen
Her kan både Go'Boligs og Consil Ejendommes bygninger ses side om side. Foto: Mikkel Hamann Johnsen