Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Det var en stor beslutning, da Kragelund flyttede ind på anlægget ved Lyseng. I dag er området et idrætsmekka. Foto: Århus Stiftstidende

Fem store beslutninger forandrede Højbjerg

Undervejs i hele snakken om havneudvidelsen er det mange gange blevet nævnt, at beslutningen kan ændre Aarhus og Højbjerg for evigt.

Det har fået mig til at tænke på, hvilke andre store beslutninger, der har forandret 8270.

Dem er der naturligvis mange af. Jeg har taget fat i fem, som jeg har kigget nærmere på.

Blandt andet var det en stor beslutning, virksomheden Sabroe tog, da den flyttede til Holme i det dengang nye erhvervsareal. Lige så væsentligt var det, at kommunen i forlængelse af Sabroes flytning købte mere jord for at gøre plads til flere virksomheder.

Det har også vist sig at være definerende for 8270, at Skåde Bakker blev destination for velhavende familiers sommerhuse. Det blev nemlig startskuden til områdets dyre villaer.

En anden ting, der stikker dybt i Højbjerg, er foreningslivet. For nyligt kunne du i et nyhedsbrev fra Skåde-Højbjerg-Holme læse, at området er indstillet til at få lige knap 15 millioner kroner fra kommunens anlægspulje.

Størstedelen af de penge havner ved Lyseng, som har været et idrætsmekka siden 1950’erne. Det kan du også læse mere om i dagens første artikel.

Jeg bliver kort ved Lyseng, for udover de førnævnte anlægspulje-kroner, så arbejdes der på projekt Lys1.

Og netop Lys1-projektet er noget, det tidligere byrådsmedlem Hans Skou er involveret i. Heldigvis for det. For det giver mig en gylden mulighed for at glide let og elegant videre til i dagens anden historie, som handler om… Hans Skou.

Han blev næste offer for de fem faste spørgsmål om tilhørsforholdet til Højbjerg, hvad der fungerer godt, og hvad der kører knapt så godt.

Hans Skou svarer også på et bonusspørgsmål om, hvorvidt han kan se sig selv i politik igen i fremtiden.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Der er blevet sagt ja til nye boligområder, erhvervsarealer og idrætsanlæg gennem tiden, og det har været med til at forandre Højbjerg. Arkivfoto: Silas Bang

Rundhøj fik boliger, og Skåde Bakker blev et prestigefyldt villakvarter: Sådan har fem store beslutninger forandret Højbjerg

I 1960’erne blev et øde område mellem villaerne forandret. Boliger til 3.000 borgere skød op, og Rundhøj Allé, som vi kender det i dag, blev født.

Det var en stor beslutning, som ændrede Højbjerg, og det samme gjorde beslutningen om at rykke fodboldklubben Kragelund til Lyseng. Det blev startskuddet til det velbesøgte idrætsområde, Lyseng er i dag.

Højbjerg blev også forandret, da virksomheden Sabroe så et lys i erhvervsgrunden i Holme. Virksomheden købte stort set hele erhvervsarealet, og det fik kommunen til at udlægge mere jord til virksomheder.

Lidt længere mod øst er det ikke virksomheder, men store, flotte villaer man finder. Engang var Skåde Bakker dog kun beboet i sommermånederne, men de velhavende århusianere tog en vigtig beslutning og grundlagde villakvarteret.

Var Skåde Bakker ikke blevet et sommerhusområde, havde Sabroe ikke flyttet virksomheden til Holme, og havde sognerådet sagt nej til boliger på Rundhøj Allé, havde Højbjerg set anderledes ud i dag.

Der er truffet mange store beslutninger i tidens løb, som har haft betydning for 8270.

Rundhøj Allé gik i 1960’erne fra at være en øde ø blandt villaerne til at blive et stort boligkompleks. Lyseng tog de første skridt mod at være centrum for idræt og fritidsaktiviteter, Skåde Bakker fik de første store villaer, og Højbjerg blev til Højbjerg.

Mange andre beslutninger har også haft afgørende betydning for det Højbjerg, vi kender i dag, men vi har her valgt fem ud.

Rundhøj skød i vejret, og skolen blev reddet på målstregen

Side om side med en tragisk nyhed, kunne Stiften i 1960'erne bringe en forside med budskabet om, at et nyt, stort boligområde i Højbjerg ville blive en realitet. Foto: Århus Stiftstidende

I dag er det en væsentlig del af Højbjerg. Rundhøj Allé og boligblokkene. Men sådan har det naturligvis ikke altid været.

Som med så meget andet, var det engang ikke andet end jord. Det særlige ved Rundhøj Allé er, at der var bygget en hel masse rundt om det store areal, inden boligblokkene skød op.

Men så var der nogen, der fik en god ide, og den 12. juli 1961 kunne man på forsiden af Århus Stiftstidende se et billede af det 20 hektar store areal ved Rundhøj med teksten ”Her bliver bolig til 3000”.

I alt 900 lejligheder var på vej. Det samme var butikscenter, skole og garager til de mange nye beboere.

Beslutningen om at udvide området med så mange boliger blev truffet i Holme-Tranbjerg Sogneråd. I september 1960 fortalte sognerådsformand Aage Jedich, at ”planen har hvilet i nogle år, men nu er den godkendt af sognerådet”.

Boligbyggeriet blev lavet i etaper, og i midten af 60’erne stod de første klar til indflytning. Siden er Rundhøj Allé og de mange boliger blevet en væsentlig del af postnummeret.

I de seneste år har særligt butikscenteret været genstand for meget debat. Mange husker torvets storhedstid, og måske kan torvet rejse sig på ny. I hvert fald er der gang i en større renovering af butikscenteret, mens Aarhus Kommune lige nu er ved at overveje nye løsninger for udenomsarealet.

Håbet er, at torvet for alvor kan blive et samlingssted. Potentialet bør være der, for udover at mange mennesker bor på Rundhøj Allé, er stedet et naturligt mødested, da Rundhøjskolen har lige knap 600 elever.

Tallet stiger stødt på skolen, og det er et godt argument for at sige, at politikerne traf den rigtige beslutning, da de valgte at skåne skolen i 2012.

Den var ellers dømt til døden og stod til lukning som led i en ny skolestruktur. Eleverne skulle fordeles mellem Holme Skole og Rosenvangsskolen, og alle tre steder skulle nye klasser sættes sammen.

Den øvelse slap alle for, og i dag er Rundhøjskolen i så massiv elevfremgang, at der snart er for få klasselokaler.

Det startede med sommerhuse og blev til et af Aarhus’ dyreste områder

Beliggenheden tæt på vandet var noget af det, der fik de velhavende til at søge mod Skåde i starten af 1900-tallet. Siden fandt de ud af, at det egentlig var bedst at bo i Skåde hele året rundt, og den beslutning har haft stor betydning for området. Arkivfoto: Jens Thaysen

Postnummerets dyreste villaer ligger i Skåde Bakker. Det har de gjort længe, og det er lidt af et vartegn for området med de dyre boliger.

Allerede de første villaer, der blev bygget i området, var særlige. Både i forhold til udseende, størrelse og måde at bruge boligerne på.

Til at begynde med var det nemlig kun sommerhuse, der blev bygget i Skåde Bakker. De første blev ifølge bogen Fra landsby til forstad bygget i slutningen af 1800-tallet.

Der blev til at starte med bygget to villaer. Villa Arnak og Bakken, blev de døbt.

Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv skriver i Fra landsby til forstad, at Villa Arnak efter ganske få år blev bygget om fra at være sommerhus til helsårsbolig. Men i de efterfølgende år skød flere og flere sommerhuse op i området omkring Ildervej og Bævervej.

Her kunne de velhavende familier søge ly fra deres boliger inde i byen, og de boede ofte i sommerhusene fra slutningen af foråret til starten af efteråret.

På et tidspunkt må de have spurgt sig selv, om det gav mening at bo en periode af året inde i byen, hvor fabrikkerne dengang lå og larmede. I hvert fald begyndte man ifølge bogen Fra landsby til forstad i 1920’erne at lave flere og flere villaer om til helårsboliger.

I dag er villaernes egenskab som tilflugtssted om sommeren for længst blevet fortid, men de mange kvadratmeter og flotte bygninger hænger ved, og i Skåde Bakker ligger flere af de dyreste villaer i Aarhus Kommune.

Et idrætsmekka kom til Højbjerg

Det tog nogle år før tanke blev til handling, men siden Lyseng fik fodboldbaner, har flere og flere medlemmer fundet vej til anlægget. Foto: Århus Stiftstidende 

”Det nye baneanlæg på Lyseng kan tages i brug i 1954”.

Det kunne man læse i Århus Stiftstidendes spalter den 27. november 1953. Med det var grundstenene for en af landets største fodboldklubber målt på antal medlemmer lagt.

Kragelund IF flyttede fra Kragelunds Allé til der, hvor Lyseng holder til i dag. Senere slog klubben sig sammen med Holme IF, og det blev til IF Lyseng.

Da det nye anlæg i sommeren 1955 blev indviet, var det med nye håndboldbaner, skydebaner og badmintonbaner.

Igen skal vi have fat i tidligere sognerådsformand Aage Jedich. Ifølge en artikel fra Stiften fra 1955 var det nemlig ham, der allerede i 1943 først luftede tanken om et idrætsanlæg ved Lyseng. 12 år senere blev planerne så en realitet.

I samme artikel fra Stiften fra 1955 kunne man også læse, at IF Lyseng, som på det tidspunkt hed Kragelund, allerede inden det nye anlæg var taget i brug, havde brug for mere plads. Et problem klubben tilsyneladende ikke har rystet af sig gennem årene, for i dag mangler klubben også plads.

Og der arbejdes på sagen. En ny kunstgræsbane er på vej.

Men det er ikke den eneste opgradering, der kan være på vej til det store idrætsmekka. Også badmintonklubben pønser på at udvide, mens det store Lys1-projekt også skrider langsomt fremad.

Det sidste er en idé, der er kommet til verden efter, at byrådet valgte at træffe en stor beslutning, hvor det sagde nej til et projekt et helt andet sted i 8270.

For cirka ti år siden var der ellers lagt op til, at Højbjerg Bibliotek skulle være en del af det nye Højbjerg Plads på Oddervej, hvor Alexandra Blomster ligger.

Beslutningen var sådan set truffet, men massiv modstand fra borgerne fik politikerne til at genoverveje. Her blev Lyseng bragt i spil, og det blev foreslået at lave en stor udvidelse af anlægget, så både bibliotek, borgerservice, en daginstitution og yderligere idrætsgrene kunne rykke ind.

Som bekendt blev det Lyseng, der løb med placeringen for det nye bibliotek, og der arbejdes fortsat på at få det hele til at gå op, så Lys1 kan tilføje endnu en dimension til anlægget.

Sabroe slog sig ned, og i dag bliver der omsat for mange milliarder i Holme

Da virksomheden Sabroe ville væk fra midtbyen, stod valget mellem Holme og Viby. Det endte med Holme. Foto: Århus Stiftstidende

Højbjerg har ikke ligefrem været fast inventar på forsiden af aviserne, men som det også er nævnt tidligere i denne artikel, har området af og til fundet vej til de første linjer af Århus Stiftstidende.

Det var også tilfældet den 9. april 1957.

Her kunne man læse, at Sabroe var klar til at bygge fabrik i Højbjerg i det område, som i dag er Holmes industrikvarter.

Sabroe, der nu hedder Johnson Controls, valgte grunden i Holme over en grund i Viby. I Stiften fra 1957 står der, at virksomheden gik til Holme, da grunden i Viby ikke var udlagt til erhvervsareal endnu, og det kunne tage et år, før den del var på plads.

Her var Holme foran og havde allerede erhvervsjorden. Der var bare ikke rigtigt nogen virksomheder, der havde set fidusen i Holme. Ikke før Sabroe slog sig ned.

Virksomheden købte mere eller mindre hele erhvervsarealet, og det fik Holme-Tranbjerg Kommune til at kigge efter mere jord. I bogen ”Fra landsby til forstad”, lavet af Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, kan man læse, at ”i de følgende år købte kommunen den ene landbrugsejendom efter den anden”.

Sabroes beslutning om at tage fra midtbyen og syd på og kommunens beslutning om at udvide erhvervsarealet viste sig at være afgørende for området, hvor flere virksomheder med en milliardomsætning i dag holder til.

Røvernes Skidenpyt blev til villakvarteret Højbjerg

Det var en særlig villa, der var med til at gøre Højbjerg til Højbjerg. Foto: Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv

Der var engang, hvor Højbjerg havde et noget blakket ry.

Røverne lå på lur i vejkanten, der var mudder og vandpytter på vejene, og det smittede af på områdets navn. Højbjerg blev i gamle dage kaldt Skidenpyt.

Det gjorde ikke ligefrem stedet attraktivt, men et par entreprenante mænd fik ændret på tingene. Omkring år 1900 købte godsejer Rieffestahl og herredsfuldmægtig Secher en grund på Grumstolsvej, hvor de byggede en stor, flot villa. Den døbte de Villa Højbjerg. Med tiden begyndte de også at bruge Højbjerg som betegnelse for området.

Lige så stille vandt navnet Højbjerg indpas, og det må siges at have haft stor betydning for området, at det ikke længere er det lidt kedelige navn Skidenpyt, der hører til området.

Du kan læse mere om turen fra Skidenpyt til Højbjerg i denne artikel, som Skåde-Højbjerg-Holme tidligere har lavet.

Hans Skou svarer på spørgsmål om det bedste ved Højbjerg og om det, der bekymrer ham. Og så svarer han på et bonusspørgsmål om muligheden for at se ham i politik igen. Arkivfoto: Axel Schütt

Hans Skou peger på de frivillige som noget af det bedste ved Højbjerg, og derfor har de en plads i hans bøn til politikerne

Politik er ikke nødvendigvis et overstået kapitel for Hans Skou, der tidligere har siddet i byrådet for Venstre.

Han bor i Højbjerg og har gjort det i mange år. Han peger især på de mange stærke frivillige kræfter i området, som noget af det, der får 8270 til at skille sig positivt ud.

Men politikerne bør blive endnu bedre til at bakke de frivillige op. Et projekt som Lys1 er et godt eksempel, mener han. Her er der brug for at komme videre i processen, så de frivillige ikke falder fra.

Det kan være, at Hans Skou selv skal være en del af det byråd, der i fremtiden skal få mest muligt ud af det frivillige potentiale.

Efter næsten 30 år i Højbjerg har Hans Skou mange rosende ord om 8270. Men han kan også finde ting, der kunne gøres bedre, og så lufter han muligheden for at vende tilbage til politik.

Hans Skou, 62 år, investeringsrådgiver, formand for Lyseng Idrætscenter og tidligere byrådsmedlem for Venstre.

Hvornår flyttede du til Højbjerg og hvorfor?

- Jeg kom til Aarhus i 1979 fra Sønderjylland, og i 1994 flyttede jeg til Grumstolsvej med min hustru. Hun kommer fra Mårslet, så vi kiggede primært på sydbyen. Der er så mange gode ting i Højbjerg, så da vi fik en fantastisk mulighed, slog vi hurtigt til, og vi har boet i det samme hus lige siden.

Hvad er dit yndlingssted i Højbjerg?

- Det falder igen lidt ind i den lokation, vi valgte, da vi flyttede til Højbjerg. Skoven og stranden. Vi bor i byen, men alligevel skal vi ikke gå mere end 200-300 meter, og så er vi i skoven. 500 meter så er vi omkring Dyrehaven eller ved stranden. Jeg er landmandssøn, så jeg sætter stor pris på naturen.

Hvad er det bedste ved Højbjerg?

- Det er Aarhus, og det er stadig skov, strand og natur. Vi er så tæt på en storby, og det er en fantastisk kombination. Det er et dejligt område, og Højbjerg kan bare noget. Det er et lokalområde, som er ressourcestærkt, men også hvor folk er villige til at gøre en indsats for området.

Hvad bekymrer dig?

- Lidt i forlængelse af spørgsmålet om det bedste, så har vi brug for, at politikerne bakker op om for eksempel et projekt som Lys1, så vi kommer videre i den proces. Nu er der lidt omkring priser på råvarer og så videre, som forsinker processen, men for at bevare sammenhængskraften i sydbyen, er det et vigtigt projekt. Højbjerg er et område, der kan rigtig meget selv, men fra politisk hold skal man huske, at der skal en form for understøttelse til fra kommunen. Frivillige og foreninger er en stor del af velfærdssamfundet, og nogle foreninger i Højbjerg må sige nej til medlemmer, fordi der ikke er plads. Jeg tror på, at et borgertorv omkring Lyseng vil give et løft og styrke hele sundheds- og bevægelsesdagsordenen. Det kan godt være, at Højbjerg kan meget selv, men ildsjælene har brug for fremdrift, ellers kan jeg være bekymret for, at flammen brænder ud.

Skal valgplakaterne findes frem igen en gang? Hans Skou er ikke afvisende. Arkivfoto: Markus Hjelmager Sørensen

Hvis du skulle sende en bøn til byrådet, hvad skulle det så være?

- Udover det, jeg lige har været inde på omkring Lys1 og foreningslivet, som har brug for politisk opbakning, så synes jeg, man skal se på hele borgerinddragelsen og understøttelsen af lokaldemokratiet. Få skabt en større legitimitet i fællesrådene og turde lægge mere beslutningskompetence ud lokalt. Det synes jeg, er interessant at kigge på muligheden for.

Er du helt færdig med politik?

- Altså, jeg har gemt de gamle valgplakater. Det er så superspændende en by, men jeg skal selvfølgelig være relevant. Der skal være et bagland i Venstre, som synes, at det er en god ide. Og så skal der jo være nogen, der vil stemme på mig. Men det er et spændende hverv og et stort privilegie at være i, så for at svare præcist på dit spørgsmål, så er svaret nej, jeg er ikke færdig, jeg vil rigtig gerne genopstille.