Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Rundhøjskolen kan stå foran en større udbygning. I hvert fald mangler der undervisningslokaler for et tocifret millionbeløb, fremgår det af en ny skoleprognose. Foto: Christian Gnutzmann

Så mange elever har skolerne om fem år

I den lille vestjyske by, jeg kommer fra, var der én skole.

Der havde jeg min skolegang til og med 7. klasse. Det samme havde naboen, og resten af byens børn.

Skolen havde cirka 100 elever i alt, og kun et enkelt spor i hver årgang. Sådan var det hvert år.

Derfor kan det ikke have været noget større puslespil at fordele lokalerne.

I Aarhus og i Højbjerg er historien lidt en anden. I hvert fald på nogle skoler.

På Rundhøjskolen forventes det ifølge den nye skoleprognose, at elevtallet over de næste fem år stiger med cirka 100 elever. Altså hvad der svarer til hele min gamle skole.

Det vil få det samlede elevtal op på 668 elever.

100 nye elever fylder, og det kræver selvsagt noget mere plads, hvis alle elever skal have en knagerække til jakken, en stol og et lokale at holde til i.

Og det kan blive en dyr affære at skaffe den ekstra plads. Faktisk har Rundhøjskolen det største udbygningsbehov for de næste ti år af alle skoler i kommunen.

20,7 millioner kroner skal der til ifølge prognosen, hvis der skal laves plads til alle. Men havde det så ikke været lettere og ikke mindst billigere at bede nogle elever om at starte på en anden skole?

I Højbjerg ligger Kragelundskolen ikke ret langt fra Rundhøjskolen, mens Holme Skoles elever mere eller mindre kan se Rundhøjskolen, når de har frikvarter.

På de to skoler vil der om ti år være flere ekstra undervisningslokaler, end det antal som Rundhøjskolen kommer til at mangle.

Spørgsmålet er så bare, om politikerne er klar til at kigge på muligheden for at flytte eleverne, eller om det vil være en bedre løsning at putte millioner i nye klasselokaler?

Med det parkerer jeg skolesnakken for nu. Dagens sidste historie handler i stedet om en sag, som du måske troede var afsluttet.

Moesgaard Vildskov har fået grønt lys og penge til mere biodiversitet. Men det beløb, der er afsat, er ikke nok mener SF. Derfor vil partiet nu have drøftet muligheden for at gøre endnu mere for naturen.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Kommer der flere eller færre børn på din lokale skole? Det kan du blive klogere på i artiklen her. Genrefoto: Timo Battefeld

Få overblikket: Sådan ser elevtallet ud på skolerne i Højbjerg om fem år

På tre af skolerne i postnummer 8270 Højbjerg er elevtallet nedadgående.

Det er kun på Rundhøjskolen, at der er vokseværk. I hvert fald hvis man skal tro den nye skoleprognose fra Aarhus Kommune.

Den spår, at de fire skoler til sammen har 164 elever færre i 2027 end i år. Samtidig vurderes det, at der om ti år vil mangle klasselokaler på Rundhøjskolen, mens de øvrige skoler vil have for meget plads.

Der kommer samlet set til at være færre børn på de fire Højbjergskoler om fem år. Alligevel kan en skole komme til at stå i et problem med alt for få lokaler, fremgår det af en ny skoleprognose.

Det samlede elevtal i Højbjerg kommer til at falde i de kommende år. Det betyder, at nogle skoler vil have mere plads end nødvendigt. Samtidig kan Rundhøjskolen komme til at stå med pladsmangel om ti år.

I listen herunder kan du danne dig et overblik over, hvordan de fire Højbjergskoler kommer til at se ud i fremtiden.

Holme Skole

Foto: Christian Gnutzmann

På Holme Skole står elevtallet til at falde i de kommende fem år. Skolen har i år 465 elever, men det tal vil der blive kappet en luns af, når kalenderen siger 2027.

Her vil der ifølge Aarhus Kommunes skoleprognose være 387 elever på skolen. Det svarer til et fald på 16 procent.

Det vil dog ikke få den store indflydelse på antallet af startende klasser i 2027. Det faldende elevtal fordeler sig således, at der om fem år vil være 20 klasser på skolen, mens der i år er 21.

Kigger man lidt tilbage, kan man se, at tendensen med det faldende elevtal ikke er noget, der lige er begyndt at vise sig. I 2015 havde skolen 599 elever.

Nogle år længere fremme vurderes det i skoleprognosen, at Holme Skole vil have to undervisningslokaler i overskud.

Klassekvotienten står til at falde fra 22,1 i år til 19,4 i 2027. Det vil altså sige, at den gennemsnitlige klassestørrelse bliver mindre. 

Kragelundskolen

Foto: Christian Gnutzmann

Det er den største skole i postnummeret for Højbjerg med 873 elever i år. Og den titel løber ingen steder lige foreløbig. Heller ikke selvom skolen ifølge prognosen også står til at sige farvel til flere elever, end den siger goddag til.

I 2027 anslås det, at 779 elever vil gå på skolen. Det vil være første gang i mange år, at skolen har færre end 800 elever, og det vil være et fald på cirka 10 procent i forhold til det nuværende elevtal.

Det vil også sige, at der bliver lidt bedre plads på skolen. Faktisk vil skolen i 2027 stå i en situation, hvor der ”kun” er behov for 32 undervisningslokaler ud af de i alt 40 tilgængelige lokaler.

I 2031/2032 vil lokalebehovet hedde 30, og det vil altså sige, at skolen har ti undervisningslokaler i overskud. Det er vel at mærke, hvis prognosen holder stik og rammer plet i forhold til forudsigelserne på elevtallene.

Klassekvotienten kommer ikke til at rykke sig ret meget over de kommende fem år. Ifølge prognosen vil den gennemsnitlige klassestørrelse svinge med en enkelt, og i 2027 vil den være 24,3, ligesom den er i dag.

Rundhøjskolen

Foto: Christian Gnutzmann

Det er den eneste af de fire Højbjergskoler, der står til en fremgang i elevtallet. Og der er tale om en ganske pæn en af slagsen.

107 elever mere i 2027 end i år, lyder vurderingen i prognosen. Det er en stigning på 19 procent, og med 668, som skolen står til at have om fem år, vil Rundhøjskolen være postnummerets næststørste målt på antallet af elever.

Udviklingen har været undervejs i flere år efterhånden. I 2015 var der lige knap 500 elever på skolen, og siden er det altså kun gået en vej.

Det siger næsten sig selv, at med en så markant tilgang i nye elever, så bliver der behov for mere plads. Og det kan faktisk gå hen at blive et større problem.

Ifølge Aarhus Kommunes skoleprognose vil Rundhøjskolen i skoleåret 2031/2032 mangle ti undervisningslokaler. Skal den plads findes, kræver det nybyggede lokaler for 20 millioner kroner.

Ingen andre skoledistrikter i kommunen har et større udbygningsbehov, hvis man altså ser bort fra Elev Skoledistrikt, hvor en ny skole i Nye er på vej.

Den gennemsnitlige klassestørrelse kommer til at være den samme i 2027 som i år. Ifølge den nye skoleprognose ligger klassekvotienten i 2027 på 22,3.

Skåde Skole

Foto: Christian Gnutzmann

Endnu en gang er der tale om en skole, der har udsigt til færre elever og mere plads. I hvert fald hvis skoleprognosen holder stik.

Her spås det, at Skåde Skole vil have 100 elever færre i 2027 end i år. Ifølge prognosen vil der om fem år være 464 elever på skolen.

Det vil sige, at man i højere grad kigger ind i en fremtid, hvor de fleste årgange er tosporede i stedet for tresporede.

Ifølge skoleprognosen vil det resultere i for meget plads. I hvert fald vil der i 2031/2032 være fem undervisningslokaler mere, end der er behov for.

På Skåde Skole vil klassestørrelserne i gennemsnit falde en lille smule. I år ligger klassekvotienten på 22,6, og i 2027 vil den ifølge prognosen være 22,1.

Sådan laves skoleprognosen

Kommunen laver hvert år en befolkningsprognose, der kigger ti år frem i tiden. Altså, hvordan ser befolkningen ud i de kommende ti år, og hvor mange mennesker er der i de forskellige aldersgrupper.

På baggrund af den laves der er en skoleprognose. Men det er ikke kun befolkningsprognosen, der spiller ind på spådommen for elevtallene. Også flytte- og bosætningsmønstre bliver taget med i betragtningen.

Det vil sige, at skoleprognosen tager udgangspunkt i tendenserne i de forskellige aldersgrupper. Hvis man for eksempel har et område i et skoledistrikt med mange mindre lejligheder, som tiltrækker unge børnefamilier med børn, der ikke er startet i skole, og som oftest flytter ud af lejligheden, før børnene når skolealderen, vil der blive taget højde for det i prognosen.

Samtidig spiller efterspørgslen fra børn udenfor skoledistrikterne også ind. Selvom man altid vil være tilknyttet en distriktsskole, så har man frit skolevalg, og derfor kan man vælge en skole i et andet distrikt. Det kræver dog, at skolen har plads.

Man vil altid være sikker på en plads på skolen i ens eget distrikt, men er skolen ikke fyldt op, kan elever udefra sagtens søge ind og få plads.

Elevtallet stiger og stiger på Rundhøjskolen, hvor der ifølge en ny skoleprognose kan være cirka 100 elever mere på skolen om fem år, end der er i dag. Foto: Christian Gnutzmann

Skole står til at mangle ti klasselokaler: Tilbygning for 20 millioner kan blive nødvendig

Det går den rigtige vej med elevtallet på Rundhøjskolen. Flere og flere vælger skolen til, og det begynder nu at give vanskeligheder.

Alle skolens lokaler er i spil, og derfor kan det give hovedbrud hos skoleledelsen, når en ny skoleprognose fortæller, at elevtallet fortsat kommer til at stige.

Om ti år vil skolen ifølge prognosen mangle ti undervisningslokaler. Det giver et udbygningsbehov på 20,7 millioner kroner.

Det er mange penge, men det kan være nødvendigt at finde og bruge dem. Mahad Yussuf (R), der er formand for Børn og Ungeudvalget vil dog undersøge andre muligheder, før han siger ja til en udbygning.

Skal der bruges millioner af kroner på at bygge nye undervisningslokaler, eller skal der flyttes elever fra en skole til en anden, så der er plads til alle?

Man skal være ualmindeligt god til at få brikkerne til at passe sammen, hvis man skal få plads til samtlige elever på Rundhøjskolen i fremtiden.

Ifølge en ny skoleprognose fra Aarhus Kommune bliver der nemlig markant pladsmangel på skolen om ti år.

Helt konkret står skolen til at have ti undervisningslokaler for lidt i skoleåret 2031/2032, hvis altså skoleprognosen rammer plet, og elevtallet på Rundhøjskolen stiger som spået.

- Det er altid dejligt, når elever vælger os til, men vi kommer til at stå med et problem. Vi har alle lokaler i brug lige nu, så vi er nødt til at skaffe flere lokaler, siger skoleleder på Rundhøjskolen, Lotte Søndergaard.

- Det er ikke et mål i sig selv at blive en stor skole, men vi er selvfølgelig glade for, at vi har skabt en attraktiv skole, siger Lotte Søndergaard, der er leder på Rundhøjskolen. Arkivfoto: Flemming Krogh

Hun tager selv prognosen med et vist forbehold, men hun kan med selvsyn se, hvordan skolen vokser år for år.

- I det nye skoleår starter vi med tre 0. klasser. Samtidig kan vi se, at vi fra 4. klasse og nedefter er fyldt op lige nu. Så vi kommer helt sikkert til at mangle lokaler, siger skolelederen.

Største udbygningsbehov

Hvis prognosen får ret, og Rundhøjskolen får så mange nye elever, som det spås, så vil det komme til at koste godt 20 millioner kroner at få plads til alle.

Ifølge skoleprognosen har skolen over de næste ti år et udbygningsbehov på 20,7 millioner kroner. Det er det største behov i hele kommunen, når man ser bort fra skoledistriktet i Elev, hvor en ny skole er på vej til Nye.

Sådan laves skoleprognosen

Kommunen laver hvert år en befolkningsprognose, der kigger ti år frem i tiden. Altså, hvordan ser befolkningen ud i de kommende ti år, og hvor mange mennesker er der i de forskellige aldersgrupper.

På baggrund af den laves der er en skoleprognose. Men det er ikke kun befolkningsprognosen, der spiller ind på spådommen for elevtallene. Også flytte- og bosætningsmønstre bliver taget med i betragtningen.

Det vil sige, at skoleprognosen tager udgangspunkt i tendenserne i de forskellige aldersgrupper. Hvis man for eksempel har et område i et skoledistrikt med mange mindre lejligheder, som tiltrækker unge børnefamilier med børn, der ikke er startet i skole, og som oftest flytter ud af lejligheden, før børnene når skolealderen, vil der blive taget højde for det i prognosen.

Samtidig spiller efterspørgslen fra børn udenfor skoledistrikterne også ind. Selvom man altid vil være tilknyttet en distriktsskole, så har man frit skolevalg, og derfor kan man vælge en skole i et andet distrikt. Det kræver dog, at skolen har plads.

Men vil det så sige, at der er ti nye lokaler på vej til Rundhøjskolen? I sidste ende er det en politisk beslutning.

- Generelt synes jeg, at vi skal have bygget flere lokaler, hvis der er brug for mere kapacitet. Men der er også grænser for, hvor meget vi kan bygge, og 20 millioner er rigtig mange penge, så vi er også nødt til at kigge på andre løsningsmuligheder, siger Mahad Yussuf (R), der er formand for Børne og Ungeudvalget.

God plads hos naboerne

En af de muligheder, Mahad Yussuf vil have undersøgt, er om der er ekstra plads på de omkringliggende skoler, der kan udnyttes.

For mens Rundhøjskolen kigger ind i en tid, hvor der bliver rift om lokalerne, hvis ikke der bliver bygget til, er situationen stik modsat på de tre øvrige Højbjergskoler.

Både på Holme Skole, Kragelundskolen og Skåde Skole står elevtallet til at falde, hvilket betyder, at lokalebehovet også bliver mindre. På Kragelundskolen vil der ifølge skoleprognosen være ti lokaler mere end det, der er behov for i 2031/2032.

Ti for lidt det ene sted og ti for mange det andet. Så er problemet vel løst?

- En mulighed er at kigge på de nærliggende skoler, hvor der måske er plads til flere elever. Men i sidste ende er det forældrene, der afgør, hvor børnene skal i skole, siger Mahad Yussuf (R). Arkivfoto: Jesper Bech Pedersen

Men selvom der er plads til overs på de omkringliggende skoler, kan Aarhus Kommune ikke bare fordele eleverne efter behag.

Det er nemlig op til den enkelte familie at vælge lige netop den skole, de finder mest tiltalende. Det frie skolevalg gør, at man ikke er hængt op på den skole, der ligger i distriktet, hvor man bor.

Bor man i Risskov, men er man faldet for Holme Skole, kan man skrive sit barn op til Holme Skole eller omvendt.

Det kræver dog, at der ikke er fyldt på den skole, man vil have sit barn ind på. Hvis skolen er fyldt op, prioriteres distriktsbørnene.

Skal bygge ud, hvor publikummet er

Det frie skolevalg skal der ikke rokkes ved. Det slår Mathilde Hjort Bressum (V), der sidder i Børn og Ungeudvalget, fast.

- Det er fair, at skolerne konkurrerer. Der er nogle skoler, der er gode til en ting, og andre skoler der kan noget andet. Så det skal være op til forældrene og børnene, hvor de vil gå i skole, siger hun.

Men på Rundhøjskolen kan det blive nødvendigt at sige nej til elever fra andre steder end distriktet, hvis ikke skolens fysiske rammer følger med.

Derfor er Mathilde Hjort Bressum også positiv overfor en udbygning af skolen. Også selvom prognosen kan ændre sig.

- Når der er pladsmangel, må vi kigge på en udvidelse. For mig er det bare vigtigt, at vi bygger ud der, hvor publikummet er. Vi får et estimat i de her prognoser, og jeg har tiltro til, at de rammer nogenlunde, og så skal vi i udvalget følge udviklingen, siger hun.

SF's byrådsgruppe foreslår byrådet, at der skal sættes flere penge af til Moesgaard Vildskov. I første omgang skal forslaget drøftes på det kommende byrådsmøde. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Vildskoven er igen havnet på byrådets dagsorden

Selvom det er mere end en måned siden, at byrådet vedtog at afsætte penge til Moesgaard Vildskov, så er snakken om den vilde skov ikke lagt i graven endnu.

SF har tænkt sig at kæmpe for endnu mere biodiversitet, og derfor skal byrådet drøfte projektet endnu en gang.

Helt konkret vil SF have afsat flere midler til skoven, så man kan gøre endnu mere af det, man ellers har vedtaget at gøre. Der er altså stadig ikke tale om at hegne dele af skoven ind og lade vilde dyr om at stå for græsningen.

Selvom politikerne har givet grønt lys til at fylde for 1,4 millioner biodiversitet ind i Marselisborgskovene, så kan der stadig gøres mere. Det mener SF, der nok engang har fået vildskoven på dagsordenen.

De blev enige. Projektet blev godkendt. Pengene blev sat af.

Moesgaard Vildskov har været politisk varm kartoffel i lang tid med heftig debat mellem især naturelskere og brugere af skoven.

Men i april blev der endegyldigt sat et punktum for debatten, da byrådet godkendte forslaget.

Troede vi…

For selvom der er sat 1,4 millioner kroner af til at øge biodiversiteten i skoven, så vil SF igen have drøftet projektet og muligheden for at tilføre endnu flere penge til gavn for naturen.

- Pengene er kun nok til, at der er noget af dræningen i skoven, der kan afvikles. Det koster penge at lave alle tiltag, og i SF vil vi have tilført flere midler, siger næstforperson i Teknisk Udvalg Liv Gro Jensen (SF).

Sådan bruges pengene

Byrådet har sat 1,4 millioner af til Moesgaard Vildskov. De bliver fordelt således:

- Tildækning og blokering af grøfter for at skabe mere vand – cirka 10 projekter – samlet pris 800.000 kroner.

- Rydninger for at skabe lysninger – cirka 25 hektar – samlet pris 300.000 kroner.

- Veteranisering af træer for at skabe mere dødt ved – cirka 500 træer – samlet pris 150.000 kroner.

- Infotavler til formidling – fem infotavler – samlet pris 150.000 kroner.

Skåde-Højbjerg-Holme har tidligere spurgt Anders Sanchez Barfod, der er lektor ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet, om, hvorvidt de 1,4 millioner, der allerede er afsæt, har en synlig effekt på skoven. Det kan du læse mere om her.

Hun forestiller sig ikke, at debatten bliver lige så heftig i denne omgang, som den tidligere har været. De vilde dyr, som i høj grad har været det, der har fået folk op fra stolene, er nemlig stadig ikke et tema i Moesgaard Vildskov.

- Der er ikke tale om nye greb, men om mere af det samme. Så jeg tror ikke, at diskussionen bliver så voldsom. Og hvis den gør, så må vi jo tage den igen, siger Liv Gro Jensen.

Biodiversitet for 1,4 millioner

Godt halvdelen af de penge, der i april blev afsat til vildskoven, skal gå til at skabe mere naturligt vand i skoven. Det kan man blandt andet gøre ved at blokere grøfter.

Til det er er der sat 800.000 kroner af, og det er nok til cirka ti projekter i skoven. Det er noget af det, Liv Gro Jensen tager fat i.

Døde, væltede træer vil i fremtiden være noget, man kommer til at se mere af, når man hopper på cyklen eller tager en spadseretur i skoven. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Hvis man skal nå rundt i hele skoven, så kræver det flere penge, mener hun og SF.

Hvor mange ekstra midler, er der behov for?

- Det skal forvaltningen være med til at vurdere. Men jeg tænker, at det nogenlunde bliver i samme størrelsesorden som det beløb, der allerede er afsat, siger Liv Gro Jensen.

Om SF får opbakning til igen at kigge på vildskoven, vil tiden vise. I første omgang er det på byrådets dagsorden på det kommende byrådsmøde onsdag den 25. maj.

Vilde dyr i Hørret Skov

Som en del af den politiske aftale omkring Moesgaard Vildskov blev det besluttet, at Lisbjerg og Hørret Skov skulle danne ramme for mindre græsningsprojekter. Med andre ord betyder det, at dele af Hørret Skov skal have vilde dyr gående.

De to projekter vil SF have sat i gang.

- Vi skal have nogle erfaringer fra Hørret Skov, hvor vi prøver det af, så vi kan se, hvordan vi kan bruge græsning til at styrke naturen andre steder, siger Liv Gro Jensen.

Hun understreger dog, at det stadig skal være i en størrelsesorden, hvor brugere af Hørret Skov stadig kan være i skoven.