Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Væddeløbsbanen skal ifølge udviklingsplanen huse cirka 760 parkeringspladser. Arkivfoto: Jens Thaysen

Kongelunden kan presse vejene i Højbjerg

Der kan siges rigtig mange gode ting om visionerne for Kongelunden. Går alt, som det skal, vil området i fremtiden trække endnu flere folk til. Og så kan der opstå en stor udfordring.

For hvor skal der gøres af alle de gæster, der kommer i bil?

De første på stedet kan bruge en af de cirka 1.700 eksisterende parkeringspladser, men hvad med resten?

I dag benytter mange sig af de små villaveje i nabolaget, og det er bestemt ikke nogen fordel for de mennesker, der rent faktisk bor på de veje.

En løsning på det problem kan være at lave flere parkeringspladser i selve Kongelunden. Lige netop det er der lige nu lagt op til. I alt cirka 1.000 nye pladser med mulighed for at tilføje endnu flere på de store eventdage.

Men så risikerer man at stå tilbage med et nyt problem, som kan få store konsekvenser for trafikken på de omkringliggende veje. Blandt andet kan en lille villavej i smørhullet mellem væddeløbsbanen og Jyllands Allé få en helt ny funktion, som vil medføre, at markant flere biler skal benytte vejen.

Den nuværende udviklingsplan lægger op til, at de 1.000 nye parkeringspladser bliver en realitet. Men på onsdagens byrådsmøde blev et nyt forslag nævnt.

Det kommer fra løsgænger Thure Hastrup og SF’s Jan Ravn Christensen, som foreslår, at man går i en anden retning.

Et forslag, der blev rost fra flere kanter i byrådssalen, men også et forslag, der ikke blev vedtaget, fordi der var tvivl om, hvorvidt det kan gøres til virkelighed.

I dagens første to artikler får du et overblik over det nuværende forslag til en parkeringsløsning, ligesom byrådsmedlem Thure Hastrup uddyber sit bud på en alternativ løsning.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Nederst til højre er det Carinavej og de første huse på vejen. Ved siden af går den grusvej, der er tiltænkt som ind- og udkørsel til parkeringspladserne på travbanen. Arkivfoto: Jens Thaysen

1000 ekstra parkeringspladser i spil ved Kongelunden - her kan de mases ind

En stor parkeringsplads på væddeløbsbanen med udkørsel til Jyllands Allé via Carinavej kan blive en udfordring for borgerne på den lille villavej.

Samtidig kan trafikken i Højbjerg blive påvirket, hvis Kongevejen ensrettes for at give plads til 240 nye parkeringspladser. For så vil bilisterne blive tvunget til at bruge andre veje.

Der vil også være risiko for, at de nye parkeringspladser tiltrækker endnu flere bilister til området.

Derfor foreslår SF’s Jan Ravn Christensen og løsgænger Thure Hastrup, at man dropper at tilføre flere parkeringspladser og i stedet sætter skub i ideen om shuttlebusser. Forslaget blev dog ikke vedtaget ved onsdagens byrådsmøde.

En lille og smal villavej kan blive central i den løsning, der lige nu er lagt op til for at få parkeringskabalen til at gå op i Kongelunden.

Skal Kongelundens gæster parkere i området, eller skal de finde et sted længere væk for så at hoppe på en shuttlebus? Eller skal de i virkeligheden bare cykle eller gå?

Det er et af de spørgsmål, der stadig mangler at blive endeligt besvaret.

Lige nu peger pilen i retning af, at der i hvert fald skal være gode muligheder for at finde en parkeringsplads tæt på Kongelunden. Forslaget fra Kongelundssekretariatet lyder lige nu på, at der skal laves op imod 1.200 parkeringspladser yderligere i området.

De skal fordeles på Kongevejen og på væddeløbsbanen, men inden onsdagens byrådsmøde kom et nyt forslag på banen.

Drop de nye parkeringspladser, og sæt i stedet skub i shuttlebusser og bedre forhold for bløde trafikanter.

Når bilisterne skal væk fra parkeringspladsen på væddeløbsbanen, er der lige nu lagt op til, at det skal foregå via den lille vej, der går ved siden af Carinavej og som ender ved samme vendeplads i krydset ved Jyllands Allé. Kort: Kongelunden

Det er byrådsmedlemmerne Jan Ravn Christensen (SF) og løsgænger Thure Hastrup, der er afsendere på forslaget, som blev drøftet i byrådssalen onsdag.

- Det er at skyde sig selv i foden at anlægge parkeringspladserne, når vi har en langsigtet vision om ikke at skulle have dem. Vi synes, at vi lige så godt kan slette dem fra listen nu, så Kongelundssekretariatet har mulighed for at lave en trafikplan, der så kan komme med i udviklingsplanen, siger Thure Hastrup til Skåde-Højbjerg-Holme.

1.700 andre muligheder

Fjerner man de ekstra parkeringspladser, skal brugere af Kongelunden, der kommer i bil, finde et andet sted at smide bilen.

Som det er lige nu, er det ofte de omkringliggende villaveje, der bruges som parkeringshus. Skåde-Højbjerg-Holme har tidligere beskrevet, hvordan de gule p-bøder blafrer i bilruderne på nabovejene til Kongelunden, når særligt AGF spiller hjemmekampe.

Her skal der være parkeringspladser

På Kongevejen skal der laves 240 permanente parkeringspladser. Det skal være skråparkering, og for at gøre plads til de parkerede biler, skal vejen ensrettes.

Samtidig skal der være mulighed for at lave 140 pladser yderligere som længdeparkering, når der er events og derfor pres på parkeringsbehovet.

Størstedelen af de ekstra parkeringspladser skal laves i indercirklen på Jysk Væddeløbsbane. Her bliver der plads til 760 holdende biler.

I forvejen er der 1.720 parkeringspladser til Kongelunden, når man regner både Skovbrynet, Observatorievej og Skovbrynet med.

Du kan læse mere om de ekstra parkeringspladser og deres påvirkning på trafikken i Højbjerg i denne artikel fra Skåde-Højbjerg-Holme.

Det er her, at løsgænger Thure Hastrup tror på, at shuttlebusser kan være med til at fjerne trafik og parkerede biler fra Kongelunden.

- Det vil være til gavn for hele område, og det vil tage noget af trykket fra trafikken. Men vi er heller ikke ude på at genere folk, der vil til fodboldkamp, og der er stadig 1.700 parkeringspladser, og der er mulighed for at lave eventparkering, siger han.

Men man kunne godt forestille sig, at nogle vil tage bilen og satse på at få en af de 1.700 pladser, men når de så kommer frem, er pladserne optaget, og så ender de alligevel med at holde på villavejene. Hvordan skal man undgå det?

- Man kunne lægge en ekstra pris på billetten, som så giver billet til en shuttlebus. Man kan også hæve parkeringspriserne eller lave beboerparkering, så det rent faktisk bliver attraktivt at tage den shuttlebus, man allerede har betalt for, siger Thure Hastrup.

Et forsigtigt håb

Ender det med, at der skal laves permanente parkeringspladser på væddeløbsbanen, er der lagt op til, at grusvejen ved siden af Carinavej skal være vejen, der fører bilerne væk fra Kongelunden igen.

Den lille og smalle vej skal laves til bindeled mellem Jyllands Allé og så altså væddeløbsbanen, og det vil alt andet lige sende en hel del mere trafik forbi villaerne på Carinavej, hvilket vil være til stor gene for vejens beboere.

Carinavej er ikke ligefrem nogen stor vej, men den kan få stor betydning. Foto: Christian Gnutzmann

Det mener Hans Jørgen Petersen, der er formand for foreningen Aarhus Byfælled Vision Kongelundens Grønne Venner. Foreningen varetager naboernes ønsker og kigger især på det trafikale aspekt i projektet, og her mener formanden ikke, at det er på vej i den rigtige retning med de ekstra parkeringspladser.

- Trafikken vil tiltage voldsomt, fordi der kommer flere events og arrangementer. Hvis man opretter flere parkeringspladser inde i området, vil det ødelægge visionen om at give de bløde trafikanter og den kollektive trafik forrang, siger Hans Jørgen Petersen.

Derfor er han glad for, at Thure Hastrup og SF har taget initiativ til en anden løsning, og han er forsigtig optimist på infrastrukturens vegne.

- Jeg tror på, at politikerne er opmærksomme på problemet, og at der kommer en opblødning. Så jeg siger ikke, at vi slet ikke får flere parkeringspladser, men jeg tror og håber på en mere fornuftig løsning med mere offentlig transport og shuttlebusser, siger han.

Ros, men nej tak

I første omgang var der dog ikke opbakning til at skrive Thure Hastrups og SF’s forslag ind i udviklingsplanen på byrådsmødet. Det var på trods af, at forslaget ellers fik rosende ord med på vejen fra byrådskollegaerne.

- Det er svært ikke at have sympati for det perspektiv, men i Venstre er vi ikke kloge nok til at vurdere, om det i virkeligheden er realiserbart i den kontekst, det er fremstillet, så med det afsæt har vi brug for mere viden til, at vi kan forholde os konkret til det, sagde Christian Budde (V) på byrådsmødet.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) slog også fast, at der ikke er taget endelig beslutning om de konkrete projekter endnu. Det sker senere på året.

- Så det, at man ikke får vedtaget sit ændringsforslag i dag, betyder ikke, at den her diskussion går væk, for det er en vigtig diskussion, lød det på byrådsmødet fra borgmesteren.

Foto: Christian Gnutzmann

Overblik: En vej skal være parkeringsplads, en anden skal lukkes, og en tredje bliver central i løsningen på Kongelundens parkeringsproblem

Denne artikel giver dig overblikket over tre trafikløsninger for Kongelunden, som betyder noget for Højbjerg.

For det første vil en parkeringsplads på væddeløbsbanen sætte villavejen Carinavej under pres. Samtidig vil en ensrettet Kongevej sende trafikanterne på andre veje, når man skal til og fra Aarhus. Her kan flere blive tvunget til at benytte Oddervej, som i forvejen er presset i myldretiden.

Sidst men ikke mindst er der lagt op til, at Stadion Allé skal være fri for biler, og det vil fjerne endnu en smutvej fra Højbjerg til midtbyen.

Sådan kan de trafikale løsninger omkring Kongelunden få indflydelse på 8270.

Der er i forvejen 1.720 parkeringspladser i Kongelunden. Pladserne fordeler sig hovedsageligt på Kongelundsarealets egne parkeringsområder, Tangkrogen, Skovbrynet og Observatorievej.

Men der kan komme endnu flere steder at efterlade bilen. Et forslag lyder lige nu på at anlægge i alt 1.000 permanente parkeringspladser yderligere samt mulighed for 140 ekstra, når der er events.

En lille vej med stor betydning

Den stiplede linje til venstre i billedet viser, hvordan Carinavej kan blive bindeled mellem Jyllands Allé og parkeringspladsen på væddeløbsbanen. Kort: Kongelunden

Du har sikkert aldrig været der. Måske ved du slet ikke, at der i det yderste af 8270 findes en vej, der hedder Carinavej.

Vejen er ganske lille og anonym og mest af alt aktuel for de mennesker, som bor på vejen. Men dens placering gør vejen interessant, for den ligger i smørhullet mellem Jyllands Allé og væddeløbsbanen, Ceres Park og cykelbanen. Altså klos op ad Kongelunden.

Hele projektet omkring Kongelunden skulle gerne ende med et resultat, som borgerne i Aarhus i høj grad gerne vil benytte sig af. Og for at kunne benytte det, er de jo nødt til at komme derhen. Det kræver parkeringspladser til de gæster, der kommer i bil, og her er der lagt op til, at der skal være 750 permanente parkeringspladser på væddeløbsbanens indre areal.

Men hvordan skal de 750 biler komme til og fra væddeløbsbanen?

Et forslag lyder lige nu på at lave en vej fra Carinavej. Den smalle villavej skal således agere bindeled mellem parkeringspladsen på væddeløbsbanen og Jyllands Allé, hvorfra bilisterne kan tøffe hjem efter deres besøg i Kongelunden.

Skråparkering og ensretning

Kongevejen bliver af og til brugt midlertidigt som parkeringsplads. Nu lægges der op til, at det skal gøres permanent. Arkivfoto: Søren Willumsen

Med 750 parkeringspladser på væddeløbsbanen er der styr på mere end halvdelen af de godt 1.000 ekstra parkeringspladser i Kongelunden.

Resten skal findes på Kongevejen. Her er det planen, at der skal laves permanent skråparkering, som man ofte har set det være nødvendigt, når der har været tryk på aktiviteterne i Tivoli Friheden eller Ceres Park.

Nu skal det altså være fast inventar, og det betyder selvsagt, at vejen bliver for smal til biler i begge retninger. Derfor skal Kongevejen ensrettes.

Med det forsvinder muligheden for at bruge Kongevejen som smutvej, når Oddervej er hårdt belastet i særligt myldretiden.

Der er lagt op til, at modellen med permanent skråparkering vil give 240 parkeringspladser, mens der ved events kan laves længdeparkering, som frigiver 140 pladser yderligere.

Et byrum på Stadion Allé

Det skal stadig være muligt for redningskøretøjer at komme frem på Stadion Allé, selvom vejen ellers lukkes for trafik. Foto: Christian Gnutzmann

Skal man i retning af Harald Jensens Plads fra Oddervej, kan man skære et hjørne af og tage forbi Mindeparken og Ceres Arena og så ramme Stadion Allé. Men den tid kan være forbi.

Som et led i fredeliggørelse af området, bliver det foreslået at lukke Stadion Allé og i stedet gøre den til et ”aktivt byrum”, som der står i et overblik over projekter i Kongelundens Udviklingsplan.

”Fra Skovbrynet mod ankomstpladsen ved stadion bør alléen opleves til fods. Alléens rum har både med sin retning og ankomst et stort potentiale til at kunne omdannes til et grønnere og mere fleksibelt byrum med funktioner og programmer dedikeret til fysisk aktivitet”, står der i udviklingsplanen.

Det er altså slut med biler på alléen, hvis udviklingsplanen bliver, som den nu er foreslået, og dermed også slut med at skyde genvej fra Højbjerg.

Containerskibene skal længere ud i bugten, når de ligger og venter på at komme til kaj, hvis det står til Aarhus Havn. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Havneudvidelse kan øge muligheden for at sende larmende skibe længere ud i bugten, hvor de ikke kan høres

Det kræver, at også Trafikstyrelsen synes om ideen om at flytte ankerpladsen ud for Højbjerg, som bruges som venteplads for de store containerskibe, inden de kan komme ind i Aarhus Havn.

Havnen har tidligere på året sendt en ansøgning til styrelsen for at få pladsen flyttet længere ud i bugten. Problemet er nemlig, at skibene, når de ligger ved ankerpladsen, sender lavfrekvent støj ind over Højbjerg, og det generer en række borgere.

Med et politisk flertal bag havneudvidelsen er sandsynligheden for at få flyttet ankerpladsen større. Det er i hvert fald et ekstra argument til at flytte ankerpladsen, lyder det fra Aarhus Havn.

Aarhus Havn sendte tidligere på året en ansøgning til Trafikstyrelsen i håb om at flytte de brummende skibe længere væk fra Højbjerg. Nu har havnen tilføjet et nyt argument.

Der er foreløbigt sat punktum i sagaen om havneudvidelsen. Byrådet endte med at stemme en tilrettet version igennem, og lige nu er det planen, at første etape af udvidelsen skal være anlagt i 2030.

Det har fået kritik fra mange kanter, og det ser ud til at fortsætte. Men på særligt ét punkt kan udvidelsen komme nogle til gavn.

Som Skåde-Højbjerg-Holme tidligere har beskrevet, så trækker en brummende støj ind over Højbjerg med afsæt i de store containerskibe, der ligger og venter på at komme i havn. Mens de venter, ligger de på ankerpladsen, som er placeret ud for Højbjerg.

Havnen og lavfrekvent støj

Igennem flere år har folk fra særligt Højbjerg og Risskov været plaget af den lavfrekvente støj, der er kommet fra retning af Aarhus Havn.

Både havnen og Aarhus Kommune har modtaget en række klager fra nogle af de folk, der blandt andet har fået ødelagt deres nattesøvn.

De støjplagede borgere har selv peget på store containerskibe som afsenderne, men Aarhus Havn har ikke kunnet bekræfte teorien før i november sidste år.

Støjen, der plager borgerne i Risskov, stammer primært fra selve containerhavnen. Her bliver løsningen landstrøm, som dog kan have lange udsigter.

Løsningen på problemet i den sydlige del af Aarhus er ifølge Aarhus Havn at flytte ankerpladsen længere ud i bugten.

Den ankerplads vil Aarhus Havn gerne have flyttet, og med havneudvidelsen har havnen fået et nyt argument for at få det til at ske.

- Vi har meddelt, at der kommer nye moler i forbindelse med Yderhavnen, og vi synes selv, at det er et godt argument til at flytte ankerpladsen, da det så også kommer til at handle om sikkerhed. De små lystskibe skal for eksempel helst holdes ude af ankerpladsen, når de skal ind i havnen, siger Carsten Kruse, der er kommerciel direktør ved Aarhus Havn.

Svar inden sommerferien

Det er skibenes motorer, der brummer, og derfor sender lavfrekvent støj med vinden ind over 8270, og det ødelægger nattesøvnen for flere i Højbjerg.

Skibene kan ligge ved ankerpladsen i flere dage i nogle tilfælde, og her kan de ikke bare lukke totalt ned for al aktivitet. For eksempel skal der bruges en hel del strøm til at holde køle- og fryseanlæg i gang, og så er det, at larmen opstår.

Det er særligt om natten, når alle andre lyde er væk, at den brummende støj fra havnen kan høres. Arkivfoto: Jens W. Møller

Løsningen er derfor, mener Aarhus Havn, at flytte ankerpladsen så langt væk, at skibene ikke længere kan høres.

Problemet er bare, at det ikke er havnen selv, der bestemmer over ankerpladsen. Den hører under Trafikstyrelsen, som tidligere på året modtog en ansøgning fra Aarhus Havn om at flytte ankerpladsen.

- Nu har vi opdateret den ansøgning med det politiske forlig om havneudvidelsen, og vi håber, at det får indflydelse, siger Carsten Kruse.

Han har tidligere fortalt, at havnen har fået lovning på, at sagsbehandlingen af ansøgningen vil være overstået inden sommerferien, og det er stadig forventningen hos Aarhus Havn.

Med havneudvidelsen vil borgerne i Højbjerg til gengæld få skibe, der ligger i havn, tættere på. Vil det give mere støj?

- Der bliver landstrøm på alle kajer i den nye Yderhavn. Det bliver indbygget i konstruktionen fra starten. Det vil også være et krav fra EU i seneste 2030, så den beslutning er taget.

Det skal du også vide: Gammelt lægehus bliver til frisør og sure smileys og bødestraf til plejehjem

Her får du et nyhedsoverblik fra 8270.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Kom og sig din mening: Fællesrådet indkalder til møde, og du kan få indflydelse

Går du op i områdets udvikling, trafikkens udfordringer, og hvad der ellers hører til fællesrådets arbejde, så kan du med fordel sætte et kryds i kalenderen ud for den 28. marts.

Her er der nemlig repræsentantskabsmøde i Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd.

- Der vil være en beretning fra formanden, og så vil vi gå igennem en række punkter, hvor vi blandt andet kommet forbi trafikudfordringer i Aarhus Syd, siger formanden for fællesrådet, Søren Wichmann Matthiessen.

Det er på dette møde, man selv har mulighed for at komme med ideer og inputs til fællesrådets arbejde.

- Hvis man tropper op og giver sin mening til kende, så får man også indflydelse. Og man er med til at legitimere fællesrådets arbejde, siger formanden.

Repræsentantskabsmødet foregår på Diakonhøjskolen, og man kan tilmelde sig til formanden eller rådets kasserer.

Rollerne bliver byttet rundt, når en ny frisørsalon åbner i det gamle lægehus på Rosenvangs Allé

Da Lone Grønkjær tidligere på måneden meldte ud, at Kridthøj Frisørsalon skulle lukke, lå det lidt i luften, at hun kunne finde på at fortsætte som frisør.

Og det er lige nøjagtigt sådan, det også kommer til at gå. 12. juni åbner Salon M i det tidligere lægehus på Rosenvangs Allé overfor Cirkle K.

Her bliver det blandt andet med Lone Grønkjær bag en af saksene, men det bliver ikke hende, der kommer til at styre biksen. Det bliver i stedet Maria Pedersen, som har været ansat af Lone Grønkjær i salonen på Kridthøj Torv. Det skriver Århus Stiftstidende. 

- Det hele blev revet væk fra den ene dag til den anden. Fundamentet var væk. Det er sådan en dejlig arbejdsplads med rigtig gode kunder, og det er skønt at arbejde her. Men så spurgte min mand, om det ikke var nu? Jo, det er det, så nu åbner jeg selv Salon M, siger Maria Pedersen, der pludselig stod til at blive arbejdsløs, til avisen.

Kridthøj Frisørsalon lukker til sommer, og når det sker, overtager Spottag Bakery lokalerne for at udvide produktionen. Det kan du læse mere om i denne artikel fra Skåde-Højbjerg-Holme.

Tre sure smileys og tre bøder til plejehjem i Højbjerg

Et besøg fra Fødevarestyrelsen kostede plejehjemmet Madsbjerg på Nygårdsvej hele tre sure smileys og tre bøder på hver 10.000 kroner.

Den hårde dom fra Fødevarestyrelsen skyldtes, at plejehjemmet ikke kunne dokumentere de nødvendige temperaturmålinger på maden.

Det bliver til i alt tre bøder og lige så mange sure smileys, fordi plejehjemmet har flere anretterkøkkener, som hver anses som selvstændige køkkener.

Bøderne og den kedelige omtale vækker naturligvis ikke begejstring på Madsbjerg, hvor plejehjemschef til Århus Stiftstidende fortæller, at der faktisk er blevet lavet temperaturmålinger, men at det har haltet med dokumentationen.

- Det er der strammet op på nu med vejledning og undervisning af personalet. Ledelsen er i tæt dialog med det ernæringsfaglige personale og i gang med flere forskellige forbedringstiltag, som vi følger tæt, ligesom plejepersonalet også er inddraget i de forbedringer, vi arbejder med, siger hun til Stiften.

Fødevarestyrelsen løftede også en pegefinger efter at have kigget på rengøringen. Ifølge rapporten fra styrelsens besøg, var der mørkebrune belægninger i opvaskemaskinen, snavs langs på vægge og langs paneler og gamle produktrester under produktionsborde.

Den opdagelse betyder, at Fødevarestyrelsen i den nærmeste fremtid kigger forbi igen.