Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Tore Hartelius (tv.) og Christian Møller Pedersen er uforstående overfor, at kommunen har givet dispensation til lokalplanen, så de ni boliger kan bygges. Foto: Christian Gnutzmann

Ni nye boliger skaber frustration, og havnen skal udvides

Denne uge har budt på en stor beslutning fra byrådet.

Havneudvidelsen er vedtaget, og selvom det er i en mindre version, end det oprindelige forslag, så kommer projektet til at ændre på bugten.

Det har jeg snakket med formanden for fællesrådet Søren Wichmann Matthiessen om til dette nyhedsbrev. Han er skuffet og uforstående overfor politikernes beslutning. Han havde håbet, at herlighedsværdierne vægtede højere.

Du kan få hele hans udlægning i dagens første artikel, hvor du også kan få de mest væsentlige detaljer i aftalen om udvidelsen. Jeg har taget fat i fem ting fra aftalen.

I dagens anden historie handler det også om et byggeri. Her er vi dog nede i en helt anden størrelse.

Og hvis man sammenligner med havnen eller med noget af det byggeri, der vokser op andre steder i og omkring Aarhus, så er byggeplanerne på Jelshøjvænget i den grad i småtingsafdelingen.

Mange vil sikkert bare trække på skuldrene af det, men for de nærmeste naboer kan det være en stor omvæltning, når en bygning rives ned og erstattes af ni nye enheder. Især hvis det også bliver på bekostning af noget af det, der ifølge naboerne giver området karakter.

Det er tilfældet på Jelshøjvænget.

Her mener naboerne ikke, at det foreslåede projekt er det rigtige i forhold til de rammer, der er i området. Samtidig føler de sig overhørte af både kommunen og bygherren.

Lige nu ser det ud til, at de ni boliger bliver bygget, men de sidste vurderinger er endnu ikke lavet, og sagen ligger nu hos Planklagenævnet.

Til sidst får du et nyhedsoverblik, som både kommer omkring en ny dagligvarebutik og 42 grunde i Højbjerg, som er under mistanke for at indeholde PFAS.

Du får også en anmeldelse af Restaurant Skovmøllen. Det er Århus Stiftstidens madanmelder, der har været forbi møllen, og som abonnent på Skåde-Højbjerg-Holme får du adgang til den ellers låste Stiften-artikel.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Der er flere fredede træer på Jelshøjvænget, og særligt træet til venstre i billedet har givet anledning til debat. Foto: Christian Gnutzmann

Et gammelt træ er blevet symbolet på en strid mellem borgerne, kommunen og bygherren: Naboer føler sig overhørte

Det trækker op til et byggeri af ni boliger på Jelshøjvænget. Det er selvom, det har krævet dispensationer til lokalplanen, som Aarhus Kommune har givet.

Lige nu er det dog op til Planklagenævnet at vurdere, om dispensationerne kan gives, eller om der er behov for en helt ny lokalplan, hvilket vil sende projektet tilbage til start.

Det er en nabo, der har påklaget kommunens beslutning, og netop naboerne på Jelshøjvænget føler sig overhørte. De føler ikke, at de har fået mulighed for at påvirke kommunens beslutning eller komme i dialog med bygherren.

Frustrationerne er ikke blevet mindre, efter et gammelt, fredet træ risikerer at blive fældet.

Aarhus Kommune har givet dispensationer til en lokalplan, og det giver mulighed for ni nye boliger på en grund på Jelshøjvænget. Naboerne er uforstående overfor kommunens beslutning.

På en grund på Jelshøjvænget tårner et stort, gammelt træ sig majestætisk op.

Årstiden tillader ikke blade på grenene, men det er alligevel noget af det første, man ser, når man drejer fra Oddervej ind på villavejen.

Igennem det seneste års tid har træet fået ny betydning. Det er blevet et symbol på en debat, som beboere på Jelshøjvænget ikke føler, de er en del af, selvom de mener, de burde være det.

Grunden, hvor træet slår sine rødder, har i mange år huset Skalk-bygningen, men nu er den væltet. Der skal i stedet laves ni nye boliger.

Hvis det altså står til bygherren.

Står det til naboerne, skal der ikke bygges mere end det, lokalplanen tillader.

Det er her, debatten starter. Bygherren spillede i 2021 ud med det foreslåede projekt. Beboerne på Jelshøjvænget svarede igen med et høringssvar, hvor hovedbudskabet var, at projektet ikke var det rette for området.

Tore Hartelius (tv.) og Christian Møller Pedersen er uforstående overfor, at kommunen har givet dispensation til lokalplanen, så de ni boliger kan bygges. Foto: Christian Gnutzmann

Debatten stoppede der. Sådan opfatter Tore Hartelius og Christian Møller Pedersen, naboer til den måske kommende byggegrund, det i hvert fald.

- Det er ikke, fordi vi vil være idioter, og vi vil også gerne have, at der sker noget på grunden, men vi føler os tromlet, siger Christian Møller Pedersen, som savner en dialog med bygherren.

Dispensationer fra kommunen

Bygherren havde ikke fået en tilladelse til at fjerne Skalk-bygningen, men nu er den altså væk. Det samme er en gruppe træer, som ellers var fredede, men som kommunen havde givet tilladelse til at fælde.

Tilladelsen kom som én af flere dispensationer til lokalplanen for området, som ellers ikke tillader et byggeri i den version, der lige nu er lagt op til.

Tidligere har andre beboere på Jelshøjvænget fortalt om bekymring for, at flere boliger på Jelshøjvænget vil øge trafikken og gøre det endnu sværere at komme ud på Oddervej. Foto: Google Maps

Blandt andet siger lokalplanen, at der må bygges én bolig på hver matrikel. Grunden dækker over to matrikler.

Men med dispensationerne på plads er vejen i første omgang banet for de ni boliger. Det er uretfærdigt, mener de to naboer.

- Der er ingen grund til at have den her lokalplan, hvis der gives så mange dispensationer. Det er bizart, synes jeg. Vi købte ind på, at der blandt andet var de her træer i området, siger Christian Møller Pedersen.

Han bliver bakket op af Tore Hartelius, som bor lige overfor grunden, hvor de nye boliger er på vej. Derfor frygter han også for indbliksgener.

- Vi vidste jo, da vi købte huset, at det forreste område af grunden overfor med træerne, var fredet, og at der ikke kunne komme byggeri så tæt på, siger han.

På baggrund af en klage over dispensationerne fra en nabo er sagen nu endt i Planklagenævnet, som skal tage stilling til, hvorvidt dispensationerne fra kommunen kan gives eller ej.

Ikke detaljeret lokalplan

De to naboer er uforstående overfor, at kommunen har givet alle dispensationerne på trods af, at beboerne i samlet flok lavede høringssvar, hvor stort set alle på vejen skrev under. Her gjorde de opmærksom på, at der var flere ting i projektet, som gik ud over rammerne for området.

Hos Aarhus Kommune, hvor beslutningen om dispensation er taget, fortæller byggesagsbehandler Helle Toft, at hun har forståelse for naboerne, men at det samtidig ikke handler om, at naboerne skal være smagsdommere.

- Når vi sender et orienteringsbrev ud, er det for at orientere borgerne og bede dem komme med kommentarer. Det kan være, de har nogle argumenter og noget, som vi ikke selv har opdaget, og så sker det, at vi beder bygherre reducere et projekt. I det her tilfælde er nogle bygninger blevet sænket lidt og presset lidt ned i terrænet, siger Helle Toft, som også fortæller, at projektet er blevet reduceret fra de oprindelige 14 boliger til ni.

Hvordan kan det være, at Aarhus Kommune har givet de her dispensationer?

- Fordi lokalplanen er gammel, og den er ikke 100 procent detaljeret i forhold til, hvad man kan bygge. Vi har vurderet, at der kan gives tilladelse inden for de rammer, der er sat i lokalplanen. I forhold til indbliksgener, så er det spørgsmålet, om indbliksgenerne er af så væsentlig betydning, at et projekt skal revideres, og der skal faktisk meget til, før generne er så væsentlige i byggelovs eller planlovs forstand.

Hvorfor laver man så ikke en helt ny lokalplan, så alle er med på, hvad man kan og ikke kan?

- Projektet er ikke lokalplanpligtigt, og vi har vurderet, at det ikke krævede en supplerende lokalplan. Det skulle have været et noget større byggeri så, siger Helle Toft.

Knækkede grene

Noget af det, der dog ikke blev givet grønt lys til fra kommunens side, var at fælde de største af matriklens træer.

Det var naboerne glade for, men i juledagene frygtede de, at træet på trods af fredningen alligevel var på vej til at blive fældet.

- Mellem jul og nytår kunne vi se, at en entreprenør var ved at knække grenene på det store træ, siger Christian Møller Pedersen, som har træet lige ud for køkkenvinduet.

Træerne giver området karakter, lyder det fra naboerne. Foto: Christian Gnutzmann

Christian Møller Pedersen og hans kone henvendte sig til entreprenøren, og ifølge dem selv blev de mødt af meget lidt forståelse. De blev nærmest bare fejet af banen, fortæller de.

Ikke desto mindre stoppede entreprenøren, og det endte med at koste et par grene på det store træ.

Hvorfor er det træ så vigtigt for jer?

- Det er noget af det, der tegner indtrykket for vores området, siger Tore Hartelius.

Christian Møller Pedersen stemmer i:

- Træerne giver området karakter. Når man kommer nede fra Brugsen, kan man se, hvordan de står majestætisk på grunden, siger han, inden han slår over i, at træet også har fået en mere symbolsk betydning.

- Det handler ikke kun om træet. Men kommunen har vurderet, at det ikke skal fældes, og vi synes, at vi ufrivilligt har givet os på så mange andre ting i det her projekt.

En procedurefejl

Skåde-Højbjerg-Holme har forsøgt at få et interview med bygherre Mads Dahl, men det har han ikke ønsket at deltage i.

Til gengæld er han gået med til at besvare spørgsmål på mail. Et af de spørgsmål går på episoden i julen, hvor det gik ud over det store træ midt på grunden.

- Jeg har talt med føreren af gummigeden, og da han ville finde låget på bygningen uden for træets drypzone, gled gummigeden og knækkede en gren. Grunden er meget stejl, og det er ikke nemt, skriver han og forklarer, at det var en fejl, at nedrivningen af bygningen gik i gang, før der lå en tilladelse.

- Fejlen drejer sig om en procedurefejl hos nedbryderen – alt er dog clearet med kommunen samme dag, det blev opdaget, skriver han i sit mailsvar.

En anden ting, som naboerne undrer sig over, er, at de intet har hørt fra Mads Dahl. Til Skåde-Højbjerg-Holme fortalte Mads Dahl i december 2021, at han agtede ”at kalde til borgermøde”.

Hvordan kan det være, at naboerne ikke har hørt fra jer?

- Vi vil gerne tale med naboerne og ønsker, at alle skal være glade, men vores erfaring siger også, at vi er nødt til at få endeligt at vide, hvad vi må og ikke må. Lige så snart vi ved, hvad der op og ned, så tager vi snakken med folk og kan lave justeringer, hvis det giver mening for alle.

Han fortæller i sit mailsvar også, at alternativet til boliger er erhvervsbyggeri. Samtidig skriver han, at det er planen at genplante grunden med nye træer, og at der skal laves fælles opholdssteder med blandt andet en bålplads.

- Det vil trække hele området op, men selvfølgelig har vi forståelse for, at nyt altid er farligt, skriver han.

Måske farvel til det store træ

Den gamle bygning er væk, men der er endnu ikke truffet nogen endelig afgørelse i forhold til, om de ni boliger kan bygges eller ej. For selvom kommunen har givet dispensation, er projektet i venteposition.

Lige nu ligger sagen på bordet hos Planklagenævnet, som skal vurdere dispensationerne. Mads Dahl fortæller, at der ikke vil blive bygget noget på grunden, før Planklagenævnet er færdigt.

Men det er ikke det eneste, der mangler at blive vurderet.

En gammel vandtank skal ifølge forslaget fra bygherren fjernes. Nu kan den også få betydning for det store træ. Foto: Christian Gnutzmann

Det er nemlig kommet frem, at det omtalte træ hviler på den gamle vandtank i bunden af grunden. Der er endnu ikke givet en tilladelse til at fjerne vandtanken, men det er ifølge Helle Toft planen, at den skal væk.

Vil det sige, at man skal regne med, at træet også forsvinder?

- Det kan ikke stå, hvis vandtanken rives ned, men bygherren har fået besked på, at der skal søges en formel dispensation til at fælde træet, siger Helle Toft.

Kan det omvendt komme til at betyde, at tanken ikke kan nedlægges, fordi træet skal bevares?

- Muligvis. Det kommer an på kommunens afdeling Grønne Områder, som skal give dispensationen. De har lige været ude at kigge og skal lave en vurdering.

Der kommer flere kraner på Aarhus Havn. Et flertal i byrådet har vedtaget en havneudvidelse. Foto: Jens Thaysen

Havneudvidelsen er vedtaget: Her er fem nedslag i aftalen og en klar kritik fra fællesrådet

Udvidelsen bliver mindre, konsekvenserne for udsigten bliver også reduceret en smule, men alligevel er fællesrådsformand Søren Wichmann Matthiessen skuffet over politikernes beslutning.

Han havde håbet, at herlighedsværdierne og udsigten vægtede højere i beslutningen.

Han fortæller samtidig, at han og fællesrådet ikke er færdige med at kæmpe imod udvidelsen.

Det var onsdag aften, at et flertal i byrådet vedtog at udvide Aarhus Havn. Der er en masse detaljer i aftalen, som du får i artiklen her.

Blandt andet kan du læse, at der maksimalt må klappes 400.000 kubikmeter havbund, og at der i første omgang kun er vedtaget en etape af udvidelsen.

Der skal dumpes en mindre mængde havbund, sigtelinjen bliver lidt bedre, og udvidelsen bliver mindre. Alligevel møder aftalen om havneudvidelsen kritik fra blandt andet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd.

Havneudvidelsen er vedtaget med en første etape, som stort set er identisk med det oprindelige forslag.

Fællesrådsformand Søren Wichmann Matthiessen har sovet på byrådets beslutning, og han er ikke tilfreds. Han er mildest talt dybt skuffet.

- Jeg forstår ikke, at man ikke har villet lytte til uvildige eksperter i det her. De eksperter, der udtalte sig på borgerkonferencen den 17. januar, som talte imod Rambøll og Cowis resultater, er fejet til side, siger han.

Det oprindelige forslag gik på en havneudvidelse på i alt 180 hektar. De 105 hektar som reelt havneareal, mens resten var et stort svajebassin med en ydremole.

Da forligskredsen bag aftalen med borgmester Jacob Bundsgaard (S) i front onsdag aften præsenterede aftalen, var det med et projekt på 84 hektar over to etaper, hvor etape to kræver en særskilt politisk beslutning. Samtidig er der barberet 21 hektar af vandområdet, fordi ydremolen og svajebassinet skal gøres mindre.

Du kan længere nede i artiklen få en mere detaljeret gennemgang af blandt andet størrelsen på udvidelsen, klimaperspektivet og det politiske bag aftalen.

Selvom der er skåret ned på antallet af kvadratmeter, så er Søren Wichmann Matthiessen ikke imponeret over aftalen.

- Etape et er bortset fra en enkelt hektar, som det oprindelige forslag. Som borger i byen forstår jeg ikke, at man vælger at have Danmarks største industrihavn midt i byen, siger han.

Sigtelinjen er flyttet

Noget af det, der virkelig har fået folk op af stolene, og som har skabt stor debat, er havneudvidelsens betydning for udsigten over bugten. De store kraner på det nye havneareal vil æde en del af udsigten, og det var baggrund for mange af de mere end 1.600 høringssvar, der er kommet undervejs i processen.

Og det er især et relevant emne for de borgere, der bor i Højbjerg, som fra Mindeparken og langs vandet har kunnet se land på den anden side af bugten.

Som formand for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd har Søren Wichmann Matthiessen været med til samtlige konferencer og debatmøder om havneudvidelsen. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

I den tilrettede aftale med en anden ydremole og et mindre havneareal bliver der spist lidt mindre af udsigten. En ny visualisering viser, hvordan man fra Mindeparken fortsat vil kunne skimte Mols. Man vil samtidig kunne se det nye svajebassin, ligesom også nye kraner vil vise sig.

Justeringen hjælper dog ikke meget ifølge fællesrådsformanden.

- Jeg er ikke imponeret, overhovedet ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, at man politisk vil stå på mål for at ødelægge vores herlighedsværdier, for det gør man stadig med den her aftale, siger Søren Wichmann Matthiessen.

Ikke slut endnu

Der gik ikke lang tid, fra at udvidelsen var vedtaget, til at Svend Erik Kristensen, der er formand for foreningen Beskyt Aarhusbugten, gav klart udtryk for, at kampen endnu ikke er tabt for modstanderne af udvidelsen.

- Vi kommer til at udnytte alle klagemuligheder. Vi kommer til at kæmpe til sidste dråbe. Selv om byrådet kommer til at vedtage det her, så skal det igennem både trafikstyrelsen og miljøstyrelsen, sagde han til Århus Stiftstidende. 

Sådan vil den nye havn komme til at se ud med kranerne og et nyt rensningsanlæg, hvis man står ved Carl Nielsens Vej. Den nye havn er markeret med blå. Illustration: Cowi

Ifølge Søren Wichmann Matthiessen kan han forvente støtte fra Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd.

- Jeg tror ikke, at det her er overstået endnu. Der er endnu tid til at anfægte en beslutning, som, vi synes, er forkert. Vi har ikke gjort, hvad vi kunne endnu. Vi vil stadig have det på dagsordenen, og vi vil stadig udfordre, hvad der sker, når man træffer en beslutning med så uoverskuelige konsekvenser, som det vil have. Man skal huske, at når først man har ødelagt bugten, kan man ikke gøre det om, siger han.

Så stor bliver udvidelsen

Sådan kommer den nye havn til at se ud. Illustration: Cowi

Udvidelsen bliver mindre, end det først blev foreslået. Inden politikerne tog hul på de afsluttende forhandlinger, lød forslaget på en udvidelse på 105 hektar. Dertil kom et svajebassin med en ny ydremole, som bragte det samlede areal op på 180 hektar.

Svajebassinet er til for at sikre, at skibene kan vende sikkert og effektivt, selvom vejrforholdene er vanskelige. Derfor vurderede forligspartierne, at en ny ydermole ikke kan undværes. Den skal dog gøres 21 hektar mindre.

Samtidig bliver havnearealet også 21 hektar mindre.

I første omgang er der ”kun” sagt politisk ja til første etape af havneudvidelsen. Den lyder på 43 hektar, hvilket stort set er samme størrelse som første etape i det oprindelige projekt.

Etape et skal anlægges over tre faser. I første fase skal molen etableres, og der sættes gang i processen med jordopfyld. Ifølge tidsplanen skal det være afsluttet i 2030.

Fra 2031 til 2039 skal selve havnen etableres med kaj, kraner og så videre. Herefter forventes det, at udvidelsen endeligt kan tages i brug.

I sidste fase skal arealet ved siden af selve udvidelsesarealet fyldes op. Her skal der anlægges en 15 hektar stor midlertidig solcelle-ø. Og så kan arealet komme i spil til en yderligere udvidelse af havnen.

I aftalen fremgår det nemlig, at en etape to på 35 hektar kan blive en realitet. Den del er dog ikke vedtaget endnu, og det vil kræve, at byrådet til den tid vedtager en ny lokalplan.

Pladsen til en eventuel etape to er i teorien afsat, da de 35 hektar skal ligge i forlængelse af etape et, hvis den altså bliver vedtaget en gang i fremtiden.

Sidst men ikke mindst blev det vedtaget, at havneudvidelsen også skal indeholde fem hektar ”rekreativ bugtpark”, som går under navnet Blueline, der kommer til at ligge på indersiden af udvidelsen.

Går stadig ud over udsigten

Man vil kunne se kranerne og svajebassinet fra Mindeparken, når første etape er færdig. Illustration: Cowi

Udsigten til Mols vil stadig blive påvirket, selvom politikerne vedtog en mindre version af havneudvidelsen.

Med de 21 hektar, der er barberet af det samlede areal, vil sigtelinjen blive lidt bedre, end det havde været tilfældet med det oprindelige forslag.

Man slipper dog stadig ikke for at kunne se kraner, når man stiller sig i Mindeparken eller ved vandet langs Strandvejen.

Værd at bemærke er det også at den nye mole bliver flyttet 314 meter længere ind. De 314 meter er målt på det sted, hvor den er flyttet længst. I alt forkortes den med 100 meter, hvilket ifølge forligspartierne gerne skulle gøre mindre skade på udsigten.

Klima og klapning

For at kompensere for CO2-udledningen i forbindelse med anlægsarbejdet skal der blandt andet laves en solcelle-ø. Arkivfoto: Bo Amstrup

Udover spørgsmålet om udsigten har også begrebet klapning været heftigt debatteret.

Der skal graves havneslam op fra havbunden for at få et fundament at bygge på. Det store spørgsmål har været, hvad der skulle gøres af den opgravede havnebund.

Indtil aftalen blev vedtaget, var det planen, at det skulle dumpes ved Fløjstrup. Men da havbunden kan indeholde kemikalierester, kan klapning være fatalt for havmiljøet. Den del er droppet.

Oprindeligt var det nødvendigt at grave 1,8 millioner kubikmeter havbund op for at dumpe det et andet sted. Det tal er i aftalen nede på 400.000 kubikmeter, og måske kan det gøres endnu bedre.

Forligspartierne ønsker, ”at der anvendes den nyeste og bedste teknologi på at undgå klapning”, står der i aftalen. Det kan altså ende med, at der ved hjælp af ny teknologi slet ikke skal klappes noget. Der bliver dog ikke givet nogen garanti for, at det kan ende sådan.

Også klimadelen har fyldt meget i snakken om udvidelsen. Her er partierne blevet enige om, at udvidelsen skal være klimaneutral. Det betyder blandt andet, at en midlertidig solcelle-ø skal etableres på det område, der senere kan blive til etape to. Der skal også etableres landstrøm til containerskibene.

Ifølge forligspartierne vil der blive opnået CO2-neutralitet ved indgangen af 2030 for første fase af udvidelsen.

Det forventes, at den første fase, der er færdig i 2030, kommer til at have en samlet CO2-udledning på 30.000 tons.

De fire alternativer

En tørhavn ved Framlev er stadig i spil. Illustration: HBS Economics

Noget af det sidste, der blev bragt på banen, inden politikerne gik til de reelle forhandlinger, var vurderingen af potentialet ved fire alternativer til udvidelsen.

Det ene alternativ er at lave en tørhavn ved Framlev, hvor der skal være plads til containere. Dette skal der kigges nærmere på, fremgår det af aftalen. Faktisk regner forligspartierne med, at det bliver tilfældet, men det kræver nye undersøgelser, som forligspartierne vil have Aarhus Havn til at fremskynde.

Også et samarbejde med Grenaa Havn skal vurderes nærmere. Forligspartierne vil have Aarhus Havn til at fortsætte dialogen med Grenaa Havn med fokus på bulk.

Et tredje alternativ er at udnytte den nuværende plads på Aarhus Havn bedre. Her vil partierne have havnen til at undersøge mulighederne, da det vurderes, at ”der er potentiale for at effektivisere containerterminalen med yderligere 10 procent”, som det står i aftalen.

Forligspartierne skrotter samtidig det fjerde alternativ, der gik på at udvide havnen mod nord. Det var omkostningstungt både klimamæssigt og økonomisk, og derfor skal der ikke arbejdes videre med den model.

Politikken bag

Det var en tilfreds borgmester, der flankeret af SF, Venstre og Konservative kunne præsentere aftalen tidligere på ugen. Foto: Jens Thaysen

De politiske forhandlinger begyndte tirsdag aften, og få timer senere forlod De Radikale, Enhedslisten og løsgænger Jacob Søgaard Clausen forhandlingerne. Samme aften takkede også Nye Borgerlige af.

Det efterlod Socialdemokratiet, De Konservative, SF og Venstre tilbage, og det blev også de fire partier, der onsdag aften kunne præsentere en aftale med 23 mandater ud af byrådets 31.

SF gik ind til forhandlingerne med tre klare krav. Udvidelsen skulle være klimaneutral, der skulle sikres biodiversitet, og der skulle findes alternativer til at dumpe opgravet havbund.

Ifølge SF’s ordfører og medlem af havnebestyrelsen Jan Ravn Christensen har SF spillet en ”nøglerolle”.

- Vi har gjort en enorm forskel i den her aftale i forhold til klimaet, siger han til Århus Stiftstidende. 

Hos Venstre er der især glæde over, at udsigten mod Mols blev forbedret i forhold til det oprindelige forslag. Også selvom Venstre var kommet med et forslag, der havde reddet mere af udsigten.

- Det har været alfa og omega for os at sikre bedre sigtelinjer end i hovedforslaget, og det er vi stolte af er lykkedes. Ja, det er lidt bredere end vores forslag, men molen er meget kortere og trukket 314 meter ind, siger Christian Budde (V) til Stiften.

Mistanke om PFAS-forurening i Højbjerg, Restaurant Skovmøllen får fire stjerner, og en ny butik overtager efter Aldis farvel

Her er et nyhedsoverblik fra 8270.

42 grunde i Højbjerg er mistænkt for PFAS-forurening: Der er dog ingen grund til panik ifølge regionen

Højbjerg Maskinfabrik, HMF, er et af de steder, hvor der allerede er konstateret PFAS. Pressefoto

På trods af det meget lidt mundrette ord, så er PFAS et varmt emne for tiden. Det er blevet fundet flere steder, og nu er 42 grunde i Højbjerg havnet på Region Midtjyllands liste over steder, hvor der er mistanke om PFAS. Det viser en oversigt lavet af TV2. 

Det er alle steder, hvor der enten ligger eller tidligere har ligget noget, som kunne forurene med PFAS. Det kan blandt andet være en losseplads eller en type virksomhed som for eksempel renserier eller lakeringsvirksomheder.

PFAS er betegnelsen for en række stoffer, som kan være sundhedsskadelige.

Regionens mistankeliste er lavet udelukkende på baggrund af de virksomheder eller lossepladser, der kan have forurenet, og mistanken er altså ikke opstået, fordi der allerede er fundet noget i et område.

Derfor er der ingen grund til panik, fortæller Morten Bondgaard, som er chef på kontoret for jordforurening i Region Midtjylland.

- Det er blot en oversigt over, hvor der har ligget virksomheder, som måske har anvendt PFAS, og hvor der potentielt kan være forurenet. Det er slet ikke ensbetydende med, at der er PFAS på grunden, og mange af lokaliteterne er i forvejen kortlagt og mistænkt for at være forurenet af andre årsager, siger han.

Du kan på kortet nedenfor se, hvilke grunde i Højbjerg der står på regionens liste.

En æggekage og en ”velvoksen” brunsviger fik Stiftens madanmelder til at give Skovmøllen fire stjerner

Skovmøllen får fire ud af seks stjerner. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Det er cirka et år siden, at Restaurant Skovmøllen åbnede med en ny ejer.

Det er Jens Holm Møller, der nu har tøjlerne og nøglerne til spisestedet ved Moesgaard Museum, og han har søsat nye tiltag ved den gamle mølle.

Blandt andet fortalte han i december til Skåde-Højbjerg-Holme, hvordan det havde været en stor succes at tilbyde dagens ret til 100 kroner i en tid, hvor energipriser og stigende beløb på regningerne pressede mange.

Tilbuddet fik masser af gæster til at finde vej til Skovmøllen, og nu har Århus Stiftstidendes madanmelder også været forbi restauranten.

Skovmøllen får fire ud af seks stjerner, og i denne artikel kan du læse hvorfor. Artiklen er en plusartikel, men som abonnent hos Skåde-Højbjerg-Holme får du adgang til udvalgte artikler fra Stiften.

Konkurrent overtager Aldis butik på stenvej

Aldi forlader Stenvej, men en ny dagligvarebutik overtager lokalerne. Arkivfoto: Jens W. Møller

Det er slut med Aldi på Stenvej ved Skådecenteret, men det er ikke slut med at handle i butikken. I fremtiden bliver det bare under et andet navn, hvis du fortsat vil købe dine dagligvare på Stenvej.

Salling Group, der blandt andet har Netto, har meldt ud, at en række Aldi-butikken overgår til at være Netto-butikker. Det gælder blandt andet butikken på Stenvej.

- Vi glæder os til at kunne betjene kunder i Højbjerg i et område, hvor vi ikke hidtil har haft butik, fortæller kommunikationschef i Salling Group, Henrik Vinther Olesen, til Skåde-Højbjerg-Holme.

Det er endnu ikke på plads, hvornår Netto rykker ind i butikken, da handlen først skal godkendes af konkurrencemyndighederne. Når det sker, vil Netto dog hurtigt kunne gå i gang med at indrette butikken på Stenvej, fortæller Henrik Vinther Olesen.