Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Minimumsnormeringerne skulle være opfyldt i år, var ambitionen. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hvor mange pædagoger er der til børnene?

Hver morgen leger min etårige datter og jeg en lille leg, inden vi sætter kurs mod vuggestuen.

Jeg trækker hendes fine vanter ned over hendes små fingre. Først på den ene hånd, så på den anden.

Mens jeg rækker ud efter hendes jakke, hiver hun vanterne af igen, og jeg må starte forfra. Det gør det ikke ligefrem lettere at komme ud ad døren, men det er meget hyggeligt.

Der er trods alt også kun hende og hendes to små hænder. Måske havde det været knapt så let at trække på smilebåndene, hvis der stod en flok andre børn og ventede på, at de også kunne få deres vanter, jakker og huer på. Især hvis jeg vidste, at jeg også skulle have styr på alt muligt praktisk, papirarbejde og andet.

Sådan er tilværelsen i mange daginstitutioner, og selvom pædagogerne helt sikkert er dygtige, så er der flere steder bare for få af dem. Det var ellers rådmandens ambition, at de så omtalte minimumsnormeringer skulle være opnået allerede i år i Aarhus Kommune, selvom det først er et krav fra 2024.

Men de seneste tal fra kommunen viser, at normeringen ikke er i mål alle steder i 8270. Ifølge en dagtilbudsleder fra Højbjerg kommer man det heller ikke lige foreløbig, for der er et par store udfordringer, som først skal løses.

Og så er vi tilbage til rådmanden for børn og unge, Thomas Medom (SF). For hvorfor er institutionerne ikke kommet i mål, og hvad har han tænkt sig at gøre for, at de kommer det?

Det er nogle af de spørgsmål, han besvarer i dagens anden artikel. Han sætter også ord på, hvordan de besparelser, der i horisonten hænger som mørke skyer over børne- og ungeområdet, kommer til at påvirke minimumsnormeringerne.

Og så skal det ikke handle mere om normeringerne og institutioner i dette nyhedsbrev. For der skete jo noget tidligere i dag, som nok kommer til at stjæle lidt af rampelyset de kommende uger.

Der er udskrevet valg, og du kan starte valgkampen med at kigge tilbage på sidste gang, vi var i stemmeboksene ved de tre valgsteder i Højbjerg.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Ifølge BUPL, fagforeningen for pædagoger, har 42 procent af lederne i landets daginstitutioner inden for det seneste år måttet ansætte en medarbejder uden pædagoguddannelse, og i år 2030 vil der mangle 14.000 pædagoger. Arkivfoto: Morten Pape

Børnehaver og vuggestuer mangler pædagoger: Se normeringerne i Højbjergs institutioner

Ligesom det er en udfordring mange andre steder, så er det også svært for daginstitutionerne i Højbjerg at få fat i det nødvendige antal uddannede pædagoger.

Derfor er det også svært at indfri målet om minimumsnormeringer, som ellers helst skulle have været opnået allerede i år i Aarhus Kommune.

En ting er de manglende pædagoger, noget andet er økonomien, som lige nu ikke er til at ansætte meget mere personale. For ligesom alle andre steder, så stiger priserne også i vuggestuerne og børnehaverne, og det bliver dyrere at få gjort rent, vedligeholdt de grønne områder og så videre.

Det er særligt i børnehaverne, at normeringerne ikke er opnået. Du kan i artiklen her se et kort over postnummerets institutioner og deres normeringer for det seneste hele kalenderår.

Det går ud over børnene, forældrene og det uddannede personale, når pædagogerne mangler, lyder det fra en dagtilbudsleder.

- Vi kommer ikke i mål med minimumsnormeringerne i 2022.

Meldingen er klar, kontant og ærgerlig, og den kommer fra Mette Bjerregaard, som er konstitueret leder i Skåde-Højbjerg Dagtilbud.

Målsætningen er, at der i løbet af i år skal være en pædagogisk medarbejder til tre børn i de aarhusianske vuggestuer, mens der skal være en til seks børnehavebørn.

Og det kommer altså ikke til at ske, i hvert fald ikke i den gruppe af institutioner, som Mette Bjerregaard lige nu er leder for.

- Der er ikke penge i vores budget til at opnå minimumsnormeringer, så hvis vi skal nå det i vores dagtilbud, skal vi have nogle flere penge, så vi kan købe nogle flere hænder, siger hun.

Men det er ikke det eneste problem.

- Det er svært at få uddannede pædagoger. Der er ikke ret mange ledige i kommunen, og vi får meget få ansøgninger, når vi slår stillinger op.

Ikke samme kvalitet med 19-20-årige

Der er ni daginstitutioner i Skåde-Højbjerg Dagtilbud, som alle har både vuggestue og børnehave.

Mette Bjerregaard er leder i en af institutionerne, så hun ved, hvad det i praksis betyder, når det uddannede personale i stigende grad er en mangelvare.

- Lige nu kan vi godt få unge medhjælpere ind som vikarer. Det er typisk folk, der blev studenter før sommerferien, men selvom de gør det godt, så er det bare ikke den samme kvalitet og sikkerhed, hvis en 19-20-årig nyudklækket student står med en opgave, som hvis det er uddannet fagpersonale, siger hun.

Det er dog trods alt bedre, end det var for et år siden. For her var det i mange unges øjne mere attraktivt at styre en podepind ind i et næsebor på et af landets coronatestcentre.

Tættest på i vuggestuen

Minimumsnormeringerne skal være opfyldt fra 2024, men i Aarhus Kommune er det ambitionen, at det allerede i 2022 skal være gældende.

I Skåde-Højbjerg Dagtilbud og Holme-Rundhøj Dagtilbud, som dækker institutionerne i 8270, er det kun ganske få børnehaver, der holder sig inden for de seks børn per voksen i børnehaven, mens det ser noget pænere ud i vuggestuerne. Det viser de seneste normeringstal for 2021 fra Aarhus Kommune.

Det skal nævnes, at alle fuldtidsstillinger for pædagogisk personale tæller med, og at der ikke tages højde for fravær blandt hverken børn eller voksne.

- Det vil sige, at i disse tal tæller både den medarbejder, som holder ferie eller er sygemeldt og vikaren med, hvilket ikke giver et helt faktuelt billede af, hvor mange voksne der faktisk er hos børnene, siger Mette Bjerregaard.

Du kan her se et kort over postnummerets daginstitutioner og deres normeringer. De grønne markeringer er vuggestuer, og de blå er børnehaver.

Det er ikke tilfældigt, at vuggestuerne er tættest på at nå i mål med minimumsnormeringerne.

- Vi får tilført minimumspenge, og her forsøger vi i Skåde-Højbjerg først at indføre det i vuggestuen, og det er med henblik på at sikre en tidlig indsats, siger Mette Bjerregaard, der også fortæller, at tidens prisstigninger giver udfordringer med at få pengene til at række.

- Det kan godt være, at vi har fået flere penge ind i vores budget, men reelt har vi ikke kunnet bruge dem til at ansætte flere, for vi har stigende udgifter til rengøring, vedligehold af grønne områder og sådan noget.

Hænderne rækker så langt, de kan

I flere af de institutioner, som ligger over målsætningen for normeringer, er man lige ved at være i mål. For eksempel er en lille håndfuld af børnehaverne på 6,1.

Minimumsnormering har været et varmt emne længe, og fra 2024 skal det være gældende i alle landets kommuner. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Men de små forskelle betyder noget, for det gør noget ved kvaliteten, når normeringen vokser.

- Det er jo ikke sådan, at pædagogerne bare kan skifte en ble eller give en flyverdragt på lidt hurtigere her, end de kan i de mere socialt udsatte områder, som tildeles flere penge. Den basale omsorg tager samme tid, uanset hvilket postnummer man er i. Så hænderne rækker det, de gør, siger Mette Bjerregaard, som også pointerer, at personalet ikke kun har opgaver, der direkte berører børnene.

- Der skal også laves skriftligt arbejde omkring børnene, faglig udvikling, og der skal holdes forældresamtaler. Det er jo også noget, personalet skal nå i åbningstiden.

Øget arbejdspres

Netop de opgaver, der ligger udover den direkte børnekontakt, er noget, der er med til at øge arbejdspresset på de uddannede pædagoger.

For det er ikke medhjælperne uden pædagoguddannelsen, der bliver sat til at holde møder med forældre og til at lave det skriftlige arbejde.

- Derfor stiger arbejdspresset på det uddannede personale, som får et langt større opgavespænd og ansvar. Vi prøver alt, hvad vi kan, for at rekruttere og nytænke, hvordan vi kan tiltrække uddannet personale. Jeg har lederkollegaer med ledige stillinger, som forsøger at tilpasse det, så stillingerne bliver slået op samtidig med, at et nyt hold pædagoger bliver færdiguddannede, siger Mette Bjerregaard.

Rådmand for Børn & Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), valgte sidste år at fremrykke det nationale krav om minimumsnormeringer til 2022 i stedet for år 2024. Arkivfoto: Bo Amstrup

Rådmand om minimumsnormeringer: - Opgaven er større nu, end vi havde troet for et år eller to siden

Minimumsnormeringerne skal indføres allerede i 2022. Sådan lød det sidste år fra børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF), da han fremrykkede fristen to år. Men det kræver flere pædagoger, hvis normeringerne skal holdes, fortæller en dagtilbudsleder fra Højbjerg.

Rådmanden havde håbet, at Aarhus var nået længere med minimumsnormeringerne. Han peger på de massive prisstigninger som en af udfordringerne, da mange daginstitutioner har måttet flytte penge fra rekruttering til blandt andet kost- og rengøring.

Alligevel er Thomas Medom glad for, at normeringerne og midlerne i sin tid blev fremrykket. I forbindelse med de varslede millionbesparelser på børn- og ungeområdet vil han "strække sig så langt som muligt for at frede normeringerne".

Der er stadig et stykke vej til at komme i mål med minimumsnormeringer i Højbjerg. Det er rådmanden ikke tilfreds med, og han peger på flere grunde til, hvorfor det ikke er lykkedes.

Da rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), sidste år valgte at fremrykke minimumsnormeringerne i Aarhus Kommune fra 2024 til 2022, var det for hurtigst muligt at sikre nok pædagoger til børnene i daginstitutionerne.

Og selvom flere institutioner i 8270 er tæt på at være i mål, så er minimumsnormeringerne ikke på plads over hele Højbjerg.

Det skyldes ifølge konstitueret dagtilbudsleder i Skåde-Høbjerg Dagtilbud, Mette Bjerregaard, to ting. For det første er der ikke uddannet personale nok at tage af, og for det andet er økonomien ikke til at ansætte flere folk.

Så er det overhovedet realistisk at nå i mål med minimumsnormeringerne i år? Er rådmanden for Børn og Unge tilfreds, og hvad kommer de store besparelser på børne- og ungeområdet til at betyde for børnene?

Penge til mad og rengøring

Når man ser på tallene for normeringerne i de enkelte daginstitutioner, er du så tilfreds med, hvor langt I er nået?

- Nej, jeg ville gerne have været længere, det er der ingen tvivl om. Og vi var også nået længere, hvis ikke vi var blevet udfordret af prisstigninger. Priserne stiger, og der er rigtig mange daginstitutioner, som er nødt til at flytte pengene over til for eksempel kostbudgettet eller rengøringsudgifterne. Så der er stadigvæk et stykke arbejde foran os, før vi er i mål.

Hvad tænker du om, at pengene blev afsat til rekruttering, men bliver brugt til noget andet?

- Det er noget bøvl for rigtig mange daginstitutioner. Der er rigtig mange dagtilbudsbestyrelser, medarbejdere og ledere, som havde drømt om, at man kunne bruge alle pengene på at ansætte flere medarbejdere. På den anden side er jeg glad for, at vi har tilført pengene, men der er ingen tvivl om, at opgaven er større nu, end vi havde troet for et år eller to siden.

Burde man have øremærket midlerne til rekruttering af mere pædagogisk personale?

- Der er kun de midler, der er i budgettet, så det havde ikke været ansvarligt. Jeg tror heller ikke, at hverken forældre eller medarbejdere havde være interesseret i, at kostordningen ikke kunne overholdes, eller at der ikke var blevet gjort rent. Det er det rigtige at lægge pengene ud i daginstitutionerne, men det havde været forkert at sige, at de ikke selv kunne bestemme over deres budgetter.

”Ualmindeligt uklogt”

Var du for optimistisk, da du fremrykkede minimumsnormeringerne til 2022?

- Jeg ved ikke, om jeg kunne have forudset krigen i Ukraine, eller at der blev så stor personalemangel, at rengøringspriserne eksploderede. Jeg forholder mig mest til, at jeg er glad for, at vi har afsat pengene, og at hver eneste krone er kommet ud i daginstitutionerne. Vi havde stået et dårligere sted, hvis ikke vi havde gjort det. Men det havde da været rart, hvis de ekstra penge havde ført til væsentligt flere medarbejdere.

Der skal spares omkring 70 millioner kroner årligt i perioden 2023-2026 på børne- og ungeområdet. Hvordan kommer det til at påvirke minimumsnormeringerne?

- Vi arbejder på et sparekatalog, hvor det er en stor opgave at friholde daginstitutionerne, men her virker minimumsnormeringerne faktisk. Havde vi ikke haft dem, var det sandsynligt, at en del af besparelserne havde ramt daginstitutionerne. Lovkravet gælder først fra 2024, men det vil være ualmindeligt uklogt at lave besparelser i 2023, for så bliver opgaven frem mod 2024 det større. Jeg vil strække mig så langt som muligt for, at vi kan frede normeringerne.

Pædagogiske uddannelser

Som et led i at komme pædagogmanglen til livs har Aarhus Kommune i samarbejde med BUPL og VIA University College indført en ny mulighed for karriereskift for akademikere. På en ny merituddannelse skal de studerende ved siden af pædagogstudiet have et pædagogisk arbejde på minimum 30 timer om ugen, hvorfra de også modtager løn. Uddannelsen varer 2,5 år.

Men foruden den nye uddannelse findes der en række andre uddannelsesmuligheder inden for det pædagogiske felt:

  • Professionsbachelor, pædagog: Uddannelsen varer 3,5 år og veksler mellem undervisning, studiearbejde og praktik
  • Meritpædagog: Uddannelsen varer 3 år og kræver to års pædagogisk erhvervserfaring, hvis man er fyldt 25 år, og mindst fem års pædagogisk erhvervserfaring hvis man er yngre
  • Pædagogisk assistent u. erhvervserfaring: Uddannelsen varer 3-4 år og veksler mellem grundforløb, skole og læreplads
  • Pædagogisk assistent m. erhvervserfaring: Uddannelsen varer 42 uger, og kan tages, hvis man har mindst to års pædagogisk erhvervserfaring og er fyldt 25 år

I har lavet en ny uddannelse, hvor akademikere kan uddanne sig til meritpædagoger, men hvad vil du ellers gøre for at komme rekrutteringsudfordringerne til livs?

- Der er mange forskellige greb, men rekruttering er en af vores største samfundsudfordringer, og derfor er der også et nationalt spor. Vi har dannet en alliance med Københavns Kommune, professionshøjskolerne og BUPL, hvor vi blandt andet forsøger at påvirke landspolitikerne til at lave en rekrutteringsplan. Så vi for alvor kan få taget hul på det løngreb, som er helt nødvendigt.

- Vi har selvfølgelig også et kæmpestort ansvar selv. Der har vi nu en række forskellige uddannelsesinitiativer, hvor dygtige folk kan opkvalificere sig.

Medhjælpere fremfor pædagoger

Er det realistisk, at der ikke bliver gået på kompromis med den faglige kvalitet, når det nationale lovkrav om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024?

- Det er i hvert fald realistisk, at vi kan fastholde en høj kvalitet og stadigvæk har gode daginstitutioner. Men samtlige danske kommer til at have en højere andel pædagogmedhjælpere, end vi drømmer om at ende med. Det er personalesammensætningen, som er på spil, og der kommer vi til at arbejde med at dygtiggøre vores pædagogmedhjælpere.

Byrådet har for nylig diskuteret, om der skal indføres tilskud til hjemmepasning. Det lyder som om, at det ville lette presset i institutionerne, men alligevel er du imod. Hvorfor?

- Hvis man skulle give tilskud til de forældre, som allerede hjemmepasser i dag, ville det blive en stor udgift for daginstitutionerne. Det ville skabe dårligere økonomi midt i en sparerunde. Det svarer til, at man giver penge til dem, der ikke tager bussen, for at de bliver ved med ikke at tage bussen. Det ville også øge rekrutteringsudfordringerne bredt set, fordi hjemmepasserne ikke ville være en del af arbejdsmarkedet.

Venstre blev lige akkurat det største parti ved de tre valgsteder i Højbjerg til sammen ved det seneste valg. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017

Sådan stemte Højbjerg sidste gang: Her er syv lokale nedslag i det seneste valg

Det er nok ikke et tilbageblik, som hverken Liberal Alliance, Alternativet eller Dansk Folkeparti nyder. De tre partier fik store hug ved valgstederne i Højbjerg i 2019.

Det er heller ikke sikkert, at Kristendemokraterne kigger tilbage og tanker en masse optimisme. Stort set alle de personlige stemmer, der blev sat ud for en af deres kandidater i 2019, gik nemlig til Isabella Arendt, og hun stiller denne gang op under andre faner.

Du kan i artiklen finde flere nedslag i det seneste valg ved de tre valgsteder i Højbjerg, ligesom du også kan finde kandidattesten.

Der blev delt øretæver ud, der var klare tendenser i fordelingen af de borgerlige stemmer, og så var det den tidligere borgmester, der endte som den største stemmesluger. I artiklen her får du syv nedslag fra sidste folketingsvalg set med højbjergøjne.

Statsministeren har trykket på knappen, politikerne smiler til os fra lygtepælene, og valgklokkerne kimer. Blyanterne skal spidses, og du skal i valgboksen og sætte dit kryds.

På Skåde-Højbjerg-Holme kigger vi tilbage på det seneste folketingsvalg, og hvordan stemmerne blev fordelt i Højbjerg.

Tre store hak i tuden

Fire partier gik tilbage ved det seneste valg ved valgstederne i Højbjerg, og for tre af dem var der tale om en gedigen vælgerlussing.

Værst gik det ud over Liberal Alliance, der med 317 krydser fik hele 1.029 stemmer færre end ved valget i 2015. Særligt på Skåde Skole forsvandt vælgerne mellem fingrene på Liberal Alliance. Næsten halvdelen af de stemmer, partiet tabte i Højbjerg, forsvandt på stemmestedet på Skole Skåde.

Valgresultatet i 2019 var heller ikke positiv læsning for Dansk Folkeparti og Alternativet, der i Højbjerg blev mere end halveret.

Tendensen var den samme, når man zoomer lidt ud og ser på hele kredsen Aarhus Syd. Her tabte de tre partier alle store dele af deres stemmer, men alle partierne fik større klø i Højbjerg, end de gjorde i kredsen.

Rød, rød og blå

Den generelle stemmetendens i 8270 er, at flertallet tipper til den røde blok. Sådan var det i hvert fald ved det seneste folketingsvalg.

Både på Kragelundskolen og i Rundhøjhallen var det tydeligt, at pilen pegede til venstre for midten. Til gengæld var der et lille flertal af de mere borgerlige vælgere på Skåde Skole.

Kragelundskolen afspejler kommunen, men hvad med hele landet?

Når der er kommunalvalg, kan man nogle gange koge hele kommunens valgresultat ned til nogenlunde det resultat, man finder på Kragelundskolen.

Men passer den formel også på folketingsvalget? Det rammer ikke helt plet, men her kan du selv få lov til at sammenligne tallene og vurdere, om Kragelundskolen kan betegnes som en bouillonterning af Danmark eller ikke.

Det første tal er partiernes stemmetal i procent fra valget i 2019 på Kragelundskolen, mens det tal i parentes er tallet for hele landet.

Socialdemokratiet

22,2

(25,90)

Radikale Venstre

14,1

(8,63)

Det Konservative Folkeparti

7,2

(6,62)

Nye Borgerlige

1,9

(2,36)

Klaus Riskær Pedersen

0,6

(0,84)

SF

11,2

(7,71)

Liberal Alliance

2,3

(2,33)

Kristendemokraterne

1,8

(1,73)

Dansk Folkeparti

4,5

(8,74)

Stram Kurs

0,9

(1,79)

Venstre

20,4

(23,39)

Enhedslisten

9,0

(6,94)

Alternativet

3,7

(2,95)

Vikaren fra himlen

Det lykkedes lige nøjagtigt ikke for Kristendemokraterne at snige sig over spærregrænsen ved det seneste folketingsvalg med 1,73 procent af stemmerne på landsplan.

Heller ikke ved nogle af de tre valgsteder i Højbjerg fik partiet mere end de magiske to procent.

Noget tyder på, at det var meget få af de opstillede kandidater fra Kristendemokratiet, der for alvor havde fat i vælgerne i Højbjerg. Der blev sat 185 personlige krydser ud for partiets kandidater, og af dem gik hele 178 til Isabella Arendt.

Vikaren fra himlen, som hun hurtigt blev døbt, da hun pludselig røg i ilden som vikarierende spydspids, da partiets spidskandidat og formand, Stig Grenov, måtte trække sig med sygdom.

Nu stiller hun op under nye faner som medlem af Det Konservative Folkeparti.

Venstre som klar borgerlig storebror

Et af de store temaer op til dette valg er styrkeforholdet mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti. Ellemann vs. Pape.

Ved valget i 2019 var der ingen tvivl om, hvem der var den klare storebror. Venstre fik 3.104 stemmer ved de tre valgsteder i Højbjerg til sammen. Det Konservative Folkeparti fik 997 stemmer. For begge partiers vedkommende høstede de flest stemmer på Skåde Skole.

Venstre var i øvrigt det parti, der fik flest stemmer til sammen ved valgstederne i Højbjerg i 2019. Socialdemokratiet fik 38 stemmer færre.

De største stemmeslugere

Tre af dansk politiks store kanoner var ved sidste valg opstillet i Østjylland, og det var også de tre, der trak flest stemmer ved både valgstederne i Højbjerg og generelt i Aarhus Syd-kredsen.

Den tidligere aarhusborgmester Nicolai Wammen fik lige akkurat flest stemmer i Højbjerg med 1.041 stemmer. Det var en my flere en Venstres Jakob Ellemann-Jensen, der skrabede 1.035 personlige krydser til sig i Højbjerg.

På en tredjeplads finder man Morten Østergaard fra Radikale Venstre. Han fik 612 stemmer. Men i modsætning til de to øvrige på toppen af listen, kan man i denne omgang ikke stemme på Morten Østergaard. Han trådte som bekendt ud af Folketinget sidste år. Det skete efter krænkelsessager, og efter en periode som sygemeldt valgte han at trække det politiske stik helt.

De sidste to på det seneste valgs top fem over stemmeslugere var SF’s Kirsten Normann Andersen og Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. De stiller begge op igen.

Stemmeprocent

84,6 procent af den stemmeberettigede del af Danmarks befolkning valgte i 2019 at bruge deres stemme.

I Højbjerg kan man prale af at ligge højere end gennemsnittet, hvad det angår. 86,72 procent af dem, der skulle stemme på Rundhøjskolen, fandt vej til stemmeboksen, mens stemmeprocenten på Kragelundskolen var87,86 procent. Skåde Skole indtager rollen som lokal duks med en stemmeprocent på 89,36 procent.

Hvem skal du stemme på denne gang?

Selvom valgkampen reelt har kørt på i noget tid, er det langt fra sikkert, at du har låst teksten i forhold til, hvem der skal have din stemme. Uanset om du er i tvivl eller ej, kan du her tage kandidattesten og se, hvilke kandidater du er mest enig med.

Du kan tage testen ved at klikke her.

Det skal du også vide: Politiker vil undersøge havnestøj, og Højbjerg har fået ny tandlæge

Her er et kort nyhedsoverblik fra 8270.

Hvordan stopper vi støjen? Politiker stiller spørgsmål til den brummende lyd fra bugten

Aarhus Havn har selv igangsat tiltag, der skal udpege en synder af den lavfrekvente støj, som har spoleret nattesøvnen hos flere borgere.

Nu går et medlem af byrådet i Aarhus også ind i sagen. Det er løsgænger Jakob Søgaard Clausen, der har stillet en såkaldt 10-dages forespørgsel til Teknik og Miljø.

Her spørger han blandt andet til en uddybning af de tiltag, havnen har sat i værk, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser støjen kan have, hvilke muligheder der er for at give skibene påbud, hvis støjen altså kommer fra dem. Og så spørger han ikke mindst til, hvad en eventuel havneudvidelse vil betyde for støjniveauet.

Det skal forvaltningen nu undersøge.

- Jeg synes bestemt, der skal gribes ind, hvis det har nogle sundhedsmæssige konsekvenser, og hvis folk ikke kan sove. Så har vi et ansvar, og vi skal finde en løsning i samarbejde med Aarhus Havn, siger Jakob Søgaard Clausen.

Skåde-Højbjerg-Holme kommer naturligvis til at følge op på støjen og på besvarelsen af 10-dages forespørgslen.

Ny tandlæge åbner på Rosenvangs Allé

Det har taget halvandet år, men nu er klinikken også klar.

Aarhus Tandcenter er flyttet ind på Rosenvangs Allé mellem Mr. Mums og Kridthøj Torv, og det bliver fejret med en åbningsfest 7. oktober.

- Afdelingen i Højbjerg har været vores drøm længe, og nu hvor drømmen går i opfyldelse, kan vi bare ikke vente med at byde de første patienter velkommen, siger direktør i Aarhus Tandcenter, Michael Kristensen, i en pressemeddelelse.

Aarhus Tandcenter har allerede tre søsterklinikker i Aarhus Kommune, og nu kan man altså også fået plejet bisserne hos dem i Højbjerg.