Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Det kan komme til at koste en daginstitution i Højbjerg, hvis spareplanen bliver vedtaget, som den er foreslået. Foto: Christian Gnutzmann

Sådan kan den store spareplan ramme Højbjerg

Valget er overstået, og der var vindere og tabere. Sådan var der også ved valgstederne i Højbjerg.

Det kan du læse meget mere om nederst i dagens nyhedsbrev.

For i første omgang skal det handle om noget lidt andet. Det er stadig politik, men det er den mere lokale af slagsen.

I slutningen af sidste uge landede der nemlig en ordentlig moppedreng af et sparekatalog.

Afsenderen var Aarhus Kommune, som skal finde mere end 200 millioner kroner i årlige besparelser. Det tæller alt fra gadelamper til daginstitutioner, billetautomater i busserne og varmen i saunaerne.

Kataloget indeholder en lang række forslag til steder, hvor kommunens afdelinger kan spare, og forslagene er nu sendt i høring. Det betyder, at du kan bidrage til beslutningen, men før du kan give din mening til kende, skal du naturligvis vide, hvad det handler om.

Derfor har jeg forsøgt at danne mig et overblik over, hvordan de forskellige besparelser vil få indflydelse på Højbjerg.

Jeg har samlet det mest væsentlige i en artikel. Der kan helt sikkert være dele af spareplanen, jeg ikke kommer ind på, som kan få stor betydning for lige præcis dig. Jeg kan derfor anbefale at finde hele kataloget frem, men du skal have god tid, for det er en lang liste.

Et af de steder i Højbjerg, der for alvor kan blive ramt af besparelserne, er børnehuset Blæksprutten. I sparekataloget er der lagt op til, at den får taget sit kommunale tilskud på godt 200.000 kroner, og så falder økonomien fra hinanden, og stedet må lukke.

Det er naturligvis ikke nogen rar situation at stå i for hverken børn, forældre eller personale. Du kan læse mere om det i dagens anden artikel.

Og som lovet i starten af dagens tekst, så kan du i dagens tredje historie blive meget klogere på, hvordan der blev stemt ved de tre valgsteder i 8270.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Sparekataloget er sendt i høring, og senere skal byrådet tage stilling til den endelige plan. Arkivfoto: Jens Thaysen

Kommunens store spareplan rammer også Højbjerg: Se, hvad der bliver påvirket

Der skal laves besparelser mere eller mindre hele vejen rundt. Det må være konklusionen på forslaget til det store sparekatalog for Aarhus Kommune.

Der skal spares mere end 200 millioner kroner, og nogle af de penge skal findes i Højbjerg.

Blandt andet slukkes saunaen i Lyseng i perioder, biblioteket skal ikke længere bemandes om fredagen, og en daginstitution står til lukning.

Det er blot nogle af de besparelser, der laves i 8270 Højbjerg.

Du kan finde det hele ved at folde artiklen ud.

Der skal spares mange millioner i Aarhus Kommune, og nu er forslagene til, hvor pengene kan findes, sendt i offentlig høring.

Aarhus Kommune har offentliggjort det såkaldte sparekatalog med forslag til, hvor der kan spares i de forskellige kommunale afdelinger, der til sammen skal finde mere end 200 millioner kroner årligt.

Man kan sige, at metoden bygger på ordsproget 'mange bække små', forstået på den måde, at der bliver foreslået et hav af især besparelser af mindre beløb.

Dele af pengene skal findes i administrative besparelser, mens der også er en lang række punkter, som direkte berører kommunens borgere.

Og selvom beløbene ved flere af punkterne kan virke som en dråbe i det kommunale budgethav, så kan det få stor betydning for de personer, besparelserne rammer.

I artiklen her kan du danne dig et overblik over nogle af de poster, som vil få betydning i Højbjerg. Nogle af punkterne handler ikke specifikt om Højbjerg, men besparelser på ældreområdet og i daginstitutionerne påvirker naturligvis også livet i 8270.

Så meget skal der spares

Der skal spares mere end 200 millioner kroner om året på tværs af kommunens magistratsafdelinger. Her kan du se, hvor mange penge de enkelte afdelinger skal spare.

Børn og Unge – 72 millioner kroner.

Sociale Forhold og Beskæftigelse – 53 millioner kroner.

Sundhed og Omsorg – 48 millioner kroner.

Kultur og Borgerservice – 14 millioner kroner.

Teknik og Miljø – cirka 20 millioner kroner.

Borgmesterens Afdeling – ni millioner kroner.

Aarhus Kommune

Farvel til personligt billetsalg i svømmehallen og lukning af sauna

Svømmehallen ved Lyseng har to saunaer. De er begge åbne og i den offentlige åbningstid, og når skoler og foreninger har svømmehallen.

I spareplanen bliver det foreslået at lukke saunaerne udenfor den offentlige åbningstid. Det vil sige, at der ikke er varme på saunaerne, når foreningerne eller skolebørnene hopper i vandet. Forslaget gælder for alle kommunens offentlige svømmehaller. Det vil give en besparelse på 150.000 kroner om året.

Også når man træder ind i svømmehallen fra parkeringspladsen, vil man kunne møde ændringer. Sparekataloget lægger op til, at billetsalget skal digitaliseres, så man dermed kan spare den billetsælgende medarbejder i de offentlige svømmehaller.

I Lyseng Svømmebad er der bemandet billetsalg 20 timer om ugen. Ifølge kataloget vil nye billetautomater blive indført ”gradvist og med hensyntagen til lokale forhold”.

Besparelsen for dette punkt ligger på 600.000 om året.

Fredag uden betjening på biblioteket

Heller ikke bibliotekerne i Aarhus Kommune går fri af besparelser. Her bliver der lagt op til, at der ikke længere skal være bemanding på om fredagen. Det vil også gælde på biblioteket i Højbjerg, ligesom også borgerservicedelen vil blive ramt af nedskæringen.

Grunden til, at fredag er valgt, er, at det typisk er der, hvor bibliotekerne lukker tidligt, og hvor besøgstallene ofte er lavest.

Kortere åbningstid i daginstitution

Som udgangspunkt har de kommunale daginstitutioner åbent i 52 timer om ugen. Skruer man en lille smule på det tal og sætter den ugentlige åbningstid ned med en halv time, så tallet i stedet hedder 51,5 timer om ugen, vil der være penge at spare.

Et af forslagene for Børn og Unge går på netop det, og det vil give en årlig besparelse på 1,7 millioner kroner.

En kortere åbningstid er et af flere tiltag, der lægges op til i institutionerne. Også deltidsordningen kan stå til en ændring. I dag byder en deltidsplads på 30 timer om ugen, men i sparekataloget bliver det foreslået at sætte timeantallet ned til 25 om ugen.

Mere forældrebetaling i SFO’en og klubben

Det bliver foreslået, at prisen for en SFO-plads stiger med en procent om året fra maj næste år. Det vil sige, at den månedlige takst for en plads i SFO’en fra 2025 vil være 57 kroner dyrere, end den er i dag.

Ifølge sparekataloget vil det give en merindtægt på godt og vel fire millioner kroner.

I forlængelse af det bliver der lagt op til, at kontingentet for ungdomsklubber hæves med tilsvarende en procent om året.

Der bliver samtidig lagt op til, at der skal spares seks millioner kroner årligt på ledelse i kommunens SFO’er.

Besparelser på plejehjem

Beboere på kommunens plejehjem kan hver uge få en halv times ekstra hjælp til det, de nu lige har lyst til. Det kan være en udflugt eller sociale arrangementer. Det koster et klip i klippekortet, og hvis beboerne har lyst, kan de spare sammen, så de på en gang bruger flere klip og på den måde får tid til en aktivitet, der måske tager lidt mere end den halve time.

Nu kan klippekort stå til en afskaffelse. I hvert fald bliver det foreslået i kataloget, og det vil give en årlig besparelse på 13,5 millioner kroner fra 2024

Det er ikke det eneste, plejehjemsbeboerne risikerer at miste. Også oplevelsesmedarbejderne er nævnt i kataloget. Det er folk, der står for at skabe ”gode stunder og unikke oplevelser”, som det står i kataloget.

Det bliver foreslået, at indsatsen halveres, hvilket vil spare kommunen for 3,9 millioner kroner årligt.

Ifølge kataloget er der også lagt op til at sløjfe Kendt Hjælper-ordningen. Det drejer sig om, at de borgere, der får hjemmepleje, så vidt muligt skal have hjælp af det samme team, så de ikke altid bliver mødt af et nyt ansigt.

Den ordning skal også skrottes, hvis spareplanen bliver som foreslået. Det vil give en besparelse på 4,9 millioner kroner om året.

Billetautomater og gadelamper

Der skal naturligvis også spares penge under afdelingen for teknik og miljø. Her skal der findes 20 millioner kroner, og de bliver blandt andet fundet i bybusserne.

Her skal det være slut med at putte mønter i en automat i bussen, når man vil trække sin billet. En fjernelse af billetautomaterne vil give en besparelse på 6,3 millioner kroner om året.

Der vil også blive sparet lidt på lyset i bybilledet. Spareplanen lægger op til, at hver anden gadelampe slukkes i ni timer om natten. Det vil give 1,8 millioner i den kommunale kasse.

Daginstitution mister sit tilskud og risikerer lukning

Der ligger en besparelse på 226.000 kroner årligt og venter, hvis det bliver endeligt vedtaget at lukke for tilskuddet til børnehuset Blæksprutten på Rundhøj Allé.

Her går 14 børn lige nu i børnehave, men forsvinder tilskuddet, forsvinder Blæksprutten også. Og så må børnene og deres forældre finde andre institutioner.

Du kan læse meget mere om Blæksprutten og konsekvenserne ved en besparelse i denne artikel, som Skåde-Højbjerg-Holme har lavet.

Legepladser med dyr

Rundt omkring i Aarhus Kommune kan man finde de såkaldte pædagogisk ledede legepladser. Det er ofte steder, hvor der både er dyr og værksteder og så pædagogisk personale noget af dagen.

Der findes i alt 17 af dem i kommune, og flere af dem er en del af en nærliggende klub. Sådan er det for eksempel med Legepladsen Rundhøj, hvor der blandt andet er kaniner. Det er gratis og åbent for alle.

I spareplanen bliver der lagt op til, at fem af de 17 skal omdannes til at være ubemandede legepladser. Det vil formentlig betyde, at der ikke længere kan holdes dyr.

Reduceret budget til Holme Søndergaard

Klubben, der er for unge i omkring teenagealderen med fysisk funktionsnedsættelse eller ”gennemgribende udviklingsforstyrrelser”, står til at få skåret i budgettildelingen.

Fra 2024 skal budgettet ifølge spareforslaget reduceres med cirka 400.000 kroner. Ifølge forslaget kan der næsten spares en hel fuldtidsstillid væk som følge af den mindre tildeling.

Højbjerg Fotografiske Værksted

Her er der tale om en omlægning. Højbjerg Fotografiske Værksted er i dag et betjent fotoværksted, og det skal det ifølge forslaget ikke være længere. I stedet foreslås, at det i fremtiden skal være kunstværksted, som billedkunstnere kan søge om at kunne bruge, men uden at stedet er bemandet.

Det vil give en besparelse på 150.000 kroner om året.

Sig din mening

Den endelig plan for, hvor der skal spares, hvad der skal afskaffes og gøres anderledes, er endnu ikke på plads. Det bliver først endeligt vedtaget i det nye år, og inden da har du mulighed for at bidrage.

Sparekataloget er nu sendt i offentlig høring, og det vil sige, at du frem til 24. november kan komme med kommentarer, spørgsmål og input.

Du kan klikke dig ind på kommunens hjemmeside og give dit høringssvar. Du kan også dykke dybere ned i de enkelte forslag til besparelser for hver af kommunens afdelinger.

Daglig leder i Blæksprutten, Kirstine Buhl Jensen, til højre og Sanne Hededal Andersen frygter, at børnehuset snart bliver tvunget til at dreje nøglen om. Foto: Christian Gnutzmann

En kommunal besparelse på 226.000 betyder lukning af daginstitution: - Det giver ikke nogen mening

Selvom det ikke lyder af ret meget, så er en årlig besparelse på godt 200.000 kroner reelt dødsstødet til børnehuset Blæksprutten på Rundhøj Allé.

Det kan ganske enkelt ikke løbe rundt uden det kommunale tilskud.

Og det er en forkert prioritering af midlerne, når institutionen står i sparekataloget, mener lederen af Blæksprutten.

Kommunen får meget for få penge, lyder det. Derfor har personalet da også tænkt sig at kæmpe til det sidste for at bevare daginstitutionen.

Blæksprutten står til at få sparekniven, og selvom besparelsen ikke lyder af meget, får den store konsekvenser.

Midtergangen er i dag omdannet til et sørøverskib med fem børnehavedrenge ombord.

Hver har de et papsvær, og de kaster om sig med piratgloser. Splitte mine bramsejl, lyder det blandt andet.

Legen er godt i gang i børnehuset Blæksprutten på Rundhøj Allé. Men måske den synger på sidste vers.

Institutionen er havnet i Aarhus Kommunes sparekatalog, hvor mere end 200 millioner kroner skal findes.

Ved at svinge sparekniven over det tilskud, som Blæksprutten årligt får fra kommunen, vil der kunne spares 226.000 kroner om året.

- Det er en meget lille besparelse, og jeg synes ikke, at det giver nogen mening, når vi ved, hvilken opgave vi kan løse for kommunen, siger Kirstine Buhl Jensen, der er daglig leder i Blæksprutten.

"Unikt tilbud"

Sørøverlegen i gangen, de små sko og jakker i garderoben, pædagoger der skeler til læringsplaner. Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at man var trådt ind i en institution som alle andre.

Men sådan er det ikke helt. Blæksprutten er normeret til 20 børn, og det gør noget ved sammenholdet, at institutionen er mindre end de fleste andre.

- Vi er små, og vi er tæt på hinanden. Vi har et meget lavt sygefravær blandt personalet, som gør, at børnene og forældrene altid møder et ansigt, de kender. Derfor har vi oplevet mange børn, som måske ikke passede ind i de større institutioner, men som har det rigtig godt hos os, siger Sanne Hededal Andersen, der har været ansat i børnehuset i næsten 30 år.

- Og når vi ikke er større, så får forældrene hurtigt et godt forhold til hinanden, og de tager virkelig ejerskab. Så vi synes, at vi har noget helt unikt, siger Kirstine Buhl Jensen.

Imellem to stole

Blæksprutten har ligget i en af lejlighedsblokken på Rundhøj Allé siden 1968. Dengang blev det startet som en såkaldt legestue, hvor dagen var inddelt i moduler. Det var et pasningstilbud, som primært var godt til de forældre, der havde skæve arbejdstider på skiftehold eller lignende.

Med tiden er det blevet mere og mere som de kommunale tilbud, og i dag er åbningstiden, som i enhver anden børnehave.

Men det er ikke et kommunalt tilbud, og det er heller ikke en privat børnehave. Det kan det heller ikke blive, for der er nogle fysiske krav, som Blæksprutten ikke kan leve op til.

- Vi mangler to kvadratmeter, og vi har heller ikke direkte adgang til vores legeplads. Man skal lige uden for og hen ad fortovet for at komme ind på den, siger daglig leder Kirstine Buhl Jensen.

Blæksprutten ligger på Rundhøj Allé, og det bliver vurderet, at børnene kan få plads andre steder i distriktet. Foto: Christian Gnutzmann

Børnehuset finansieres af forældrebetaling og så det kommunale tilskud på godt 200.000 kroner.

- Jeg føler, at vi falder lidt imellem to stole, når vi hverken er privat eller kommunal. Og jeg er drønærgerlig over, at vi ikke har formået at vise kommunen, hvad vi kan, for jeg tror ikke, at kommunen reelt ved, hvad vi er for et tilbud, siger den daglige leder.

En katastrofe

Kommunens sparekatalog landede i slutningen af sidste uge, og det indeholder en lang række forslag til, hvor kommunen kan finde de millioner, der skal spares.

Beslutningen er altså ikke endeligt truffet endnu, men hvis den bliver godkendt af byrådet, vil det formentlig betyde et farvel til Blæksprutten allerede til sommer. Også selvom institutionen først får taget tilskuddet fra 2024.

- Men vi sender børn videre i skole til august, og jeg vil næsten ikke byde nogen at starte op hos os, hvis vi bliver lukket få måneder efter. Og så har jeg svært ved at se, hvordan vi skal få det til at løbe rundt, siger Kirstine Buhl Jensen.

Og så vil de resterende børn og deres forældre naturligvis være tvunget til at finde nye græsgange.

Ifølge sparekataloget er det vurderet, at børnene i Blæksprutten kan blive optaget i andre børnehaver.

- Det vil jo blive lidt som i skilsmisse, hvor man river søskende fra hinanden. Det vil være katastrofalt for børnene, siger Sanne Hededal Andersen.

I første omgang er der lagt op til, at børnene skal optages i andre institutioner i det distrikt, der hører til Holme-Rundhøj.

- Men det er ikke alle børn, der rent faktisk hører til det her distrikt. Vi har børn fra mange forskellige områder, som har valgt os på grund af det, vi kan, siger Kirstine Buhl Jensen.

Faktuelt forkert

Det var naturligvis en stor mavepuster, da beskeden om den mulige besparelse tikkede ind hos Blæksprutten. Og det blev ikke bedre, da personalet læste om begrundelsen for at spare netop her.

I sparekataloget står der, at Blæksprutten ved en KIDS-rapport i 2021 blev vurderet ”utilstrækkelig” på seks ud af ni områder. Det gjaldt blandt andet kommunikation og sprog.

- Det er faktuelt forkert. Vi ligger kun på ”utilstrækkelig” på et parameter, og det har vi også påpeget. Jeg synes ikke, det er i orden overfor personalet, at det kommer til at stå som om, vi ikke er dygtige nok, siger Kirstine Buhl Jensen.

Det er på det parameter, der hedder erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning, at Blæksprutten ifølge KIDS-rapporten er utilstrækkelig.

Miraklernes tid er ikke forbi

Hos Blæksprutten er de begyndt at indstille sig på, at fremtiden kan blive uden dem, men det betyder ikke, at de lægger sig ned uden kamp.

For som nævnt er sparekataloget ”kun” et forslag, der i det nye år skal behandles og endeligt vedtages af byrådet. Frem til 24. november kan man forsøge at få indflydelse på beslutningen ved at indgive høringssvar. Det kommer Blæksprutten naturligvis til at gøre.

- Miraklernes tid er ikke forbi, og vi tror og håber på, at vi kan få det lavet om, siger Sanne Hededal Andersen.

Skåde-Højbjerg-Holme ville gerne have spurgt rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), ind til spareforslaget for Blæksprutten, men han ”udtaler sig ikke om spareforslaget af respekt for den igangværende høringsperiode”, som det lyder fra Børn og Unges presseafdeling.

Af de tre valgsteder i Højbjerg var det på Skåde Skole, at stemmeprocenten var størst med 89,5 procent. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Selv i Skåde har Venstre mistet fodfæste: Her får du det helt lokale overblik over valgresultatet

Krydserne er sat, det er blevet tid til at dykke ned i resultaterne for de lokale valgsteder. Dem er der tre af i Højbjerg, og langt hen ad vejen viser de landsdækkende tendenser sig også i 8270.

Der er dog steder, hvor Højbjerg adskiller sig, og så er der partier, som nok lige får brug for lidt tid til at komme sig oven på den vælgerlussing, som borgerne i Højbjerg har givet dem.

Blandt andet er Venstre gået tilbage, og det har Liberal Alliance tilsyneladende nyt godt af. Samtidig har Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne ikke haft helt så godt fat i Højbjerg, som de har haft det andre steder.

Der var dem, der fik store øretæver, og så var der partier, der buldrede frem i 8270.

Valgstedet på Skåde Skole plejer at skille sig ud fra de to øvrige stemmesteder i 8270 Højbjerg.

I Skåde plejer Venstre nemlig at være det største parti. Ofte har det endda været markant større end Socialdemokratiet, og hvem der ellers har udfordret.

Men ligesom det var tilfældet i resten af landet, så fik partiet også tæv i Skåde.

Mere end 500 færre satte deres kryds ud for Jakob Ellemann-Jensens parti ved det stemmested. Det betyder, at Socialdemokratiet lige nøjagtigt blev det største parti på Skåde Skole. Styrkeforholdet hedder 18,8 procent til Socialdemokratiet og 18,1 procent til Venstre.

Også på de to øvrige stemmesteder, Rundhøjhallen og Kragelundskolen, er Socialdemokratiet det største parti. Her var det dog med noget større margin til de øvrige partier. 29 og 23,9 procent af vælgerne satte krydset ud for liste A.

Hvem fik Venstres stemmer?

Venstre mistede mere næsten 1.200 stemmer i Højbjerg, og man kan selvfølgelig kun gisne om, hvor de stemmer er forsvundet hen. Men et bud kunne være til Alex Vanopslagh og Liberal Alliance.

Partiet er stormet frem både på landsplan og i Højbjerg. Cirka 900 flere sendte en stemme i retning af Liberal Alliance, og det vil sige, at partiet er mere end dobbelt så stort i Højbjerg, som det var ved sidste valg.

Velkommen til de ”nye”

Det er bestemt heller ikke utænkeligt, at nogle af de gamle Venstre-vælgere har skelet til den tidligere formand Lars Løkke Rasmussen og hans nystartede Moderaterne.

På landsplan har det nye parti høstet masser af stemmer, og det har også været tendensen i Højbjerg. Partiet står til at have fået små ti procent af højbjergstemmerne, og det kan kun Socialdemokratiet, Venstre og SF gøre bedre.

I alt er mere end 1200 stemmer gået i retning af Moderaterne. Den hurtige hovedregning siger derfor også, at det ikke kun er tidligere Venstre-stemmer, der har givet Liberal Alliance og Moderaterne et godt valg.

Det kunne godt tyde på, at Moderaterne er lykkedes med at overbevise nogle af de tidligere Radikale-stemmer om at prøve noget nyt. Radikale Venstre har nemlig fået store hug, og partiet er mere end halveret i Højbjerg, når man lægger resultaterne fra de tre valgsteder sammen. En tilbagegang på cirka 900 stemmer.

En anden tidligere Venstre-soldat Inger Støjberg har jo også været på stemmesedlen under nye faner, og på landsplan var der ikke kæmpestor forskel på Danmarksdemokraterne og Moderaterne. Men det var der i Højbjerg.

”Kun” 3,4 procent af vælgerne i Højbjerg satte kryds ved Inger Støjbergs nye parti. Det gik væsentligt bedre på landsplan.

De største nederlag

Vi har været forbi Radikale Venstre og Venstre, som har mistet mange stemmer i Højbjerg. Men det er ikke de eneste partier, der har fået et gok i nødden ved valgstederne i 8270.

Også Dansk Folkeparti står tilbage med en stor tilbagegang. Ved sidste folketingsvalg fik DF godt 700 stemmer, og i denne omgang blev det til under 250 krydser ved de tre valgsteder i Højbjerg.

Ny mand på tronen

Der var inden dette valg lagt op til en slags kamp i kampen. Wammen versus Ellemann – hvem ville blive den største stemmesluger i Aarhus.

Det endte med ikke at blive nogen af dem. I stedet blev der Liberal Alliances Alex Vanopslagh, der blev den største stemmesluger i både de fire Aarhuskredse men også ved de tre valgsteder i Højbjerg til sammen.

Vanopslagh har fået 1.004 stemmer i Højbjerg, mens de to forhåndsfavoritter fik henholdsvis 917 og 902.