Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Der kan være store ændringer på vej på Rundhøj Torv. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Forladt p-kælder kan blive lukket for evigt

Er det langt om længe ved at være nu?

Skal Rundhøj Torv have den kærlige hånd, det har skreget på i mange år efterhånden?

Noget tyder på det.

For selvom jeg jo egentlig tidligere på måneden lagde op til, at det først ville blive i slutningen af året, at der igen ville være nyt at fortælle om torvets fremtid, så løber det med overskriften allerede i dette nyhedsbrev.

Rådmanden for teknik og miljø, Nicolaj Bang (K), har nemlig taget forskud på glæderne. Han har kigget på forslagene til Rundhøj Torv, og han har valgt en retning for det videre arbejde.

Den mørke, triste og lidt uhyggelige parkeringskælder kan ende med at blive fjernet helt. Og det er ikke den eneste store og vigtige beslutning, der er blevet truffet for det videre arbejde. Rådmanden har taget stilling til økonomien i projektet, og også her er der nyheder af den mere positive slags.

De positive takter stopper til gengæld her i dagens nyhedsbrev. For der er meget få gode ting at sige om det at få ødelagt sin nattesøvn.

Det har tidligere været tilfældet for en række borgere, som har været generet af en lavfrekvent støj fra retningen af Aarhus Havn. I sidste uge var den gal igen.

Særligt gik det udover borgere fra Risskov, og det kan du som borger i 8270 måske bare trække på skuldrene af. Men det kunne også høres i Højbjerg, og når det tidligere har været et stort problem for mange borgere i 8270, er det relevant, at problemet endnu ikke er løst.

Men hvad er det så, der er skyld i problemet?

Det er det store spørgsmål, som Aarhus Havn endnu ikke kan svare på. Der er dog flere ting, som peger i retning af én synder – i hvert fald i forhold til den støj, der holdt folk vågne i sidste uge.

Det var alt for denne gang. Husk på, at jeg altid kan fanges på nicje@jfmedier.dk.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Der er lagt op til en større renovering af både torvet og centerbygningen. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Der skal ske noget, og det skal ske hurtigst muligt: Rådmanden har taget en vigtig beslutning for et nyt Rundhøj Torv

Den bedste løsning er at komme i gang hurtigst muligt.

Sådan lyder det fra den nye teknik- og miljørådmand Nicolaj Bang (K), når han bliver spurgt til Rundhøj Torvs fremtid.

Netop det har han for nylig taget stilling til, og han har altså besluttet sig for at sætte skub i processen. Han lægger samtidig op til, at den faldefærdige parkeringskælder langt om længe skal skrottes.

Det kan blive en dyr omgang, men rådmanden er indstillet på, at pengene ikke skal findes ved at investere i nye boliger på torvet, hvilket ellers tidligere har været på tale.

Det var egentlig først i november eller december, at der skulle fastlægges en fremtid for Rundhøj Torvs. Men allerede nu har den nye rådmand for teknik og miljø besluttet sig for, hvilken retning torvet skal i.

Det fik flere af især de erhvervsdrivende op af stolene, da Aarhus Kommune fremlagde mulige skitser til et nyt Rundhøj Torv.

Her var nogen af forslagene nemlig, at der skulle bygges boliger på området, og de ville både spise af det eksisterende parkeringsareal, skabe behov for mere parkering og skærme for torvets butikker.

Men nu kan de måske sætte sig trygt til rette i stolene igen.

- Vi stopper med at kigge på muligheder for nye byggerier, og i stedet arbejder vi med den løsning, der går på at nedlægge parkeringskælderen og lave noget forskønnelse af selve torvet, siger Palle Feldborg, der er projektleder i Aarhus Kommune.

Det betyder, at projektet skifter afdeling internt i kommunen, hvor der skal udpeges en ny projektleder, som først og fremmest kommer til at kigge på parkeringskælderen. Her skal der kigges på, hvad det vil koste at renovere og genåbne den, og hvad det vil koste at lukke den definitivt.

Det er ved at være længe siden, parkeringskælderen på Rundhøj Torv har været i brug. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Ifølge rådmanden for teknik og miljø, Nicolaj Bang (K), peger pilen mod det sidste.

- Den er gammel og smadret og næsten umulig at reparere, og så giver det nok mest mening at lukke den helt. Det er ikke akut, men vi er ved at være derhenne, hvor den ikke kan reddes, siger han.

Derfor skal det være nu

Egentlig var der lagt op til, at det først ville blive sidst på året, at der skulle sættes en retning for torvets fremtid. Men Nicolaj Bang har allerede nu valgt en vej at gå.

- Der har længe været et ønske om en plan for torvet, og jeg har også fornemmet et stærkt ønske fra naboer og borgere i området om, at der skal ske noget meget snart. Derfor har vi valgt at sige, at vi gør noget nu i stedet for at sætte gang i en lang proces, siger han.

Er du bekymret for, om I vælger den rigtige vej at gå, når I fravælger den lange proces med blandt andet meget borgerinddragelse?

- Når der er så stærkt et ønske om at få det gjort færdigt, så synes jeg, at det vigtigste er at få gjort noget godt og at få gjort noget nu, i stedet for at folk skal være bekymrede for, at det trækker ud i det uendelige, siger rådmanden.

Forskønnelse på vej

En ting er den mørke, tilgroede kælder, noget andet er det, der ligger ovenpå, som bestemt heller ikke høster mange rosende ord.

Også her er en større overhaling på vej.

- Vi skal skabe et torv, som er mere levende, kønnere og måske også grønnere, men vi har endnu ikke helt defineret, hvordan det skal gøres, siger Nicolaj Bang.

Der er plads til at lave forskellige ting på torvet. Nu skal et prioriteringsarbejde i gang for at finde ud af, hvad der præcist skal ske. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Borgere og interessenter på torvet har tidligere været inddraget, hvor de har kunnet komme med input og ønsker til torvets fremtid. Resultatet af den proces kommer til at danne grundlag for det videre arbejde.

Skal finde nogle penge

På et informationsmøde i juni blev de erhvervsdrivende og andre interessenter præsenteret for tre skitser til torvets fremtid.

Her var ny bebyggelse til både boliger og erhverv en del af de to af forslagene. Det var de, fordi der i første omgang var lagt op til en ”omkostningsneutral” løsning. Altså at kommunen havde en ambition om at lave torvet om, uden at det skulle koste noget. Derfor var der brug for bebyggelse, som kommunen kunne tjene penge på.

Men nu hvor byudvikling og nye boliger er taget af bordet, er det ikke sikkert, at økonomien går i nul.

- Det kan virke som om, at man mister en indtjeningsmulighed ved ikke at bygge, men vi havde endnu ikke lavet de beregninger, da det arbejde nu er blevet stoppet, siger Palle Feldborg fra Aarhus Kommune, som forventer, at der nu kommer mere fart i processen.

- Det bliver mere målrettet, end der tidligere var lagt op til, hvor det kunne være endt i en årelang proces med lokalplaner og den slags.

Boliger på Holmevej og parkeringspladser

Projektet er altså blevet sat i en position, hvor der forhåbentlig bliver skruet op for tempoet, men der er stadig flere løse ender.

Der kan også være store ændringer på vej i centerbygningen, som KFI, der ejer bygningen, vil renovere og bygge om. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

For mens rådmanden har besluttet, at der ikke skal bygges på selve Rundhøj Torv, kan det stadig blive aktuelt på grunden ved siden af. Aarhus Kommune ejer grunden på Holmevej 180, og det er ikke udelukket, at der skal bygges nyt her.

- På et tidspunkt skal grunden sælges, og her kommer man til at kigge på, om det kunne være en ejendom, som det giver mening at sælge til byudvikling, siger Palle Feldborg.

Der er heller ikke truffet nogen endelig beslutning for antallet af parkeringspladser på selve torvet.

- Det bliver et prioriteringsspørgsmål, som den nye projektleder skal kigge på, hvor det hele skal gå op med både byliv og parkeringspladsen, siger Palle Feldborg.

- Vi har fået tilsendt to optagelser fra en privat, og de er optaget den 12. september, hvor der ikke har ligget noget stort containerskib i havnen. Så det kan være flere forskellige kilder, som generer folk på forskellige tidspunkter, lyder det fra Aarhus Havn. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Støj fra retning af havnen ødelagde igen nattesøvnen: Flere peger på mulig synder - men havnen kan ikke sige noget endnu

Aarhus Havn kan ikke med sikkerhed sige, hvad der er skyld i den lavfrekvente støj, som i flere perioder har holdt borgere vågne om natten.

I sidste uge og i weekenden var den gal igen, og flere af dem, der ikke kunne sove for larmen, føler sig sikre, når de peger på en syndebuk.

De gætter på, at det var et stort containerskib fra Mærsk, som lå i havnen i præcis de dage, hvor støjen buldrede til Risskov og Højbjerg.

På havnen søger man med lys og lygte for at finde frem til støjkilden. Aarhus Havn har allieret sig med et firma udefra og sat mikrofoner op i private haver for at komme til bunds i sagen.

Efter måneder uden støjklager begyndte henvendelserne igen at ramme havnens og kommunens bord, da flere borgere oplevede at få spoleret nattesøvnen i sidste uge som følge af støj fra retning af Aarhus Havn.

Klokken 05.40 onsdag morgen i sidste uge lagde containerskibet Maribo Mærsk sit næsten 400 meter lange skrog til kaj i Aarhus Havn.

Samme morgen fik en borger i Risskov afbrudt sin nattesøvn af en lavfrekvent brummen fra Aarhus Bugten, som blev ved og ved med at støje til lørdag. Her viser anløbslisten for Aarhus Havn, at Maribo Mærsk atter stævnede ud med kurs mod nye kyster klokken 20.00.

Men forinden var støjen så slem, at det fik borgeren til at fare til tasterne og sende en klage til Aarhus Havn såvel som Aarhus Kommune. RisskovLIV og Skåde-Højbjerg-Holme har fået indsigt i klagen.

- Jeg skriver for at gøre jer opmærksomme på, at det har været en aldeles skrækkelig periode fra onsdag den 21. september og frem til lørdag den 24. september. Årsagen er den enerverende støj eller brummen, der typisk kommer, når Mærsk ligger i havnen, skriver borgeren fra Risskov i sin klage til Aarhus Havn.

- Når vinden er i andre retninger, hører vi, at støjen i stedet bliver et problem andre steder. For eksempel i Højbjerg, tilføjer klageren.

Generede mange

Vedkommende er ikke ene om at have lagt ører til den lavfrekvente lyd i sidste uge - i Risskov, men også andre steder i Aarhus. Også en person fra Højbjerg fortæller, at støjen var usædvanlig høj i sidste uge op til weekenden.

Samtidig kan Aarhus Havn bekræfte, at man i den føromtalte periode har modtaget fem klager over støj. En fra Trøjborg, en fra Aarhus Ø, en fra midtbyen, og to fra Risskov, hvor det summende lydbillede blev til det helt store samtaleemne på den lokale Facebook-gruppe sent fredag aften med dette opslag:

- Støj Risskov? Er der andre, som lægger mærke til summen/brummen mest aften/nat? Vi bor på Fuglsøvej. Man hører det indendørs med åbne vinduer. Ja, og er der nogen, der ved, hvor det kommer fra, og hvornår det stopper?

Tidligere henvendelser fra Højbjerg

De fem klager fra sidste uge er langt fra de første, der er endt på havnens eller Aarhus Kommunes bord. Tidligere på året er der kommet henvendelser fra 10 forskellige afsendere fra Højbjerg. De henvendelser har RisskovLIV og Skåde-Højbjerg-Holme fået aktindsigt i.

Her skriver en blandt andet: ”Vi kan ikke længere åbne vores vinduer om aftenen eller natten, og selv med lukkede vinduer forstyrres vores nattero af en konstant snurren fra en dieselmotor. Det er som at have en helikopter hængende meget højt over ens hus konstant. Det er hårdt!”

En anden skrev 7. marts, at: ”Den er konstant i lydniveau og intensitet, og den er vedvarende - uden ophold. Når vinden går i denne retning - kan det være meget generende, så vi må lukke vinduer.”

I alt 27 personer, nogle helt ude fra Skæring Strand, har svaret, at de også har følt sig generet af lyden i en eller anden udstrækning. Nogle spekulerer i, at kilden til den monotone larm er det igangværende vejarbejde på Dronning Margrethes Vej. Andre vurderer, at støjen stammer fra Aarhus Havn.

Flere peger på det store containerskib, Maribo Mærsk, som synderen.

Vil ikke udpege Mærsk

Men man skal passe på med at drage forhastede konklusioner, mener Carsten Kruse, der er kommerciel direktør i Aarhus Havn.

- Jeg tør ikke sige, om det var Mærsk-skibet. Vi bruger ret mange penge på at finde ud af, hvad der er skyld i støjen, og så skal vi også være sikre, inden vi siger noget, siger han og tilføjer:

- Vi har fået tilsendt to optagelser fra en privat lavet med en mobiltelefon, og de er optaget den 12. september tidligt om morgenen, hvor der ikke har ligget noget stort containerskib i havnen. Så det kan være flere forskellige kilder, som generer folk på forskellige tidspunkter.

Hvad vil I gøre, hvis det er skibe, der er skyld i støjen?

- Så kommer vi til at gå i dialog med dem. Det er det vigtigste, vi kan gøre, lyder det fra Carsten Kruse.

I gang med en større undersøgelse

Støjgener fra havnen er ikke noget nyt fænomen. RisskovLIV og Skåde-Højbjerg-Holme har tidligere beskrevet, hvordan Aarhus Havn ansporet af adskillige klager fra borgere har igangsat en undersøgelse, der skal lokalisere kilden til støjgenerne.

Det er mikrofoner som denne, Aarhus Havn har fået sat op i private haver i Risskov og Højbjerg. Privatfoto

Som et led i det arbejde har havnen sat fem mikrofoner op. En i en privat have i Risskov, en på en privat grund i Højbjerg og tre på forskellige steder på havnen.

Carsten Kruse håber, at mikrofonerne har fanget noget, der kan bruges.

- Vi har sendt de fem klager videre til det firma, der hjælper os, og så kan de gå ind i lydfilerne og se, om der er noget, der hænger sammen, siger han.

Hvornår kan man regne med, at problemet forsvinder?

- En ting er at finde ud af, hvad det er, der laver lyden, noget andet er at få det til at stoppe. Hvis det er skibe, der ligger til kaj, skal vi have gang i en dialog med rederierne, siger Carsten Kruse.

Der er mange forskellige aktiviteter på havnen, og derfor kan der også være flere bud på, hvor lyden kommer fra. Arkivfoto: Jens Thaysen

Derfor kan han heller ikke sætte en tidshorisont på i forhold til, hvornår støjen får en ende, men inden for de næste uger skulle man gerne komme et skridt tættere på.

- Alt fra sidste uge, henvendelserne, skibslister, privatoptagelser og det, som mikrofonerne har fanget, bliver dybdeanalyseret, så vi finder ud af, hvad der foregår, og det får vi et resultat af i uge 41.

Vi ville gerne have forholdt Mærsk støjproblematikken og hørt, om de havde en mulig forklaring på den lavfrekvente brummen fra Aarhus Bugt. Det har dog endnu ikke været muligt at få et svar fra rederiet.