Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Dagens nyhedsbrev handler om to forladte grunde på Christian X's Vej, og så kommer det til sidst forbi den kollektive trafik i Højbjerg, der kan blive ramt af en stor spareplan. Foto: Christian Gnutzmann

Nyt liv på vej til forladte grunde på Christian X’s Vej

Jeg har altid syntes, at Christian X’s Vej var en sjov størrelse.

Jeg kommer der oftest på cykel, og da jeg ikke ligefrem blæser afsted, har jeg god tid til at kigge mig omkring.

Her kommer jeg forbi nogle flotte villaer, en gammel forladt grund, flere flotte villaer og så en gammel forladt grund igen.

Men måske skal gammel og forladt snart byttes ud med istandsat og livlig. I hvert fald er der kommet nye ejere af både den gamle tankstation på Christian X’s Vej 180 og den tidligere tæppehandler i nummer 195a.

Og begge steder er der planer om større renoveringer og forskønnelser. Det vil lukke et par kedelige huller på den trafikerede strækning.

Men før de nye ejere af de to grunde kan rykke ind og sætte deres præg på Holme, er der nogle ting, der skal falde på plads.

På den gamle tankstationsgrund kører en forureningssag, som først skal afsluttes.

Længere nede af vejen ved nummer 195a er det en dialog med kommunen, der først skal afsluttes, før der bliver gjort mere.

Nok om Christian X’s Vej for nu.

I stedet skal det handle om offentlig transport, som i Højbjerg kan få et hak i tuden. Det er nemlig på tale, at en af de flittige busser langs Oddervej må lade livet.

Ruten er ellers ganske populær både ved stoppestederne i Højbjerg og på resten af ruten med næsten 7.000 daglige passagerer. Men der skal spares hele 100 millioner kroner hos Midttrafik, og det er svært at gøre uden at nedlægge ruter.

Det kan altså gå ud over pendlerne i Højbjerg, for et af argumenterne for at nedlægge ruten er, at den mange steder dækker de samme stop som letbanen gør. Men som bekendt er Oddervej og Højbjerg jo letbane-fri.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Bygningen har længe stået tom, men nu kan flere nye lejere være på vej. Foto: Christian Gnutzmann

Nye lejere kan være på vej i gammel tæppeforretning: - Der kommer til at ske en opfriskning, og vi laver pænere udenomsarealer

Farverne på skiltene falmer mere og mere, og ukrudtet vokser foran den gamle tæppehandler på Christian X’s Vej.

Det skal det laves om på, og så skal der være liv i bygningen i krydset ved Holmegårdsvej.

Grunden er blevet solgt til en ejendomsudvikler, som har planer om at byde nye lejere velkommen på matriklen.

Præcist, hvem der kan leje sig ind, er endnu ikke fastlagt, men Stig Holmboe, som er navnet på den nye ejer, satser på, at det bliver forskellige typer af erhverv, der kan slå sig ned i Holme.

Før der sker mere, skal Stig Holmboe have klare linjer fra kommunens side i forhold til, hvad grunden må bruges til.

Bygningen har stået tom længe, og ingen passer den – hvad skal der ske med den gamle tæppeforretning på Christian X’s Vej? Sådan spørger en læser, og i artiklen her fortæller bygningens nye ejer om fremtidsplanerne.

De manglende bogstaver på facaden siger det meste.

Ukrudtet i gruset og de falmende farver på skiltene fortæller resten.

Det er længe siden, at der sidst er blevet lavet en handel hos den gamle tæppehandler på Christian X’s Vej. Eller generelt bare en handel for den sags skyld.

Alt skal væk, står der i vinduerne, og alt er væk. Faktisk står grunden bare og ser mere og mere trist ud, mens den venter på, at der bliver sparket nyt liv i lokalerne.

Og det kan ske inden så længe.

For der er kommet en ny ejer. Stig Holmboe, der er direktør i Scandinavian Property Development, købte i starten af året grunden.

- Lige nu er vi ved at afklare, hvad vi må for kommunen. Det arbejde har vi været i gang med siden før sommerferien. Så jeg kan ikke sige så meget, men der kommer helt sikkert til at ske en opfriskning, og vi kommer til at lave pænere udenomsarealer, siger han.

Det er ikke svært at se, at det er noget tid siden, at der er blevet drevet forretning hos den tidligere tæppehandler. Foto: Christian Gnutzmann

Selvom Stig Holmboe endnu ikke kan løfte sløret for, hvad der rykker ind i den gamle tæppeforretning, så ved han, hvilken vej han vil gå med grunden på hjørnet mellem Holmegårdsvej og Christian X’s Vej.

- Det er købt som en udlejningsejendom til erhverv. Vi skal finde ud af, hvilken type erhverv vi kan få lov til at have, men der bliver helt sikkert plads til flere lejere.

Den samme bygning

Der er ikke kun det ydre, der har trængt til en kærlig hånd, og i øvrigt stadig gør det. Også indvendigt har der været udfordringer.

Et ødelagt fjernvarmerør var nemlig årsag til en vandskade, som skulle fikses. Det er der kommet styr på nu, og Stig Holmboes projekt venter altså kun på afklaring fra dialogen med kommunen.

Han kan ikke sætte tidshorisont på, hvornår der sker mere med matriklen. Men når først der er klare linjer for, hvad der kan puttes ind i bygningen, bør det ikke tage lang tid, før den er klar til nye lejere.

- Det er ikke sådan, at vi skal rive bygningen ned og bygge noget nyt op. Vi kan renovere den bygning, der er der nu, siger Stig Holmboe.

Der er ikke meget aktivitet på grunden på Christian X's Vej, men det kan der snart blive lavet om på. Foto: Christian Gnutzmann

Fremtiden er på plads for forladt grund i Holme, men forureningssag forsinker processen

Der var engang, hvor man kunne fylde brændstof på bilen på Christian X’s Vej tæt på rundkørslen, hvor Lidl ligger.

Den tid er forbi, og i flere år har den gamle tankstationsgrund været forladt og uden liv.

Men inden længe kan det igen betale sig for bilister at dreje ind forbi grunden. OK har købt matriklen, og ideen er at bygge en dobbelt vaskehal.

OK ser et stort potentiale i området, men inden der må bygges, skal den tidligere lejer slippe grunden helt. Lige nu kører der nemlig en forureningssag mellem Uno-X, som før har ligget på grunden, og Aarhus Kommune.

OK har købt grunden på Christian X’s Vej, men inden virksomheden kan komme videre med dens planer, skal en forureningssag mellem den tidligere lejer og Aarhus Kommune først afsluttes.

”Specialister i limede ruder og i at fikse stenslag i forruden”, står der i vinduerne.

Men butikken er gabende tom, der er graffiti på muren og facaden er dækket af lyseblå maling.

Sådan har grunden på Christian X’s Vej 180 set ud længe, men der er håb for mere liv på den forladte grund.

OK har nemlig købt grunden og står klar til at sparke ny energi i spøgelsesbygningen. Eller det vil sige, at OK venter på at få lov til at rive bygningen ned og i stedet bygge noget nyt. Og så skulle bilisterne gerne køre flittigt forbi.

- Vi bygger en dobbelt vaskehal, fordi vi kan se et stort potentiale i området. Samtidig er der en tendens til, at folk vasker mindre i hånden og i stedet kører i vaskehal, siger Rasmus Boserup, der er kommunikationschef hos OK.

En langstrakt sag

Selvom OK sådan set står klar med en detaljeret køreplan for grunden på Christian X’s Vej, så er der nogle knaster, der skal høvles ned, før opførelsen af vaskehallen kan blive til noget. Og det er ikke noget, der som sådan har med OK at gøre.

Den tidligere lejer af grunden, Uno-X, har siden 2018 lagt arm med kommunen om en forureningssag.

Sådan kan det komme til at se ud på Christian X's Vej, når OK begynder byggeriet af en vaskehal. Pressefoto

Uno-X har haft en tankstation på grunden, og det er per automatik noget, der får kommunen som myndighed til at bede om en undersøgelse af mulig forurening på grunden.

Og der blev fundet forurening i jorden under den gamle tankstation.

- Der er sket noget udslip fra rørføring og tanke, og nu har Uno-X forladt grunden og fjernet en del af forureningen, men bare langt fra det hele. Vi har givet Uno-X et undersøgelsespåbud om at afgrænse forureningen fuldstændigt og udarbejde en risikovurdering, og sagen har været forbi Miljø- og Fødevareklagenævnet, siger Mads Andersen, der er miljøsagsbehandler hos Aarhus Kommune.

Nævnet har givet Aarhus Kommune medhold i, at forureningen er af nyere dato, og det er ikke helt uvæsentligt. For er det sket før 2001, kan myndighederne ikke påbyde grundejeren at rydde op. Så vil det arbejde overgå til en offentlig instans, som i dette tilfælde vil være regionen.

Venter på undersøgelsen

Der har ligget tankstation på grunden siden en i 1956, så man kan hurtigt få den tanke, at forureningen kan være sket i seneste årtusinde.

Den tanke har Uno-X tilsyneladende heller ikke helt sluppet endnu, og lige nu er virksomheden i gang med at undersøge, om de kan bevise, at forureningen er fra før 2001.

- Hvis de ikke kan bevise, at det er fra før 2001, vil de blive påbudt at fjerne det sidste, eller den del af forureningen der kan udgøre en risiko, siger Mads Andersen.

Hos Uno-X er forventningen, at rapporten ligger klar i løbet af efteråret.

- I henhold til kommunens påbud har vi bestilt en supplerende undersøgelse, og vi forventer at modtage rapporten i løbet af oktober, lyder det i et skriftligt svar fra marketingchef hos Uno-X, May Rytkjær.


17-årige August Zangenberg tager hver dag bussen i skole, og han håber ikke, at rute 100 ender med at blive nedlagt. Foto: Christian Gnutzmann

Busrute i fare for at blive sparet væk: August og 7000 andre kan blive tvunget til at finde nye løsninger

Letbanen dækker mange af de samme stoppesteder, og derfor kan man overveje at nedlægge busrute 100.

Sådan lyder det i en rapport, Cowi har lavet for Midttrafik, som er blevet bedt spare 100 millioner kroner.

Det kan ramme bustrafikken i Højbjerg, hvor bus 100 mange gange om dagen stopper langs Oddervej.

Og lige netop på Oddervej stopper letbanen ikke, og derfor kan pendlere blive tvunget til at lede efter andre busruter, som kan gøre turen til og fra Aarhus eller Odder længere.

Det er i sidste ende op til regionsrådet, hvilke ruter der skal nedlægges, og her kan det altså blive et farvel til rute 100.

Midttrafik skal spare 100 millioner, og det kan gå ud over busruter, der kører langs Oddervej. Blandt andet rute 100 kan stå for skud.

August Zangenberg venter på bussen. Han har musik i ørene, og han ved præcist, hvornår han skal plante sine fødder ved busstoppestedet på Højbjerg Torv.

Han gør det hver morgen, og så venter han ellers bare på, at enten bus nummer 100 eller 103 samler ham op.

Om det er den ene eller anden, gør ikke så meget, for de kører ham begge ind til midtbyen til HTX, hvor han går i skole.

Men lige netop de to ruter kan være i gang med deres sidste køreplan.

For Midttrafik skal finde store besparelser, og det kan gå ud over August Zangenberg og hundredvis af andre borgere fra 8270.

- Det vil jeg da være rigtig træt af, for så kommer jeg til at få en længere tur i skole, siger 17-årige August Zangenberg.

Populær rute

Det er Region Midtjylland, der har bedt Midttrafik om at finde besparelser for 100 millioner kroner. Derfor er regionens busruter blevet vurderet af Cowi, som har fået til opgave at finde steder, hvor der kan spares.

Rapporten peger blandt andet på bus 100, der kører fra Hornslet til Odder og tilbage igen, som en rute, man bør overveje at lukke.

Stoppestedet ved Højbjerg Torv er et af de mere populære steder i Højbjerg at stige på bus 100, når den kører ind mod centrum. Foto: Christian Gnutzmann

Det er ellers en ganske populær rute. Ifølge Midttrafiks egen statistik fragter bussen næsten 7.000 passagerer rundt hver eneste dag. Det gør bussen til den med flest passagerer per afgang blandt de vurderede i Cowis rapport.

Og bussen stopper flere steder på Oddervej. Blandt andet blinker den ind til siden og stopper op ved Skåde Skole. Her er der ifølge Midttrafiks opgørelse et par hundrede af- og påstigninger om dagen, når man lægger tallene fra de to kørselsretninger sammen.

For en god ordens skyld skal det siges, at nogle af dem naturligvis kan være gengangere, der for eksempel tager bussen både til og fra skole. Også Højbjerg Torv er et sted på ruten, hvor mere end 100 hver dag bruger bussen.

Følger letbanen

Når næsten 7.000 mennesker hver dag bruger bussen, kan det måske lyde mærkeligt, at ruten er i risiko for at få sparekniven.

Men bus 100 er på listen, fordi den dækker nogle af de samme områder som letbanen.

”Der kunne derfor argumenteres for, at regionen med letbanen har tilgodeset det regionale rejsebehov, hvorfor der ikke er et regionalt behov for en parallel busrute”, står der i Cowis rapport.

Det argument overbeviser dog ikke August Zangenberg om, at det vil være en god ide at lukke rute 100.

- Jeg kan jo ikke rigtig bruge letbanen herfra, siger han med henvisning til, at letbanen kører uden om Højbjerg og Oddervej.

Letbanen er derfor ikke umiddelbart et alternativ for August Zangenberg.

- Men jeg vil kunne tage en anden bus, så det vil ikke være jordens undergang. Det vil bare komme til at tage længere tid for mig at komme i skole og hjem igen.

Ikke uden problemer

Ifølge Cowis rapport putter Region Midtjylland hvert år cirka 7,8 millioner kroner i ruten, og derfor vurderes det, at der er et ”meget stort besparelsespotentiale ved at nedlægge rute 100 som regionalrute”, som der står i rapporten.

Ifølge en opgørelse fra Midttrafik står langt de fleste af passagerene på bus 100 et sted i Aarhus Kommune. Derfor kan en løsning blive at lade kommunen hæfte for dele af finansieringen. Foto: Christian Gnutzmann

Men selv om ruten flere steder dækker nogenlunde de samme stoppesteder som letbanen, er det ikke helt problemfrit at lukke den.

”Tiltaget vil dog indebære stor risiko for kapacitetsproblemer på letbanen”, står der i rapporten.

Som et alternativt forslag, lufter Cowi ideen om at lade Aarhus Kommune stå for dele af udgifterne for ruten. Ifølge Midttrafiks opgørelse står 90 procent af passagererne på i Aarhus Kommune.

Først til næste sommer

Der er intet besluttet om, hvorvidt rute 100, 103 eller andre ruter skal nedlægges. Det er en snak regionsrådet først skal til at tage hul på i de kommende måneder.

Ifølge tidsplanen på regionens hjemmeside vil regionsrådet først i december behandle den endelige trafikbestilling hos Midttrafik. De eventuelle besparelser vil ske, når der bliver skiftet køreplan til sommeren 2023.

Foto: JFM

Det skal du også vide: Fakta lukker og åbner igen som ny discountbutik, og ny asfalt er fyldt med glasskår

Her får du et kort nyhedsoverblik fra 8270.

Fakta bliver til Coop 365

Det er snart slut med at bruge de famøse fem minutter i Fakta.

Coop har besluttet at lukke samtlige Fakta-butikker landet over i løbet af resten af året. Det betyder, at også Fakta på Holme Møllevej synger på sidste vers.

Men butikken får lov til at fortsætte, bare under et andet navn. Butikken skal i fremtiden hedde Coop 365.

I en pressemeddelelse fortæller Coop, at 365-butikkerne adskiller sig fra Fakta ved at have flere forskellige varer på hylderne, mere kundevenlig indretning og fremfor alt lavere priser på både sortiment- og kampagnevarer.

Ifølge Coops hjemmeside åbner den nye butik på Holme Møllevej 3. november.

Gammelt glas får en ny chance – denne gang som asfalt

Emiliedalsvej er den heldige vinder af ny asfalt. Men det er ikke helt asfalt, som man kender den fra andre veje.

Her består godt en tredjedel af blandingen nemlig af gammelt vinduesglas og andet genbrugsmateriale.

Det er entreprenørvirksomheden NCC, der har fremstillet den nye type asfalt, og det er lidt et forsøg, man har lavet i Højbjerg. Det er kun en del af Emiliedalsvej, der får glas i asfalten. På den vestlige del af vejen, fra rundkørslen og ud mod Oddervej er asfalten almindelig.

-Denne type asfaltbelægning viser ingen tegn på at være mindre slidstærk end den almindelige. Og nej, vi har heller ikke flere punkteringer end normalt, lyder det fra Bjarne Bo Lund-Jensen, produktchef i NCC Industry, til Århus Stiftstidende.

Vil du være med i debatten om havneudvidelsen? Kommunen inviterer til borgerkonference

Det er langt fra slut med at snakke om udvidelsen af Aarhus Havn. Mandag den 26. september kan du selv bidrage til debatten på en borgerkonference på Rådhuset.

Konferencen kræver tilmelding, og du kan melde dig til via linket her. Der er tilmeldingsfrist 23. september.

På mødet vil kommunen forsøge at kaste lys over selve udvidelsen, hvorfor der kan være behov for den, og hvordan den videre proces kommer til at forløbe.