Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Dagens nyhedsbrev handler om de seneste beslutninger i byggeprojekter i både Højbjerg og lige på den anden side af postnummergrænsen. Fotos: Sweco, Google Maps og Højbjerg Badmintonklub

Vedtaget, blåstemplet, udskudt

For en måned siden skrev jeg om et gammelt træ i et villaområde, som var blevet et symbol på en strid mellem naboer, kommunen og en bygherre.

Nu er træet naboernes sidste halmstrå i håbet om at få ændret i de nuværende byggeplaner. Ni boliger skal bygges, og det har krævet en række dispensationer til den gældende lokalplan.

Aarhus Kommune har for længst givet de nødvendige dispensationer, og nu har kommunen også Planklagenævnets ord for, at dispensationerne kan gives.

Det betyder, at alle forhindringer så småt er ryddet af vejen for bygherren. Alle bortset fra en, som kredser sig om det store, gamle træ.

Den nærmeste nabo til byggegrunden har dog ikke høje forventninger til, at sagen falder ud til naboernes fordel.

Læs mere om det i dagens første artikel.

I dagens anden historie handler det om de afgørende idrætsmillioner, som blandt andet Højbjerg Badmintonklub og IF Lyseng for nogle uger siden fik stillet i udsigt. Det er penge fra kommunens anlægspulje til idræt- og fritidsfaciliteter, som politikerne nu endelig har vedtaget at bevillige.

Når jeg skriver endelig, er det, fordi der gik politisk tovtrækkeri og drilleri i den ved byrådsmødet for et par uger siden. Debatten har stort set ikke været omkring selve bevillingerne, og hvilke foreninger der skulle have millioner. Den har handlet om noget helt andet, og det har betydet ekstra ventetid for foreningerne.

Nu er politikerne langt om længe enige.

Til sidst får du et nyhedsoverblik, som tager dig forbi jagten på en ny skoleleder til Holme Skole, ligesom du får status på to byggeprojekter, som begge ligger lige på den anden side af postnummergrænsen.

God weekend og god læselyst.

Har du et tip til mig?

Sidder du med en god historie, som andre bør høre?

Husk på, at du altid kan sende tips og forslag til emner, jeg bør tage op, til min mail nicje@jfmedier.dk. 

Det kan for eksempel være en historie fra foreningslivet, det kan være trafik, som ikke fungerer, en spændende personhistorie eller noget helt, helt andet.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Den gamle Skalk-bygning er fjernet, og nu kan der måske snart bygges boliger på grunden på Jelshøjvænget. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Ingen hjælp til naboer til kommende byggeri: Nu er vejen næsten banet for nye boliger

Der var ikke noget at komme efter, da Planklagenævnet kiggede på Aarhus Kommunes beslutning om at give en stribe dispensationer til et byggeprojekt på Jelshøjvænget.

Her er forslaget fra bygherren at bygge ni boliger, og det har mødt modstand fra naboerne. Særligt ideen om at fjerne fredede træer vil ødelægge områdets udtryk, lyder kritikken.

Derfor klagede en nabo over kommunens beslutning om dispensationer, men nu har Planklagenævnet altså stadfæstet kommunens afgørelse.

Det vil sige, at byggeriet er tæt på at kunne realiseres. Dog mangler et sidste spørgsmål om en gammel vandtank at blive besvaret.

Kun en enkelt ting mangler at blive afklaret, før et byggeri kan sættes i gang på Jelshøjvænget, efter at Planklagenævnet har blåstemplet kommunens beslutning.

Måske er det ved at være på tide at give op. Kaste håndklædet i ringen. For hvad nytter det at smide mere energi i det?

Sådan tænker Christian Møller Pedersen, der bor på Jelshøjvænget og er grundejerformand for en del af vejen. Hans nabogrund bliver formentlig snart en byggeplads, hvor der skal opføres ni nye boliger.

Det har han og de øvrige beboere på vejen forsøgt at undgå, men det peger mere og mere i retning af, at byggeriet bliver en realitet.

Senest har Planklagenævnet stadfæstet Aarhus Kommunes beslutning om at give dispensationer til en række punkter i projektet, som ellers lå uden for lokalplanens rammer.

- Nu tænker jeg ikke, at der er så meget mere, vi kan gøre. Vi er kommet med alle mulige ting, hvor vi har følt, at vi har haft retten på vores side, men det har tilsyneladende været ligegyldigt. Bygherren har alligevel fået dispensationer, siger Christian Møller Pedersen.

Christian Møller Pedersen til højre og Tore Hartelius bor begge på hver deres side af den grund, der står til at blive bygget på. På trods af deres forsøg på at undgå det, ser det ud til, at byggeriet bliver virkelighed. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Han henviser til de høringssvar og kommentarer, som han og naboerne er kommet med. De har især taget fat i, at byggeriet er større, end lokalplanen ellers lægger op til. Samtidig har kommunen givet tilladelse til at fjerne flere fredede træer på grunden.

- Jeg sidder tilbage med en følelse af, at man som et investeringsselskab kan tromle hen over de regler og bestemmelser, der ellers er lavet.

Afgørelsen

En beboer på Jelshøjvænget klagede over kommunens afgørelse i forhold til at give dispensationer. Planklagenævnet har kigget på sagen, og nævnet har givet kommune medhold i, at dispensationerne kan gives.

Det vil sige, at der kan bygges ni boliger på matriklen, der råder over to grunde, på trods af at der i lokalplanen står, at der kun må opføres en enkelt bolig på hver grund. I afgørelsen fra Planklagenævnet står der:

Planklagenævnet finder, at opførelsen af ni boliger fordelt på et rækkehus og tre dobbelthuse ikke medfører en sådan ændring af det bestående miljø, at det medfører lokalplanpligt. Nævnet lægger desuden vægt på, at projektet alene omfatter et mindre areal, og at byggeriet ikke adskiller sig væsentligt højde- og volumenmæssigt fra mange andre bygninger i området.”

Heller ikke de fredede træer, der måtte lade livet for at give plads til byggeriet, har fået Planklagenævnet til at give naboen medhold i klagen. Det er ellers ifølge naboerne noget af det, der giver området karakter.

”Det forhold, at realisering af projektet forudsætter fældning af fire bevaringsværdige træer, medfører efter nævnets opfattelse heller ikke en væsentlig ændring af det bestående miljø.”

Sidste halmstrå

Med Planklagenævnets afgørelse ser løbet ud til at være kørt for de beboere på Jelshøjvænget, der ikke ønsker de ni boliger. Der er dog en sidste knast, der kan ende med at flytte rundt på projektet.

Beboerne på Jelshøjvænget har i flere omgange fortalt om træernes store betydning for områdets udtryk og karakter. Foto: Christian Gnutzmann

I bunden af grundens skråning står en gammel vandtank. Det er planen, at den skal fjernes for at frigive plads. Problemet er, at et af de fredede træer, som kommunen ikke har givet tilladelse til at fælde, står på tanken. Så fjerner man tanken, fjerner man træet.

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt træet kan fældes, så tanken kan skrottes. Ender det med, at kommunen ikke giver dispensation til fældning af træet, kan det komme til at ændre på boligprojektet. Christian Møller Pedersen tvivler dog på, at det kommer til at gå sådan.

- Jeg er overbevist om, at bygherren får lov til at fælde træet, så de kan gøre, som de har tænkt sig, siger han.

Med en bevilling på 7,5 millioner kroner kan Højbjerg Badmintonklub nu komme videre med arbejdet mod at bygge en ny badmintonhal. Visualisering: Højbjerg Badmintonklub

Endelig blev de enige: Kommunale millioner ryger til Højbjerg og sætter skub i store byggeplaner

Det virker ikke til, at der har været den store tvivl blandt politikerne om, at Højbjerg Badmintonklub og IF Lyseng skulle modtage pæne millionbeløb fra Anlægspuljen til deres udvidelsesprojekter.

Alligevel har en endelig bevilling ladet vente på sig. Nu er politikerne blevet enige om at sende pengene afsted.

Det er de efter det, der mest af alt har lignet politisk armlægning, hvor en krig om ord og om, hvem der mente hvad, har forsinket processen.

På bundlinjen står der dog nu, at foreningerne kan komme videre med deres projekter.

En debat om, hvem har sagt og ment hvad, endte med, at blandt andet Højbjerg Badmintonklub og IF Lyseng fik store millionbeløb fra kommunens anlægspulje.

Det blev af nogle betegnet som politiske drillerier, da forslaget om at sende kommunale anlægsmillioner til blandt andet IF Lyseng og Højbjerg Badmintonklub blev parkeret på det seneste byrådsmøde.

Uanset hensigten så betød det mere ventetid til de foreninger, der står på spring for at bygge nye faciliteter. Det gør de blandt andet i IF Lyseng og Højbjerg Badmintonklub.

Begge foreninger er indstillet til en pæn pose penge fra kommunens anlægspulje til en ny kunstgræsbane og en ny badmintonhal.

Og efter en tur i udvalgsbehandling var forslaget om at bevillige penge til foreningerne tilbage på byrådsmødet onsdag. Denne gang lykkedes det at få punktet trillet i mål. Hvid røg, hvad angår beløbene og de foreninger, millionerne skal gå til.

- Nu kommer pengene ud og arbejde, og foreninger, som har kæmpet i årevis, kan endelig komme videre, sagde Henrik Arens (NB) på byrådsmødet.

Den nye hal skal blandt andet sikre, at faciliteterne for handicappede bliver bedre. Visualisering: Højbjerg Badmintonklub

Hos Højbjerg Badmintonklub er pengene fra kommunen netop det, der skal være med til at sætte skub i den videre proces, som til sidst skal ende med en ny badmintonhal ved siden af den nuværende.

- Kommunens blåstempling er det, vi skal bruge overfor andre. Vi skal i gang med det tunge arbejde nu med fonde, sponsorer og aktiviteter, fortalte formand for badmintonklubben Morten Bødskov til Skåde-Højbjerg-Holme, da det kom frem, at klubben var indstillet til at modtage 7,5 millioner kroner.

En enkelt bemærkning om bevillinger

Højbjerg Badmintonklub fik de 7,5 millioner af byrådet. Samtidig fik IF Lyseng de små fem millioner kroner eksklusiv moms, som det også var foreslået i indstillingen.

Det er store beløb, og der blev også delt andre markante tilskud ud til andre foreninger. I alt sender kommunen via Anlægspuljen små 43 millioner kroner ud til 44 ansøgere.

Pudsigt nok blev fordelingen af penge stort set ikke nævnt under byrådsdebatten. Kun løsgænger Thure Hastrup var kort inde på den del.

Naboerne til badmintonklubben, IF Lyseng, har planer om at lave halvanden kunstgræsbane på den bane, der i dag bruges som kampbane. Arkivfoto: Jens Thaysen

Han var i første omgang ikke klar til at bevillige penge til de tre fodboldklubber, hvor IF Lyseng er en af dem, som ville modtage penge til nye kunstgræsbaner i den form, de blev foreslået. Det skyldtes, at et EU-krav forventes at forbyde brugen af gummigranulat, som blandt andet er det, der skal bruges i IF Lysengs bane.

- Det er ikke, fordi jeg vil fratage ansøgerne midlerne, men de må anvendes til andre typer baner, sagde han.

Hvad var det egentlig, de mente?

Thure Hastrups ensomme bemærkning om fordelingen af midler druknede i en helt anden snak. For der gik politik og stikpiller i den.

For hvad var det egentlig, Socialdemokratiet mente på det seneste byrådsmøde, hvor forslaget blev sendt tilbage i udvalg?

Selv mener partiet, at det udelukkende handlede om at få sagen i udvalg, så der kunne laves en slags drejebog for fremtidige ansøgninger, så de overholder et særligt klimakrav i byggefasen, som potentielt kan gøre et projekt 15 procent dyrere.

Andre forstod det som om, at partiet ville pålægge foreningernes projekter klimakravet med tilbagevirkende kraft, så de projekter, foreningerne var kommet med, skulle rettes til med klimakravet.

Blandt andet sagde den nye danmarksdemokrat Jakob Søgaard Clausen, at det var glædeligt, at Socialdemokratiet var blevet klogere og havde rykket sig.

Det var dog ikke tilfældet, mente Lone Hindø (S).

- Der har på intet tidspunkt været tale om, at Byrådet vil træffe beslutning med tilbagevirkende kraft. Vi er ikke blevet klogere, end vi var. Vi er lige så kloge, som vi har været hele tiden.

Uanset hvad, så var der langt om længe enighed om at sende midler afsted til IF Lyseng, Højbjerg Badmintonklub og en række andre foreninger, som nu kan komme videre med deres projekter.

Talentcenter på den ene side og 140 boliger på den anden: Her er status på to byggeprojekter i udkanten af Højbjerg

Her er et kort nyhedsoverblik.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Et spørgsmål om trafik får byrådet til at udskyde beslutning om et topmoderne talentcenter

Det nye AGF-kollegie kommer til at være på grunden ved siden af klubhuset. Visualisering: Aarhus Kommune/AGF

Det lugter af en hjemmesejr til AGF, skrev Århus Stiftstidende tidligere på ugen.

Her var der ikke tale om en sejr på fodboldbanen, men i byrådssalen, hvor politikerne skulle vedtage en ny lokalplan, som ville gøre det muligt for AGF at bygge et ny kollegie til klubbens talenter.

20 boliger i det, der skal være et af ”Nordeuropas mest avancerede træningscentre”. Det skal ligge ved klubbens træningsanlæg ved Fredensvang lige i udkanten af Højbjerg.

Størrelsen på byggeriet er blevet kraftigt nedjusteret fra 60 boliger til de nuværende 20, og projektet fik også mange fine ord med på vejen i byrådssalen. Alligevel blev den nye lokalplan ikke vedtaget, da flere partier ønskede at få trafiksituationen efter byggeriet belyst i Teknisk Udvalg.

Kommer der mere trafik? Og vil det være nødvendigt med en form for hastighedsnedsættelse med eller uden fysiske foranstaltninger på Terp Skovvej?

Det er nogle af de punkter, der skal undersøges nærmere i udvalget, inden sagen igen skal drøftes i byrådssalen. ”Hjemmesejren” lader altså vente på sig lidt endnu.

140 nye boliger i seks etager skal stå klar om halvandet år

Nyt boligområde i Viby med 140 boliger er godt på vej. Illustration: Sweco

Mens AGF fortsat må vente på at finde ud af, om de er købt eller solgt, så er der givet grønt lys til et stort byggeri ved Rosenhøj på den anden side af Christian X’s Vej.

Mellem Søndervangs Allé, Ringvej Syd og Matildelundsvej er arbejdet på at omdanne det gamle centerområde til et nyt boligområde med et seksetagers boligtårn, en dagligvarebutik og en ny tankstation.

I alt skal der bygges 140 boliger.

I første omgang er det kun arbejdet med højhuset, der er taget hul på. Senere kommer byggeriet af rækkehusene, tanken og dagligvarebutikken.

Ifølge Claus Høgild, der er projektudviklingschef i Nordstern, som udvikler projektet, går alt lige nu efter planen.

- Vi bliver ifølge planen færdige med det i sommeren 2024, så halvandet år fra nu. Og her snakker vi alt, der skal bygges, siger han.

Når selve byggeriet er på plads, skal der laves grønne områder og opholdsarealer.

Holme Skole får snart ny skoleleder: Så mange har søgt stillingen

Det er planen, at en ny leder skal starte 1. maj. Foto: Christian Gnutzmann

Den nu tidligere leder på Holme Skole, Ditte Hagn-Meincke, har fået nyt job, og derfor er skolen og Aarhus Kommune godt i gang med at finde en ny spydspids.

Ansøgningsfristen er udløbet, og kommunen er ved at snævre feltet ind.

- Vi regner med at have ansat en ny leder inden udgangen af marts med henblik på, at den nye leder kan starte 1. maj, siger Susanne Holst, der er Børn- og Unge-chef i Aarhus Kommune.

Hun fortæller også, at der er tikket 16 ansøgninger ind til posten som skoleleder på Holme Skole, der har cirka 600 elever.

- Det er et superflot felt, og vi er i proces. Det er det, jeg kan sige.