Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I dagen nyhedsbrev kan du blive klædt på til at give høringssvar til projektet med 29 seniorboliger på Oddervej. Men det er ikke det eneste. Du får også en status på ukrainske skolebørn i 8270 Højbjerg. Foto: Christian Gnutzmann

Sig din mening om seniorboliger på Oddervej

Nyhedsbrevene fra mig har ofte været omkring nyt byggeri eller planer og ambitioner for byudvikling i 8270.

Dette nyhedsbrev starter også i den grøft. Og i dag handler det om et projekt, der er nået til den måske vigtigste del af hele processen.

Det mulige byggeri af 29 seniorboliger på Oddervej har nemlig været til behandling i byrådssalen, og her besluttede politikerne at godkende lokalplansforslaget til offentlig høring.

Det betyder, at det nu er blevet din tur til at komme med meninger, spørgsmål og eventuelle indvendinger.

Høringsperioden starter den 17. maj og slutter otte uger senere.

Men hvordan er det nu lige, det er med de der seniorboliger? Hvor store skal de være, hvor mange parkeringspladser kommer der, og hvad med trafikken?

Alt det kan være meget godt at have styr på, inden man klikker sig ind på høringsportalen og bidrager til det materiale, politikerne i sidste ende skal træffe deres beslutning ud fra.

Og hvad siger politikerne selv? Hvorfor har de valgt at gå videre med projektet?

Det spørgsmål har vi stillet tre af dem, der onsdag aften sad i byrådssalen. De er alle klar til at lade borgerne komme til orde. Samtidig har de selv nogle opmærksomhedspunkter, som de gerne vil have belyst endnu mere.

Det var alt om byggeri i denne omgang.

I dagens sidste historie handler det om de to Højbjerg-skoler, der er udpeget til at lave modtageklasser for ukrainske flygtningebørn.

Begge skoler fik pludselig travlt med at ansætte personale, men der har indtil nu ikke været meget at lave. I hvert fald ikke i arbejdet med ukrainske børn.

Med det vil jeg sige god læselyst. Husk, at du altid kan fange mig på nicje@jfmedier.dk. Indbakken er åben for ris, ros og inputs til emner, jeg bør kigge på.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Der er lagt op til, at de 29 seniorboliger hver især skal indgå i et fællesskab med flere fællesarealer. Visualisering: Loop Architects

Byggeprojekt sendt i høring: - Vi har selv nogle opmærksomhedspunkter, og nu må vi se, hvad borgerne siger

Nu er det jeres tur.

Sådan kan man omformulere den beslutning, byrådet onsdag tog, da det drøftede projektet på Oddervej med 29 seniorboliger.

For nu er det netop blevet din, naboen og andre borgeres tur til at komme med inputs til projektet.

Høringsperioden starter den 17. maj og slutter otte uger senere. Når høringssvarene er samlet, skal de fremlægges for politikerne, som så vil træffe endelig afgørelse om det lokalplansforslag, der altså nu er sendt i høring.

Uanset hvad høringssvarene siger, så har både Gert Bjerregaard (V), Eva Borchorst Mejnertz (S) og Jakob Søgaard Clausen (DF) nogle betænkeligheder ved projektet, som de gerne vil have undersøgt.

Fælles for dem alle er dog, at de først vil fælde endelig dom over lokalplansforslaget, når høringsperioden er slut.

Skal bevaringsværdig bygning rives ned, skal byrådet tillade en markant overskridelse af bebyggelsesprocent, og hvad med trafikken? Det er nu op til borgerne at komme med indspark til debatten om seniorboliger på Oddervej.

Der var ikke den store dramatik, da politikerne på onsdagens byrådsmøde valgte at sende projektet med 29 seniorboliger på Oddervej i offentlig høring.

Punktet blev dog ikke bare passeret helt uden bemærkninger.

For selvom der var enighed om at spille borgerne ind og lade dem komme med bemærkninger, inden de endelige beslutninger skal tages, så var der også ting, som dele af byrådssalen vil have kigget nærmere på.

- Jeg har noteret mig, at fællesrådet blandt andet har bekymringer for antallet af parkeringspladser. Der er umiddelbart for få, og det er også noget, jeg er opmærksom på, siger Gert Bjerregaard (V), der sidder i Teknisk Udvalg.

Han henviser til, at der i oplægget til projektet er lagt op til 16 fælles parkeringspladser til de i alt 29 lejligheder. Derudover er der to handicappladser, som man kan komme ind til fra nabovejen Solbrinken.

På trods af indvendinger og spørgsmål fra nogle af byrådspolitikerne, krævede det ifølge Gert Bjerregaard (V) ikke nogen længere seance at godkende lokalplanforslaget til offentlig høring. Arkivfoto: Axel Schütt

Venstre og Gert Bjerregaard var dog stadig parate til at sende projektet i høring.

- Nu må vi se, hvad borgerne kan have af bekymringer, og så skal vi se på, om der er noget, der skal tilpasses, når vi har høringssvarene, siger han.

Hvad synes Facebook?

For en uge siden fik medlemmerne af den lokale facebookgruppe 8270 Højbjerg en lille reminder om, at byrådet nu skulle drøfte projektet.

Det var byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (S), der selv bor i Højbjerg, som stod for indlægget i gruppen, hvor hun opfordrede folk til at komme med kommentarer og spørgsmål til hende forud for byrådsmødet.

Men der var ikke nogen, der henvendte sig.

- Det overraskede mig lidt, og det kan jo være et positivt tegn, men det kan også bare være fordi, at den ikke er på radaren hos folk endnu, siger hun.

Eva Borchorst Mejnertz (S) tvivler på, at lokalområdet kommer til at lide et stort savn til de bygninger, der lige nu ligger på Oddervej 75-79, og som kan blive rykket ned, hvis de 29 seniorboliger bliver en realitet. Arkivfoto: Kim Haugaard

Der har dog tidligere været luftet bekymringer om projektet fra både naboer og fællesrådet. En af bekymringerne har gået på, at Solbrinken, der ligger på den anden side af byggeriet i forhold til Oddervej, vil blive offer for en hel del mere trafik. Særligt fordi, der skal være adgang til handicappladser fra Solbrinken.

Samtidig frygter beboerne på Solbrinken, at deres vej vil blive brugt til at sætte folk af til de 29 boliger, og at den kan agere parkeringsplads for dem, der ikke ellers kan finde et sted at holde bilen.

- Jeg kan godt forstå, at naboerne er opmærksomme på, hvordan det skal løses, men jeg tror, det kan løses. Spørgsmålet er, hvor meget ekstra trafik der i grunden kommer, og hvis der kommer ekstra, skal vi selvfølgelig se på, hvad vi kan gøre for at dæmpe det på Solbrinken, siger Eva Borchorst Mejnertz.

Byggeriet skal ligge tæt på krydset mellem Rosenvangs Allé og Oddervej. Foto: Aarhus Kommune

Hun nævner også, at der kan være noget med højden af projektet, som kan blive et punkt, der skal kigges nærmere på.

- Men projektet ser interessant ud, og nu sender vi det i høring, og så tager vi det op igen, når høringssvarene kommer, siger hun.

Skal bevaringsværdig bygning rives ned?

En af dem, der stillede spørgsmål til projektet under byrådsdebatten, var Dansk Folkepartis Jakob Søgaard Clausen, der også sidder i Teknisk Udvalg.

Han er skeptisk overfor, at projektet står til at bryde de nuværende rammer for området, som siger, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 50 procent. Bebyggelsesprocenten på projektet her ligger i planerne på 105 procent.

- Det er godt at få projektet i høring, så vi kan få lokalområdets holdning formelt, siger byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen (DF).

Samtidig skal en bygning med bevaringsværdi 4 rives ned for at give plads. Skalaen for bevaringsværdi går fra 1 til 9, hvor 1 har højeste værdi.

- Jeg synes ikke, at det er et argument, at bygningen er nedslidt. I virkeligheden synes jeg, at det er en af de bygninger, der bør bevares, siger Jakob Søgaard Clausen, som først vil fælde endelig dom over projektet efter høringsrunden.

- Hvis der er stor opbakning i lokalområdet, sætter vi os ikke på tværs. Men vi må se på det, når vi har fået høringssvarene.

Det er villaen i midten af billedet, der har bevaringsværdi, men som alligevel kan ende med at lade livet. Foto: Aarhus Kommune

Otte ugers høring

Byrådets beslutning betyder, at du nu får mulighed for at komme med indspark til det beslutningsgrundlag, som politikerne træffer deres endelige afgørelse ud fra.

Høringsperioden starter den 17. maj og løber i otte uger. Du kan klikke dig ind på kommunens høringsportal her.

Hvis alt følger tidsplanen kan en eventuel ny lokalplan blive vedtaget i slutningen af oktober i år. Det er dog stadig ikke givet, at en lokalplan og dermed også byggeriet kan godkendes og gennemføres.

Sådan kan facaden kommer til at se ud fra Oddervej, hvis projektet får lov til at blive en realitet. Visualisering: Loop Architects

Bliv klædt på til høringsperiode: Her er overblikket over projektet med 29 seniorboliger på Oddervej

29 lejeboliger på cirka 60 kvadratmeter til personer over 50 år.

Sådan lyder den hurtige opridsning af boligprojektet på Oddervej.

Men der er naturligvis mere i det end bare det. Og hvis du vil have det fulde overblik over, hvad projektet indeholder, kan du få det i denne artikel.

Blandt andet er en af de tre bygninger, der skal rives ned for at give plads, bevaringsværdig af en sådan karakter, at kommunen ikke bare lige kan give tilladelse til at vælte den. Det er en beslutning, byrådet skal træffe.

Samtidig lurer et spørgsmål om, hvorvidt 16 parkeringspladser er nok til 29 lejligheder, og om det i så fald vil give mere trafik på de omkringliggende veje, fordi nogen vil se deres snit til at smide bilen her.

Det er noget af det, du kan komme med kommentarer til i de kommende otte uger, hvor høringsperioden står på.

Det er nu blevet din tur til at komme med input til planerne for et nyt byggeri på Oddervej. Byrådet har godkendt projektet til at komme i offentlig høring.

Der er ikke noget, der er besluttet endnu. Eller det er der så lidt alligevel. For byrådet har sagt god for at sende lokalplansforslaget for byggeriet af 29 seniorboliger på Oddervej 75-79 i høring.

Det er dog ikke det samme som at sige, at lokalplanen bliver til noget, og at boligerne kan bygges. Den del skal først besluttes efter høringsfasen.

Den starter 17. maj, og du kan tilføje dit høringssvar via kommunens høringsportal her, når altså kalenderen har rundet 17. maj.

I artiklen her kan du dykke ned i projektet, som det bliver beskrevet af både udviklerne bag og i bilagene, der har dannet grundlag for politikernes beslutning om at sende projektet i høring.

29 lejligheder

Seniorboligerne skal ligge i smørhullet mellem Solbrinken og Oddervej. Det betyder også, at de nærmeste naboer på Solbrinken vil få byggeriet meget tæt på deres baghaver. Visualisering: Loop Architects 

Bofællesskabet Solbrinken, som det skal hedde, kommer til at bestå af 29 lejligheder, som alle bliver lejeboliger.

22 af boligerne er planlagt til at være under 60 kvadratmeter, mens de sidste syv står til at blive mere end 60 kvadratmeter.

Der er tale om seniorboliger, hvilket vil sige, at det kun er en bestemt målgruppe, der kan flytte ind. Ifølge Bofællesskabet Solbrinkens egen hjemmeside skal man være fyldt 50 år og ikke have hjemmeboende børn for at kunne bo i en af de 29 lejligheder.

Da det er en privat bygherre, der har boligerne, vil det i princippet være en mulighed på sigt at ændre i vedtægterne, så kravet om, at man skal være fyldt 50 år kan fjernes. Men i første omgang er projektet altså lagt op til at være seniorboliger.

Det samlede byggeri bliver 2.024 kvadratmeter i tre etager, og det giver en bebyggelsesprocent på 105 procent. Her kommer projektet i clinch med de nuværende rammebestemmelser for grunden, hvor bebyggelsesprocenten ikke må overstige 50 procent.

Det er derfor, der er brug for en ny lokalplan for grunden.

Fællesarealer

Seniorboligerne skal have forskellige fællesområder, så det netop bliver et bofællesskab. Visualisering: Loop Architects

Der er lagt op til, at boligerne hver især skal indgå i et stort fællesskab. Man forpligter sig naturligvis ikke til at være sammen med naboerne konstant, men der er mulighed for det.

Blandt andet skal byggeriet have et fælleshus på 148 kvadratmeter, hvor der skal være opholdsrum, gæsteværelser og værksteder.

Derudover skal der laves to terrasser på i alt cirka 150 kvadratmeter, som også bliver til fælles brug.

Trafik

Det er ikke meget, man kan se, når man i dag skal fra grunden og ud på Oddervej. Planen er dog at rykke den nye bygnings facade lidt længere tilbage fra vejen, så overblikket bliver bedre. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Der ligger to huse og et spraytan-center på det areal, hvor byggeriet skal ligge, hvis det bliver godkendt af byrådet.

De tre bygninger skal naturligvis fjernes for at lave plads.

Ind- og udkørslen til seniorboligerne bliver fra Oddervej tæt på krydset ved Rosenvangs Allé.

Lige netop her drejer Oddervej, så det kan være svært at danne sig et optimalt overblik over biler og cyklister, der kommer oppe fra Oddervej og er på vej ned ad bakken. Sådan har flere udtrykt deres bekymringer.

Her har der tidligere i forløbet været tale om en såkaldt højre ind-højre ud løsning. Det ville betyde, at man kun kunne køre ned mod lyskrydset, hvis man skulle ud fra boligerne, samtidig med at man kun kunne komme ind, hvis man kom oppe fra bakken.

Den løsning er dog skrottet, og i stedet skal byggeriet trækkes længere ind på grunden, så der ikke er bygninger i vejen for udsynet til Oddervej.

Parkering

Fra denne lille vej skal der være adgang fra Solbrinken og ind til to parkeringspladser. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Der regnes med 16 parkeringspladser og 80 cykelparkeringspladser ved boligerne, når man kommer ind fra Oddervej.

Samtidig skal der laves to handicappladser, hvor adgangen bliver fra en lille vej fra nabovejen Solbrinken. Det er en villavej, hvor flere beboere tidligere har luftet deres bekymringer for hele byggeriet og især detaljen med den lille vej til de to handicappladser.

Du kan læse mere om bekymringen for øget trafik på Solbrinken her.

Bevaringsværdig bygning

Planen er, at disse tre bygninger må lade livet for at give plads til det nye byggeri, hvis det altså godkendes. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Bygningen, der i dag ligger på Oddervej 75, har er bevaringsværdig i kategorien 4. Det er en ejendom fra 1925, og når en bygning har en bevaringsværdi på mellem 1 og 4, betyder det, at kommunen ikke bare sådan lige kan rive den ned.

Det kræver politikernes tilladelse, og i indstilling til byrådet forud for onsdagens byrådsmøde stod, at ”det er Teknik og Miljøs vurdering, at den samlede bebyggelse i området langs Oddervej og omkring Højbjerg Torv taler for at opføre et mere samlet projekt, der kan tilføre mere ro i bybilledet og i strukturen langs Oddervej. Bygningen anbefales derfor nedrevet for at give plads til ny og mere sammenhængende bebyggelse.”

Byrådet skal altså også beslutte, om den bevaringsværdige bygning skal pilles ned eller ej.

Tidsplan

I sidste ende bliver det op til politikerne i byrådet at beslutte, om byggeriet kan sættes i gang eller ej. Arkivfoto: Jens Thaysen

Projektet er nu godkendt af byrådet til at blive sendt i offentlig høring.

Høringsperioden starter 17. maj og slutter otte uger senere. Her kan alle komme med bidrag til debatten, udtrykke bekymringer eller positive meninger eller komme med spørgsmål til projektet.

Når høringsperioden er ovre, skal alle høringssvar samles sammen, og så skal politikerne igen kigge på projektet.

Ifølge den nuværende tidsplan kan en endelig lokalplan vedtages i slutningen af oktober i år, hvis det altså ender med, at den bliver vedtaget. Den tidsplan kan dog sagtens rykke sig, og i første omgang er det tirsdag den 17. maj, du skal notere dig, hvis du altså vil komme med et høringssvar.

På Skåde Skole er der oprettet tre modtageklasser. Et i hvert spor: indskoling, mellemtrinnet og udskolingen. Foto: Christian Gnutzmann

Skoler skyndte sig at ansætte personale til ukrainske elever, men efter to uger er eleverne stadig ikke kommet

Ansøgerne til de nærmest spontant opslåede stillinger stod i kø, men det kan man ikke ligefrem sige om de ukrainske flygtningebørn.

Ikke i Højbjerg i hvert fald.

Kragelundskolen og Skåde Skole havde i påsken travlt med at ansætte personale, men det personale kigger lige nu langt efter den opgave, de i virkeligheden er ansat til.

Det var naturligvis ud fra et princip, der går på, at Aarhus Kommune hellere ville være klar i god tid fremfor at blive taget på sengen, at personalet blev ansat så hurtigt.

Og ifølge Børn og Unge er det også bare et spørgsmål om tid, før eleverne kommer til Højbjerg. Hvor lang tid der så kommer til at gå, er svært at spå om. Men forventningen er stadig, at det nye personale nok skal få noget at lave.

Der er plads til lige omkring 100 ukrainske flygtninge børn på de to udpegede skoler i 8270 Højbjerg. Lige nu venter det ny ansatte personale dog på at tage hul på den opgave, de blev hyret til.

Hen over påsken fik skolelederne på 11 skoler i Aarhus Kommune en opgave med en kort deadline.

Skolerne var udpeget til at skulle oprette modtageklasser for ukrainske flygtningebørn, og de skulle være klar med undervisere og andet personale mandag den 2. maj.

To Højbjerg-skoler var på listen. Skåde Skole og Kragelundskolen skulle hurtigt ud at finde nyt personale.

Det lykkedes de med, og alt var klar til skolestart for de nye elever.

Men nu, snart to uger efter første skoledag, har det nye personale endnu ikke mødt ukrainske børn på skolerne.

For hverken på Kragelundskolen eller Skåde Skole er der kommet flygtningebørn.

Faktisk er der kun seks af de 11 skoler, der har fået ukrainere i løbet af ordningens første to uger.

Hvis vi alligevel smider ressourcer ind i skolen…

På Skåde Skole har skoleleder Mogens Steen Petersen ansat personale til tre lærerstillinger og tre pædagogstillinger, som forskrifterne lød, da han fik at vide, at Skåde Skole var udvalgt til at oprette tre modtageklasser.

I alt seks fuldtidsstillinger, som lige nu er i venteposition. Og imens de er det, bliver de sat til andre opgaver.

- Det har vi selvfølgelig fået at vide, at vi gerne må, men hvis man alligevel smider ressourcer ind i skolen, ville jeg da hellere have været med til at beslutte, hvordan de skulle bruges, siger Mogens Steen Petersen.

De ukrainske flygtninge børn kan nå at komme til skolerne i Højbjerg endnu, og det er da også stadig forventningen hos Aarhus Kommunes Børn og Unge-afdeling, at de gør det på et tidspunkt. Foto: Christian Gnutzmann

Han er glad for de ekstra hænder, han pludselig har til rådighed, men når skolearbejde i høj grad handler om at danne relationer, giver det også betænkeligheder. Især når der lige pludselig kan stå en flok ukrainske børn, som har brug for hjælp.

- Så vi tænker over, hvor meget vi skal bruge dem til andre opgaver, hvad vi skal sætte dem til, og hvor meget ansvar de skal have, for de kan jo pludselig blive fjernet fra deres opgaver.

Lige nu bruges to af dem som vikarer, og ellers agerer de støtte i andre klasser.

- Vi prøver at ramme noget støtte til tosprogede, og det giver mere tid til lærerne, som de kan bruge på de andre unge mennesker, så på den måde er det jo meget godt.

Svært at spå om

Da torsdagens tal blev gjort op, var der startet 149

ukrainske flygtningebørn på skoler i Aarhus Kommune.

Tallet stiger lige så stille i takt med, at børnene bliver visiteret til et skoletilbud tæt på der, hvor de bor.

Derfor er der forventning hos Børn og Unge også, at der på et tidspunkt vil starte ukrainske børn på både Skåde Skole og Kragelundskolen. Hvornår det bliver, er til gengæld svært at spå om.

Men forventningen er altså, at kapaciteten på i alt 550 skolepladser vil blive udnyttet, og det vil i så fald betyde, at det nyansatte personale på de to skoler i 8270 Højbjerg vil få noget at se til.