Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Illustration: Cebra Arkitekter Aarhus

Få status på Højbjerg Plads og Rema 1000’s byggeplaner

Det er to omdiskuterede byggeprojekter, der lige nu er på tegnebrættet på Oddervej.

Både på Højbjerg Plads ved Alexandra Blomster og på Højbjerg Torv i krydset mellem Oddervej og Rosenvangs Allé er der planer om dagligvarebutikker og boliger.

Begge steder kan der findes mange gode argumenter for, at områderne skriger efter fornyelse, men hvis prisen er store byggerier med tilhørende ekstra trafik, kan fornyelsen blive for dyr, mener flere borgere.

Ikke desto mindre er der gang i processerne begge steder.

Projektet på Højbjerg Plads har været forbi rådmanden for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K), som har sagt god for at gå videre med arbejdet om en mulig lokalplan.

Det må siges at være positivt for Remien Ejendomme, der ejer grunden. Der er dog stadig en udfordring, der skal løses, hvis projektet skal blive til virkelighed.

Accepten fra rådmanden kommer nemlig med en besked om, at projektet skal laves om, så det holder sig indenfor de nuværende rammer. Her må bebyggelsesprocenten som udgangspunkt ikke overskride 50 procent, og det gør det forslåede projekt i høj grad. Her lyder bebyggelsesprocenten på 104.

På Højbjerg Torv, hvor Rema 1000 pønser på en butik, er høringsperioden netop afsluttet. Der blev indsendt 60 høringssvar, og de fleste argumenterede mod projektet.

De kredsede sig om bekymringer og spørgsmål til trafikløsningen, som vi forsøger at besvare ved hjælp af Aarhus Kommunes teknik- og miljøafdeling.

Fra byggerier til sten i vandkanten.

På strækningen fra Den Uendelige Bro til Ballehage Strand har man siden vinter kunnet finde fem sten, der ikke er helt som de andre.

De forestiller ansigter, og på nogle af dem kan man også finde bogstaverne JH. Men så stopper ledetrådene også for dem, der har været nysgerrige på, hvem der står bag skulpturerne.

Indtil nu. For Århus Stiftstidende har fundet frem til manden bag stenene, og det kan du læse om i dagens sidste historie.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
De fleste kan hurtigt blive enige om, at grunden trænger til en kærlig hånd. Det er dog ikke alle, der er enige om, hvor stort et byggeri grunden kan bære. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Kan lægge projektet i graven: Rådmand går videre med Højbjerg Plads, men lægger op til en halvering af projektet

Et skridt frem og to tilbage.

Sådan kan det føles for Remien Ejendomme, som har planer om at lave et helt nyt butikscenter og boliger på Højbjerg Plads.

Det er det område på Oddervej, hvor blandt andet Alexandra Blomster ligger i dag.

Det gode skridt frem kommer af, at rådmanden for teknik og miljø Steen Stavnsbo (K) har givet grønt lys til at arbejde videre med lokalplanprocessen.

Det to knapt så gode skridt tilbage består i det krav, teknik og miljø har lagt ved accepten af planprocessen. Her står der nemlig, at projektet skal omarbejdes, så det overholder de gældende rammer for bebyggelsesprocenten.

Den hedder maksimalt 50 procent, og forslaget fra Remien Ejendomme bygger på en bebyggelsesprocent på 104.

En halvering af projektet vil ikke være økonomisk forsvarligt, og hvis ikke der findes en løsning på den udfordring, så bliver byggeriet ikke til noget, fortæller Claes Remien, der er direktør i Remien Ejendomme.

Der skal arbejdes videre med en mulig lokalplan for området på Oddervej, hvor Alexandra Blomster ligger. Nikket fra rådmanden kommer dog med et kriterie, som kan gå hen og spænde gevaldigt ben for byggeprojektet.

Planerne for boliger og butikscenter ved Højbjerg Plads på Oddervej har klaret sig igennem det første nåleøje af mange.

Kommunens teknik- og miljøafdeling og rådmand Steen Stavnsbo (K) har nikket til at gå videre med det arbejde, der i sidste ende kan betyde en ny lokalplan for området, hvor blandt andet Alexandra Blomster ligger.

Der er dog et ”men”.

Projektet skal omarbejdes, så det kan ”holde sig indenfor kommuneplanens rammer”, som det hedder i den betingede accept fra kommunen, som Skåde-Højbjerg-Holme har fået indsigt i.

Det betyder, at bebyggelsesprocenten som udgangspunkt ikke må overskride de 50 procent, som er loftet i de nuværende rammer. Projektet, der er foreslået på grunden, har en bebyggelsesprocent på 104. Der er altså tale om mere end en halvering af projektet.

Dermed kan det foreløbigt grønne lys fra rådmanden gå hen at blive et dødsstød til projektet.

- 50 procent er ekstremt lavt, og det kan ikke lade sig gøre rent økonomisk, og hvis det ikke bliver ændret, laver vi ikke projektet. Du kan ikke finde nogen projekter, hvor det kan lade sig gøre økonomisk at halvere dem, siger Claes Remien, som er direktør i Remien Ejendomme, der ejer grunden og står bag udviklingsplanerne.

Både i 2013 og 2015 var Remien Ejendomme i dialog med kommunen om udvikling af grunden, og her var der snak om bebyggelsesprocenter på 88 og 114 procent. I begge tilfælde blev projekterne indstillet til borgerhøring.

41 boliger og butikscenter

For år tilbage var der også store planer for grunden på Oddervej 84. Men massiv borgermodstand lossede det til hjørne, og Remien Ejendomme lagde projektet på hylden.

Siden er det blevet støvet af, pudset til og fundet frem igen i en ny og anderledes udgave.

Som en stor ændring i forhold til det projekt, der for år tilbage var på tale på Oddervej 84, er biblioteket ikke en del af planerne denne gang. Illustration: Cebra Arkitekter Aarhus

Forslaget til udviklingen på grunden fra Remien Ejendomme går på, at der bygges en parkeringskælder med et mindre butikscenter ovenpå. Her skal der være en dagligvarebutik og måske en cafe og et par andre småbutikker. Det er også meningen, at Alexandra Blomster får lov til at blive på grunden.

Ovenpå centeret skal der bygges boliger. I alt cirka 40 lejligheder til både ældre og unge.

Det projekt er rådmanden altså indstillet på at arbejde videre med. Dog med det før nævnte kriterie om bebyggelsesprocent.

Skåde-Højbjerg-Holme ville gerne have hørt rådmand Steen Stavnsbos argumenter for den betingede accept til planprocessen, men trods gentagende henvendelser er han ikke vendt tilbage.

Klar til dialog

I den betingede accept fra Aarhus Kommune står også, at det i afklaringen kan undersøges, om det er muligt med en mindre overskridelse af bebyggelsesprocenten under hensyntagen til blandt andet indbliksgener til omkringliggende bebyggelse.

Samtidig er det et krav til Remien Ejendomme, at der skal holdes et møde med fællesrådet og naboerne til projektet.

Claes Remien fra Remien Ejendomme har tidligere fortalt til Skåde-Højbjerg-Holme, at en dagligvarebutik var afgørende for, at projektet økonomisk kunne løbe rundt. Illustration: Cebra Arkitekter Aarhus

Et krav, som ikke bliver noget problem at efterkomme for Claes Remien, der er meget indstillet på at gå i dialog med alle de relevante parter.

- Vi vil gøre alt, vi kan, for at projektet kan realiseres. Lige nu er det eneste, vi kan gøre at tage en positiv dialog med fællesrådet og kommunen. Vi må sætte os ned, og så vil vi være ærlige og sige, at det her ikke kan blive til noget med den bebyggelsesprocent, siger Claes Remien.

Han minder om, at det vil være godt for området med noget fornyelse.

- Vi ønsker at ændre området fra gammelt erhverv til attraktive kvalitetsboliger, hvor der også er begrønning og stisystemer. Højbjerg fortjener oprydning og fornyelse på stedet. En del af projektet er også indarbejdet i det skrånede terræn, så det ikke virker så stort, siger Claes Remien, der altså ikke har opgivet planerne for Højbjerg Plads.

Den store gule bygning skal rives ned, det samme skal genbrugsbutikken og frisøren. I stedet skal der bygges dagligvarebutik og boliger på Højbjerg Torv, hvis alt går, som Rema 1000 foreslår. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Rema 1000’s planer møder fortsat modstand: Få svar på centrale spørgsmål om trafikken

60 høringssvar, hvor størstedelen argumenterer imod byggeriet på Højbjerg Torv.

Det er status, efter den første offentlige høringsrunde om Rema 1000’s planer for butik og boliger er afsluttet.

I de høringssvar går en stor del af bekymringen på, at trafikken vil stikke af, danne kø og skabe farlige situationer.

Flere steder går bekymringen på noget, der minder om 1.000 biler ekstra om dagen på vejene omkring krydset ved Oddervej og Rosenvangs Allé. Samtidig frygter flere, at der vil komme mellem 10 og 20 lastbiler med varer hver eneste dag.

De tal er der dog ikke hold i, fortæller Birte Nielsen fra Aarhus Kommunes mobilitetsafdeling.

Hun forventer ikke, at dagligvarebutikken vil generere ret mange ekstra biler. Rema 1000 og kommunen skal i det videre forløb have analyseret på, hvor mange biler der rent faktisk er tale om, og så skal Østjyllands Politi også med på råd i forhold til trafikløsningen med indkørsel fra Rosenvangs Allé.

Har politiet sagt god for trafikløsningen på Højbjerg Torv, og fører Rema 1000 virkelig til 1.000 ekstra biler på vejen? Det har Skåde-Højbjerg-Holme spurgt Birte Nielsen fra kommunens mobilitetsafdeling om.

Det er langt fra alle, der klapper i hænderne over planerne om en Rema 1000 og nye boliger på Højbjerg Torv i krydset mellem Oddervej og Rosenvangs Allé.

Projektet er stadig på et tidligt stadie, hvor intet er besluttet. Men i den netop afsluttede høringsrunde er budskabet temmelig klart.

Størstedelen af de nærmeste naboer siger pænt nej tak.

”En til- og frakørsel til Rema1000 så tæt på krydset på Højbjerg Torv er helt uholdbart. Det kryds er i forvejen belastet, og trafikanter tager dagligt store chancer for at nå gennem krydset. Plus der er rigtig mange skolebørn, der færdes på vejen - og det er selv i dag ikke ufarligt.”

Sådan skriver en beboer på Rosenvangs Allé blandt andet i sit høringssvar. Og ordlyden går igen i langt de fleste af de 60 høringssvar, der er indsendt.

Kan politiet gå med til trafikløsningen?

Da der tidligere på måneden var borgermøde om projektet, blev der spurgt til den trafikløsning, der lige nu arbejdes med.

Ind- og udkørslen til butikkens parkeringsplads skal være fra Rosenvangs Allé, ikke ret mange meter fra krydset på Oddervej.

Det er især ind- og udkørslen til Rosenvangs Allé, der får mange borgere til at råbe vagt i gevær i frygt for, at det kan skabe farlige situationer for bløde trafikanter. Illustration: Eriksen Arkitekter

Løsningen er i spil, fordi Aarhus Kommune og Østjyllands Politi vurderede, at det ikke ville være forsvarligt at lave en tilkørsel fra Oddervej, som Rema 1000 ellers først foreslog.

Spørgsmålet er flettet ind i flere høringssvar, og det går på, om Østjyllands Politi kan gå med til indkørslen fra Rosenvangs Allé, som ifølge flere høringssvar er mindst lige så uforsvarlig. Skåde-Højbjerg-Holme har derfor sendt spørgsmålet videre til Birte Nielsen fra Aarhus Kommunes mobilitetsafdeling.

- Der er ikke sagt god for hverken det ene eller det andet. Politiet og vejmyndigheden har sammen sagt, at løsningen med Oddervej var uhensigtsmæssig, og at det ikke var en vej at forfølge, siger hun.

Hvorfor har I ikke allerede nu bedt politiet om at tage stilling til løsningen med Rosenvangs Allé?

- Rent fysisk kan den løsning godt lade sig gøre. Det er rigtigt, at der er meget trafik, og at den nogle gange står stille, men der er allerede parkeringsplads på begge sider af vejen, så det kan godt lade sig gøre. Når vi kommer længere i lokalplanlægningen, skal vi se på, om det er forsvarligt, og der skal laves en vurdering af myndighederne. Man kan sagtens forestille sig, at vi skal have en principiel drøftelse med politiet tidligere end det, siger Birte Nielsen.

Biler og vareleveringer

Som et led i trafikbekymringerne frygter flere beboere i området, at Rema 1000 vil generere op imod 1.000 biler ekstra på vejene og 20 lastbiler, der skal levere varer. Hvis ikke mere. Hver eneste dag.

Sådan kan området komme til at se ud i fremtiden. Der er dog intet, der er besluttet endnu, og der er stadig et stykke vej til, at en lokalplan kan give grønt lys for byggeriet. Hvis det da overhovedet ender der. Nu skal høringssvarene samles, inden projektet skal behandles politisk. Skitse: Aarhus Kommune

Men er der hold i de tal?

- Det er ikke tal, de har fra os. Erfaringen fra lignende sager er, at det ikke giver ret mange ekstra biler. Det er ikke sådan, at folk valfarter dertil. Meget af trafikken er der i forvejen, men de vil komme til at gøre stop, siger Birte Nielsen.

Så hvor mange ekstra biler og lastbiler vil der komme?

- Det kan vi ikke svare på, så langt er vi ikke i processen endnu. Men det er noget, der skal analyseres på, og Rema 1000 bliver bedt om at redegøre for, hvor meget varelevering der bliver tale om.

Kommunen bestemmer ikke behovet

Trafikken spiller en stor rolle i bekymringerne. Noget andet, der også går igen i mange høringssvar er de i forvejen mange dagligvarebutikker, der er i området.

Mange stiller derfor spørgsmålstegn ved, om der reelt er behov for endnu en dagligvarebutik.

Skåde-Højbjerg-Holme har tidligere talt med Lene Damgaard fra Aarhus Kommune, som er projektleder på udarbejdelsen af lokalplanen. Her fortalte hun, at det ikke er kommunen, der vurderer, hvilken type butik der bør bygges i et område, der i kommuneplanen allerede er udlagt som centerområde.

- Man kan sammenligne det lidt med, at vi ikke vil spørge en privat, om det nu også er nødvendigt at bygge en bolig på 350 kvadratmeter, sagde hun. 

Siden januar har man kunnet gætte frit på, hvem der stod bag hovederne i vandkanten. Nu er gættekonkurrencen slut, og Århus Stiftstidende har fundet svaret. Foto: Morten Ravn

Hemmelig strandskulptør er fundet: Vestjyde har sat sit aftryk i vandkanten

Der ligger fem skulpturer i vandkanten ved stranden mellem den Uendelige Bro og Ballehage Strand.

Det har du måske opdaget for længst. Måske du også har bidt mærke i initialerne JH, som er graveret ind i stenene.

Nu kan Århus Stiftstidende så også fortælle, hvem der gemmer sig bag de to bogstaver.

Det er en mand fra Esbjergområdet, som efter mange gå- og løbeture langs vandet og i skovene har printet sit eget aftryk på stranden.

- Jeg synes, det er en fantastisk dejlig by, og jeg er glad for, at jeg også har bidraget til byen, siger manden bag til stiften.

"JH" var den eneste ledetråd, der blev givet væk ved de fem skulpturer, man siden januar har kunnet finde langs vandkanten ved Højbjerg. Nu har Århus Stiftstidende fundet manden med initialerne.

I januar dukkede ansigter op i stenene langs strandkanten mellem Varna og Ballehage.

Det opdagede en Højbjerg-borger, som lagde billeder op af hovederne i den lokale Facebook-gruppe i et forsøg på at finde kunstneren.

Opslaget fik masser af likes. Andre var også faldet over stenene, men ingen vidste, hvem der havde ført vinkelsliberen. Den eneste ledetråd var, at nogle af skulpturerne havde initialerne JH.

Århus Stiftstidende kan nu afsløre manden bag.

Han hedder Jan Houborg, er 53 år og kommer fra den lille by Tjæreborg som ligger ved Esbjerg. Og selv om han ikke er lokal og faktisk har små to timers kørsel til Ballehage Strand, er der en god grund til, at han har sat sit aftryk på strandkanten.

- Jeg fandt verdens sødeste pige i Aarhus. Vi har løbet meget oppe i skoven overfor stranden ved Varna og Ballehage. Jeg ser altid masser af fabeldyr og hoveder for mig, og min fantasi kunne simpelthen ikke dy sig for at forme dem i stenene, siger Jan Houborg til Stiften.

Skal fjernes og koste en bøde

Mange af tilkendegivelserne på Facebook har været positive. Et friskt pust til stranden, et godt indspark på morgengåturen og noget, der klæder vandkanten.

Men der har også været kommentarer i den modsatte grøft.

Nogle mente, at det var vandalisme, mere end det var kunst. Der var sågar en, der argumenterede med fængsel.

Jan Houborg har brugt tre dage på kunstværkerne i stenene. Privatfoto

Jan Houborg selv frygtede da også lidt, at hans arbejde kunne ende med at kaste en bøde af sig sammen med en befaling om, at skulpturerne skulle fjernes.

Men de er der altså endnu, og Jan Houborg har ikke hørt noget fra myndighederne.

- Ret beset har jeg heller ikke stillet noget op eller tilføjet stranden noget. Jeg har måske fjernet lidt ved at skære i stenene, siger han.

Fingeraftryk på ”en fantastisk dejlig by”

Det tog Jan Houborg tre dage at sætte sit præg på fem udvalgte sten, og de tre dages arbejde vil man kunne nyde i mange år.

Ifølge Jan Houborg vil man kunne opleve mange forskellige facetter af skulpturerne alt efter vind og vejr. Hvis det regner, eller bølgerne slår langt ind på stranden, har hovederne et udtryk. Er det gråvejr, vil man opleve et andet udtryk, mens solskin vil give noget helt tredje.

Alt det kan borgerne i Højbjerg og Aarhus nu glæde sig over, når de går langs vandet. Det samme kan Jan Houborg selv, når han kommer til Aarhus. Og det gør han ofte.

- Jeg synes, det er en fantastisk dejlig by, og jeg er glad for, at jeg også har bidraget til byen, siger han til avisen.