Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Illustrationen her viser, hvordan den nye havn vil komme til at se ud set fra Den Uendelige Bro. I dagens første artikel kan du se flere før-efter illustrationer set fra forskellige steder i Højbjerg. Illustration: Aarhus Kommune

Sådan kan havneudvidelsen påvirke Højbjerg

I dagens nyhedsbrev prøver jeg noget nyt.

Jeg bevæger mig udenfor mit pastorat og fylder linjerne med noget, der i første omgang ikke hører til Højbjerg.

For Aarhus Havn ligger jo ikke i Højbjerg, men derfor er planen om en stor udvidelse alligevel vigtig for postnummer 8270.

Du kan sådan set sige, at en udvidelse i den størrelsesorden i Aarhus Bugt har betydning for hele byen, men det bliver især relevant for Højbjerg, fordi udvidelsen sker mod syd.

Det betyder, at udsigten ud over vandet vil ændre sig markant, uanset om du står ved Tangkrogen, Ballehage Strand eller Jelshøj. I stedet for Mols vil man kunne se 144 meter høje kraner.

Samtidig er der risiko for, at lastbiler vil være tvunget til at skulle igennem Højbjerg, mens udvidelsen står på.

Det er nogen af de bekymringer, som fællesrådsformanden og foreningen Beskyt Aarhusbugten har.

- Det er altså noget så dyrebart som Aarhus Bugt, der er på spil. Det er jo ikke fordi, at jeg får hovedpine af at kigge på en kran, men jeg forstår ikke, hvorfor molen skal være så stor. Den vil ødelægge fornemmelsen af frihed, lys, luft og frit sigte mod Skødshoved, siger Svend Erik Kristensen, der er formand for Beskyt Aarhusbugten.

Men kommer der så slet ikke noget godt ud af den kæmpestore havneudvidelse?

Det lokale byrådsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jasmine Søgaard, minder om, at en konkurrencedygtig havn er med til at sikre de arbejdspladser, som i sidste ende betaler for kommunens velfærd.

Samtidig mener hun, at Aarhus og Aarhus Havn bliver nødt til at påtage sig et nationalt ansvar.

Bliv klogere på udvidelsen, tidsplanen og bekymringerne i artiklerne nedenfor.

God weekend.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Sådan ser den nuværende Østhavn ud. Det er vandet i venstre side af billedet, der skal bruges til havneudvidelse, hvis ellers Aarhus Havn får lov til at udvide. Arkivfoto: Jens Thaysen

Hvad betyder havneudvidelsen for Højbjerg? Få overblikket set med lokale øjne

I denne artikel kan du blive klogere på, hvor stor en udvidelse der er tale om. Du kan også læse, at den nye havnekaj vil blive med kraner på størrelse med Lighthouse.

Det er vigtig viden for dig, der bor i Højbjerg, fordi det i fremtiden vil være det, dine øjne ser, når du står ved Ballehage Strand, i Mindeparken eller ved Jelshøj og kigger ud over vandet.

Det kan også blive Højbjergs problem, når lastbilerne skal til og fra byggeriet. Den bekymring kan du læse mere om i denne overbliksartikel.

Udsigten ud over Aarhus Bugt mod Skødshoved bliver ændret markant, hvis Aarhus Havn får lov til at udvide. Blandt andet vil kraner på højde med Lighthouse tage det meste af udsynet.

Det vil få stor betydning for hele Aarhus, hvis Aarhus Havn får lov til at udvide med 105 hektar. Men hvad vil det betyde for alle i postnummer 8270?

Det forsøger vi at gøre dig klogere på i denne artikel. Her kan du blandt andet se, hvordan udsigten fra forskellige steder i Højbjerg vil blive markant anderledes.

Du kan også blive klogere på tidsplanen for udvidelsen, og du kan læse om bekymringen for mere tung trafik på Oddervej.

140 fodboldbaner og Lighthouse-høje kraner

Kajstrækningen mod sydøst skal udstyres med tårnhøje kraner. Arkivfoto: Jens Thaysen

Det er et kæmpestort byggeri, der er på bordet. Forslaget går på at udvide Østhavnen med 105 hektar. Det svarer nogenlunde til 140 fodboldbaner. Dertil kommer en ny ydermole, der kan komme til at stikke fire meter op over vandet.

De 105 hektar skal etableres i forlængelse af Østhavnen, hvor Molslinjen også sejler fra. Og der skal naturligvis ikke bare være asfalt. Der skal bygges højt, når både siloer og kraner vil gøre sin entre. I forslaget til en ny lokalplan for området står, at kranerne kan ende i 144 meters højde. Til sammenligning er Lighthouse 142 meter høj.

Tidsplan

Illustration: Aarhus Kommune

Lige nu er der høringsperiode på lokalplansforslaget og miljøvurderingen, der er på bordet. I sidste ende er det byrådet, der skal sige ja eller nej til projektet.

Bliver der sagt ja, kan udvidelsen begynde. Udvidelsen skal ske i to etaper, hvor første etape gerne skulle være færdig i 2032.

Her skal ydermolerne etableres, og første del af den nye havn skal etableres. Der tages også hul på Aarhus Blueline, som du kan blive klogere på længere nede i artiklen.

Efter 2032 starter anden etape, hvor de sidste 61 hektar af den nye havn skal færdiggøres. Det forventes, at hele havneudvidelsen står færdig i 2050.

Skødshoved forsvinder

Illustration: Aarhus Kommune

Det er naturligvis ikke Skødshoved, der rent fysisk forsvinder, men det bliver svært at få øje på, hvis man står ved Tangkrogen eller Ballehage Strand.

På billederne kan du se, hvordan udsigten er nu fra de forskellige steder, og hvordan den vil blive, hvis hovedforslaget om havneudvidelsen bliver en realitet.

Illustration: Aarhus Kommune

Illustration: Aarhus Kommune

Illustration: Aarhus Kommune

Illustration: Aarhus Kommune

Illustration: Aarhus Kommune

Illustration: Aarhus Kommune

Hvordan skal udvidelsen ske?

Måske kommer der mange flere lastbiler på Oddervej, mens udvidelsen står på. Det går bekymringen i hvert fald på. Foto: Silas Bang

Hvordan er det nu lige, man bygger en havn i vandet?

Først og fremmest skal man have bugten fyldt op med jord, og det skal der selvsagt bruges en del af.

Udvidelsen skal ske i to etaper, og i første etape forventes det, at der skal bruges cirka 5,6 millioner kubikmeter jord.

Her er det planen, at der skal findes 650.000 kubikmeter overskudsjord fra udgravningen af Marselistunnellen. Det vil sige godt og vel en tiendedel, men hvad så med resten?

Formanden for foreningen Beskyt Aarhusbugten, Svend Erik Kristensen, frygter, at man ikke kan sejle det hele ind, og at noget af det resterende derfor skal hentes udefra. Og hvis Marselisboulevard er ved at blive lavet til Marselistunnellen, er der i hans øjne kun en oplagt rute for de mange lastbiler.

- Jeg tænker, at det må blive Oddervej, der skal bruges til det. Og det giver altså en voldsom trafik, og det er altså store lastbiler, vi snakker om her, siger han.

I anden etape af udvidelsen forventes det, at der skal bruge cirka otte millioner kubikmeter jord.

Ny Blueline

Illustration: Aarhus Kommune

Havneudvidelsen er et stort indhug i Aarhus Bugt og for at passe lidt på dyrelivet, skal der laves en såkaldt blue line. Den skal skabe biodiversitet og danne nye levesteder for dyr og planter både på landet og i vandet.

I lokalplansforslaget står der, at ”Det er også hensigten, at der skal anlægges platforme, som giver mulighed for fiskeri og isætning af kajakker med mere. Lokalplanen indeholder alene bestemmelser om, at stien skal kobles til fremtidige platforme, så der bliver uhindret adgang.”

Hvad kan du gøre?

Der er flere debatmøder på programmet i den nærmeste fremtid, hvor du kan blive klogere på projektet og komme med dine egne holdninger. Foto: Christian Gnutzmann

Har du inputs, spørgsmål eller andet til den mulige havneudvidelse, så skal du snart melde dig på banen. Høringsperioden løber frem til 3. marts. Du kan tilføje dit høringssvar her.

Har du brug for at blive lidt klogere på projektet, er der et par møder, du med fordel kan notere dig.

7. februar afvikles kommunens orienteringsmøde. Det foregår på Blixens, Karen Blixens Boulevard 7. Du kan også være med virtuelt. Det kan du læse mere om her.

22. februar er der borgermøde i Rådhussalen, hvor der også vil være workshop i høringssvar.

Det er pladsmangel og behovet for at sikre konkurrencedygtighed, der får Aarhus Havn til at planlægge en udvidelse af havnen. Sådan vil den komme til at se ud. Visualisering: Aarhus Kommune

Den dyrebare Aarhus Bugt er på spil, og spillet skaber bekymringer i Højbjerg

Havnen mangler plads, så den også i fremtiden vil kunne konkurrere med de store internationale havne. Bliver udvidelsen ikke til noget, vil det koste arbejdspladser, lyder et af argumenterne.

Men kan prisen for de arbejdspladser blive for høj?

Hos flere højbjerggensere er bekymringen i hvert fald, at havneudvidelsen vil være et gevaldigt gok i nøden på det unikke og fredsommelige udtryk, stranden og skoven ellers giver.

Samtidig er der bekymringer for en stor stigning i tung trafik på indfaldsvejene omkring Højbjerg, mens byggeriet står på.

- Det er jo ikke fordi, at jeg får hovedpine af at kigge på en kran, men jeg forstår ikke, hvorfor molen skal være så stor. Den vil ødelægge fornemmelsen af frihed, lys, luft og frit sigte mod Skødshoved, siger formanden for Beskyt Aarhusbugten.

- Når først havneudvidelsen er lavet, kan man ikke trække den tilbage. Så ligger den der for evigt.

Sådan indledte formanden for Beskyt Aarhusbugten, Svend Erik Kristensen, debatmødet om den mulige havneudvidelse.

Halvanden time senere var han nået til sidste slide i PowerPointshowet, og så gav han ordet frit til debat. Hele salen klappede ad oplægsholderen, inden hænderne fløj i vejret.

Mange havde noget på hjerte, og det fælles budskab var, at havneudvidelsen er alt for voldsom, og at den vil gøre mere skade end gavn.

I salen sad også formanden for Holme Højbjerg Skåde Fællesråd, Søren Wichmann Matthiessen.

Han lyttede bekymret med, for det er noget af et indgreb i lokalområdet, der kan være på vej med udvidelsen. Også selvom havnen ikke som sådan hører til Højbjerg.

Udvidelsen bliver i alt på 105 hektar plus et svajebassin. På kajen vil der komme kraner, der kan ende med at blive 144 meter høje. Illustration: Aarhus Kommune

Men det kan hurtigt blive Højbjergs problem, når der skal fragtes jord til havnen for at fylde bugten op. I første etape af udvidelsen skal der bruges mere end 5,5 million kubikmeter jord. Cirka 650.000 kubikmeter kan tages fra arbejdet med Marselistunnellen, men så mangler der stadig små fem millioner kubikmeter.

I miljørapporten til projektet står der, at ”den resterende mængde kan komme fra sand fra indvindingsområder”.

Søren Wichmann Matthiessen og Svend Erik Kristensen frygter dog, at det vil være nødvendigt med en masse jord udefra, og det vil kræve lastbiler. Og hvis Marselisboulevard er under ombygning, skal der findes andre veje for den tunge trafik, der skal til og fra havnen.

- Det gør mig bekymret for Oddervej, Holmevej, Rosenvangs Allé og Ringvej Syd. Det vil give betydeligt mere transporttrafik af store lastbiler, og det vil jo være samtidig med Kongelundsprojektet og byggeriet af et nyt stadion, siger Søren Wichmann Matthiessen.

Forældet før 2050?

Havnen skal udvides med 105 hektar, som svarer til cirka 140 fodboldbaner. Der skal også laves et stort svajebassin, og det siger næsten sig selv, at et projekt i den størrelse tager sin tid.

Først i 2050 er udvidelsen sat til at være i mål, og ifølge Søren Wichmann Matthiessen er der risiko for, at investeringen til den tid vil være forældet.

- Måske er Kina for eksempel ikke interesserede i at købe så meget fra Danish Crown til den tid. Så jeg er i tvivl om, om det er en klog investering, som vil koste en masse CO2, mens den bliver etableret, siger han.

Vil du vide mere?

Det er et kæmpe projekt, der er undervejs, og det kan være svært at finde hoved og hale i de forskellige tal og planer. Derfor er der her et par steder, du kan søge hen for at få mere information.

Der er to borgermøde på vej. Det første foregår 7. februar, og det kan du læse mere om her.

Det andet borgermøde foregår 22. februar, og det kan du blive klogere på her.

Du kan også dykke ned i en artikel fra Århus Stiftstidende, der beskriver argumenterne for og imod en havneudvidelse. Artiklen kan findes her.

Hvis du har rigtig god tid og masser af læselyst, så kan du også kaste dig over den miljøkonsekvensrapport og lokalplansforslaget, der lige nu er i høring.

Der er høringsfrist den 3. marts.

Samtidig vil udvidelsen tage en ordentlig luns af den udsigt, der er fra vandkanten, Mindeparken og Tangkrogen.

Søren Wichmann Matthiessen vil dog ikke gøre sig til dommer over, hvad der er pænt eller ikke pænt. Det er trods alt en subjektiv vurdering.

- Der er jo nok også nogen, der nyder synet af kraner, og det skal vi jo acceptere. Vi skal bare huske, at havnen aldrig bliver flyttet igen, hvis den kommer. Den vil ligge der for evigt, siger han.

Kan sgu ikke være ligeglad

Der var cirka 180 deltagere på onsdagens debatmøde, hvor Svend Erik Kristensen fra foreningen Beskyt Aarhusbugten var tovholder.

Han nævnte undervejs, at han ville være omkring 90 år gammel, når havneudvidelsen er i mål. Det fik salen til at le, og det kunne skyldes, at det samme var tilfældet for flere af de fremmødte.

Svend Erik Kristensen havde mange lyttere, da han på onsdagens debatmøde fortalte om den Beskytaarhusbugtens argumenter mod havneudvidelsen. Foto: Christian Gnutzmann

Men hvorfor så bruge så meget energi på at beskytte bugten, hvis det alligevel er minimalt, hvor meget Svend Erik Kristensen vil komme til at leve med den nye havn?

- Jeg kan sgu ikke bare være ligeglad. Klimakrisen har fået aktualitet, fordi det er gået op for os, at vi skal tænke længere frem end vores egen generation, og det skal vi også her. Det vil være skammeligt bare at give afkald på vores værdier, siger han.

Han håber på, at politikerne, borgerne og Aarhus Havn finder et mere spiseligt kompromis.

- Det er altså noget så dyrebart som Aarhus Bugt, der er på spil. Det er jo ikke fordi, at jeg får hovedpine af at kigge på en kran, men jeg forstår ikke, hvorfor molen skal være så stor. Den vil ødelægge fornemmelsen af frihed, lys, luft og frit sigte mod Skødshoved, siger Svend Erik Kristensen.

En stor del af byens DNA går tabt

En af dem, der i mange år frem vil kunne kigge ud over de 144 meter høje kraner på den nye havnemole, er Samuel Holding.

Han bor i Skåde og vil være cirka 50 år, når den nye havn står færdig.

Han håber også på, at udvidelsen i det mindste bliver i en mindre skala.

- Området omkring Lystbådehavnen og Tangkrogen, som det er nu, er jo en meget stor del af byens DNA, og samtidig er den flotte udsigt til Mols noget, man ikke bare lige kan skabe igen, hvis udvidelsen kommer, siger han.

Samuel Holding stillede selv op til kommunalvalget i efteråret uden at komme ind. Nu håber han, at byrådet indser, hvor stort et indgreb i den sydlige del af byen det vil være, hvis havneudvidelsen bliver en realitet. Privatfoto

Han frygter også for de konsekvenser, det vil medføre, når man inddrager et så stort område af bugten.

- Når man rører ved havbunden på den måde og lægger noget unaturligt ud, så vil der være fiskearter, der bliver påvirket. Samtidig vil det udlede en masse CO2 at etablere havnen, så klimaet vil helt sikkert blive påvirket, siger Samuel Holding.

Aarhus har et ansvar

Bekymringen er stor, og det er fuldt forståeligt, lyder det fra byrådsmedlem Jasmine Søgaard (S). Hun er politisk ordfører for Socialdemokratiet, og hun bor selv i Højbjerg.

Men selvom hun forstår bekymringen, så er man også nødt til at se på havneudvidelsen i et større perspektiv.

- Det er en del af landets kritiske infrastruktur, og den oversøiske handel stopper ikke bare lige. Danskerne vil for eksempel stadig købe tøj fra Kina. Vi kan vælge at få det fragtet til Hamborg og så transportere varerne i store lastbiler til Danmark med alt det forurening og de tabte arbejdspladser, det vil koste. Eller vi kan udvide havnen, siger hun.

Hun mener, at Aarhus og Aarhus Havn har et nationalt ansvar.

- Medmindre danskerne holder op med at købe varer, så tror jeg, at vi bliver nødt til at følge med. Vi kunne også få varerne fløjet ind, men det er ikke særligt bæredygtigt.

På onsdagens debatmøde blev spørgsmålet om, hvorvidt kommunens interesse er i havnen eller i borgerne, bragt i spil. Hvor mener du, at interessen ligger?

- Du kan sige, at det hænger sammen. Borgerne har ikke interesse i, at Aarhus Havn ikke kan konkurrere med internationale havne. Vi skal huske, at havnen generer rigtig mange arbejdspladser, som vi risikerer at miste, siger Jasmine Søgaard.