Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Projektleder ved Aarhus Kommune Lene Damgaard fortæller om de foreløbige planer for en ny dagligvarebutik ved Højbjerg Torv. Fællesrådsformand Søren Wichmann Matthiessen er dog ikke overbevist om, at man kan finde den rigtige løsning på trafikken. Foto: Christian Gnutzmann

Er der plads til Rema 1000 på Højbjerg Torv?

Ja, der er plads.

Det vil være nødvendigt at rive et par af de gamle bygninger ned, men der kan godt laves plads til dagligvarebutikken på Højbjerg Torv.

Problemet er så bare, om der er plads nok på vejene omkring til de mange ekstra bilister, der vil følge med, hvis torvet får en Rema 1000.

Det spørgsmål er stadig ikke endegyldigt besvaret. Men det betyder ikke, at der ikke er sket noget med projektet siden september, hvor det også fyldte i nyhedsbrevet fra mig.

Det oprindelige forslag om at lade butikken have ind- og udkørsel fra Oddervej er droppet. Politiet og kommunen kunne ikke godkende den model.

Derfor er forslaget nu at lade butikkens gæster komme ind til parkeringspladsen fra Rosenvangs Allé.

Er problemet med trafiksikkerheden så løst? Det mener fællesrådet ikke.

Onsdag var formanden og Metin Lindved Aydin (R), der både siddet i fællesrådet og byrådet, på en gåtur omkring torvet med Lene Damgaard, der er kommunens projektleder på udarbejdelsen af den nye lokalplan for torvet.

Det kom der en masse god snak ud af, men fællesrådsformanden er stadig ikke overbevist om, at torvet kan bære en dagligvarebutik.

Men en ting er, hvad fællesrådet og kommunen synes. Noget andet er, hvad du tænker om projektet. Det får du snart mulighed for at komme ud med, for ifølge Lene Damgaard går der ikke lang tid, før projektforslaget er så langt, at det kan komme i høring.

I dagens første to artikler kan du blive klogere på projektet og på, hvad der mangler for at få det i mål.

Til sidst kan du igen møde Lisbeth Olesen. Hun har nok en gang været på gåtur med gribetang og affaldssæk og sørget for, at Højbjerg er lidt pænere at se på.

Men denne gang var hun ikke alene afsted. Tre andre havde meldt sig i den frivillige skraldeindsamling, og efter halvanden times indsamling var Rundhøj Torv og Rundhøj Allé 24 kilo affald fattigere.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Den store gule bygning skal rives ned, hvis Rema 1000 får lov til at lave butik på Højbjerg Torv. Det samme skal frisøren og genbrugsbutikken. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Indkørsel fra Rosenvangs Allé og farvel til de gamle bygninger: Sådan kan Højbjergs nye Rema se ud

Ideen om at lave ind- og udkørsel til den mulige Rema 1000 på Højbjerg Torv fra Oddervej er foreløbigt droppet. Til gengæld arbejdes der nu med en model, hvor indgangen til parkeringspladsen bliver fra Rosenvangs Allé.

Dagligvarebutikken er altså stadig på tegnebrættet, men der er stadig et stykke vej til at få projektet i mål.

Kan der findes en trafikalløsning, begynder arbejdet med at se på indbliksgener, støj og skyggegener.

Alt det får du som borger mulighed for at komme med inputs til, når projektet i den nærmeste fremtid ryger i høring.

Her kan du læse mere om, hvor projektet lige nu står.

Der er måske fundet en løsning på den ekstra trafik, det vil give, hvis Højbjerg Torv får en ny dagligvarebutik. Her kan du få overblikket over, hvad der mangler, før Rema 1000 kan rykke ind på torvet.

Højbjerg Torv kan stå overfor en større ombygning, hvis Rema 1000 kommer igennem med ønsket om at bygge en ny dagligvarebutik.

Det vil blandt andet betyde et farvel til den store gule etagebygning og et farvel til de lokaler, der i dag huser en frisør og en genbrugsbutik.

Det vil også være slut med ind- og udkørsel fra Oddervej til parkeringspladsen foran frisøren.

I fremtiden skal det foregå fra Rosenvangs Allé nogle meter fra Fru Lund.

Indkørslen til dagligvarebutikken skal være fra Rosenvangs Allé ved siden af Fru Lund. Der er tale om et forslag til lokalplanen, og intet er endeligt afgjort. Illustrationen her vil snart ryge i høring. Illustration: Aarhus Kommune

Sådan lyder det foreløbige forslag til projektet i hvert fald.

- Vi er slet ikke færdige med detaljerne endnu, og der er ikke noget, der er mere låst, end at det kan blive lavet om. I princippet kan det hele jo stadig falde til jorden, siger Lene Damgaard, der er Aarhus Kommunes projektleder på udarbejdelsen af den lokalplan, der er nødvendig, hvis byggeriet af en ny dagligvarebutik skal gennemføres.

Politiet sagde nej

Rema 1000 købte i 2020 de fleste af bygningerne på Højbjerg Torv med en plan om at lave en ny butik. Den skulle have ind- og udkørsel fra Oddervej.

Men sådan bliver det ikke.

Oddervej og krydset mellem den og Rosenvangs Allé er for trafikeret til, at der kan laves en trafiksikker løsning.

Her er en af de foreløbige skitser. Oven på butikken kan der laves en etage med boliger, som får en tagterrasse, og så kan Frisør Lindemark måske få plads i bygningen. Der skal arbejdes videre med projektet, hvor der også skal tages hensyn til støj, indblik og sol- og skyggeforhold. Illustration: Eriksen Arkitekter

Det har kommunens trafikplanlæggere og Østjyllands Politi vurderet.

- Det bedste bud er i stedet at lukke ud til Oddervej og så lave indkørsel fra Rosenvangs Allé, siger Lene Damgaard.

Den model får dog ikke lutter rosende ord med på vejen. Rosenvangs Allé er smal og trafikeret, og derfor tvivler fællesrådsformand Søren Wichmann Matthiessen på, at det kan gøres forsvarligt. Det kan du læse mere om her.

Væk med de gamle bygninger

Den nye dagligvarebutik bliver ifølge planen på 1.200 kvadratmeter. Det betyder naturligvis, at der skal findes noget plads på Højbjerg Torv, og det bliver på bekostning af nogle af torvets nuværende bygninger.

Frisør Lindemark og genbrugsbutikken må ud af deres lokaler, da de skal rives ned. Det samme skal den store gule etageejendom, der tager det meste af opmærksomheden på torvet.

Også de garager, der ligger bag den gule etagebygning, skal fjernes. Det samme skal den hvide ejendom på Rosenvangs Allé 245.

Til gengæld arbejdes der på, at den nye bygning bliver med plads til både dagligvarebutik og Frisør Lindemark.

- Fra kommunens side er vi meget positive over for ideen om at lave plads til frisøren. Vi har ikke besluttet, om bebyggelsen kan være i to etager, for så langt er vi endnu ikke i processen, siger Lene Damgaard.

Hold øje med e-Boks

Det kræver en ny lokalplan, hvis Rema 1000 skal have lov til at bygge butikken, og det er en langstrakt proces at få sådan en i mål.

Med et forslag til, hvordan trafikken måske kan løses, bliver næste skridt at spørge borgerne. Her skal de naboer, der bor tæt på Højbjerg Torv holde øje med deres e-Boks. Man kan også holde øje med høringsportalen.

- Vi er i gang med at lave den debatfolder, der skal sendes ud, og så skal forslaget i en tre ugers høring. Jeg kan ikke sige præcist, hvornår det kommer i høring, men det bliver i tre uger, hvor vi også indkalder til et borgermøde, siger Lene Damgaard.

Når de tre ugers høring er gået, skal høringssvarene samles og læses igennem. Og så skal Lene Damgaard og kollegaerne til at arbejde længere ned i detaljerne. Der skal blandt andet kigges på affald og støj.

- Når de sidste detaljer er på plads, kommer vi med forslaget til en lokalplan, som igen skal i høring, inden det til sidst kommer til byrådet.

Lene Damgaard fra Aarhus Kommune fortæller fællesrådsformand Søren Wichmann Matthiessen og byråds- og fællesrådsmedlem Metin Lindved Aydin (R) om den mulige løsning på, hvordan der kan blive plads til Rema 1000 på Højbjerg Torv. Blandt andet er det planen, at garagerne og den hvide bolig i baggrunden skal væk. Foto: Christian Gnutzmann

Rema 1000 er tættere på Højbjerg Torv: Men trafikken giver stadig panderynker

Der blev til en masse god dialog, da Lene Damgaard, der er kommunens projektleder på udarbejdelsen af en ny lokalplan for Højbjerg Torv, havde inviteret fællesrådsformand Søren Wichmann Matthiessen og Metin Lindved Aydin (R) fra byrådet og fællesrådet med på en gåtur omkring torvet.

Det helt store problem set fra fællesrådet er stadig trafikken. Rådet mener ganske enkelt ikke, at vejene omkring torvet kan bære de mange ekstra biler, der vil komme med en Rema 1000.

- Jeg synes, det er en dårlig trafikløsning, der er i spil lige nu, siger fællesrådsformanden.

I sidste ende er det op til byrådet at sige ja eller nej til projektet.

Fællesrådet er ikke overbevist om, at der kan laves en god og sikker trafikløsning for det mulige byggeri af en dagligvarebutik ved Højbjerg Torv. Derfor var formanden taget på gåtur rundt om torvet med kommunens projektleder og Metin Lindved Aydin, der både sidder i fællesrådet og byrådet.

En gruppe skolebørn nærmer sig lyskrydset ved Højbjerg Torv.

To og to går de i en lang række og holder sig pænt på fortovet, mens biler, busser og lastbiler drøner forbi på Oddervej.

Fællesrådsformand Søren Wichmann Matthiessen afbryder for en kort stund samtalen og peger på dem.

- Det er dem, der ligger mig på sinde, siger han og vender blikket tilbage mod den store gule etagebygning på Højbjerg Torv.

- Jeg er sådan set ligeglad med, hvad Rema 1000 kan bygge, der skal bare være styr på trafiksikkerheden, så skole- og børnehavebørn kan føle sig trygge.

Og det kan de ikke, hvis Rema 1000 får lov til at bygge den butik ved Højbjerg Torv, der lige nu bliver arbejdet på, mener han. I hvert fald ikke med de trafikale løsninger, der indtil videre har været i spil.

Men kan der findes en løsning, så Højbjerg kan få en ny dagligvarebutik, uden at krydset mellem Rosenvangs Allé og Oddervej bliver et farligt sted med alt for mange biler?

Det skulle fællesrådsformanden onsdag drøfte med Lene Damgaard, der er projektleder på udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, og Metin Lindved Aydin (R), som både sidder i byrådet og det lokale fællesråd.

Indkørsel fra Rosenvangs Allé

Da Rema 1000 købte det meste af Højbjerg Torv, var ideen, at torvet skulle huse en ny dagligvarebutik med gode parkeringsmuligheder.

Den oprindelige tanke var, at parkeringspladsen skulle have ind- og udkørsel fra Oddervej, men sådan bliver det ikke.

- Politiet og kommunen har sagt nej til den løsning, fordi det ikke kunne gøres sikkert nok, siger Lene Damgaard fra Aarhus Kommune.

Sådan kan Højbjerg Torv komme til at se ud. Dette er dog ikke en endelig oversigtstegning, men det er en illustration, der vil være med i det materiale, der snart sendes i høring. Illustration: Aarhus Kommune

Men nu er et nyt forslag på bordet. I stedet for indkørsel fra Oddervej skal der være indgang til parkeringspladsen fra Rosenvangs Allé.

Det vil dog ikke gøre det meget bedre, lyder den umiddelbare vurdering fra fællesrådsformanden.

- Mens du lige kort har fortalt, har jeg stået og talt de biler, der kører forbi. Jeg er på 75, og det er endda uden for myldretiden, siger Søren Wichmann Matthiessen og kigger på Lene Damgaard.

- Og der skal også ekstra varebiler til, som skal læsse varer af hver dag, siger han.

Rosenvangs Allé er smal, der er ingen cykelsti, men mange børn der bruger vejen, og så er der heller ikke langt ned til lyskrydset, påpeger Søren Wichmann Matthiessen, som ikke er overbevist om, at der er fundet den rigtige løsning på trafikken. Foto: Christian Gnutzmann

Men kommunen vil aldrig gå med til at lave en lokalplan, hvor der ikke er styr på trafiksikkerheden, forsikrer Lene Damgaard.

- Det er meningen, at der skal laves en afsætningslomme, hvor lastbilerne kan holde. Og det skal så være på bestemte tidspunkter af dagen, de må læsse af, så det ikke generer på de tidspunkter, hvor der er mest trafik på vejen, siger hun.

En dårligere model

Fællesrådet er ikke imponeret over trafikløsningen, og det var da heller ikke den løsning, der stod øverst på Rema 1000´s ønskeliste.

- Vi mener godt, at vi kunne have fået den anden model med udkørsel til Oddervej. Det her er en dårligere model, men det er jo op til kommunen at beslutte, siger Stephan Sørensen, der er ejendomsdirektør hos Rema 1000.

Han har tidligere fortalt til Skåde-Højbjerg-Holme, at restriktionerne for opførelsen af butikken kunne blive så store, at Rema 1000 ikke vil kunne se en god forretning i det.

Men der er de altså ikke nået til endnu.

- Vi regner stadig med, at butikken kommer. Lige nu arbejder vi ud fra det her scenarie, og så prøver vi at optimere, så det bliver et godt område for alle at færdes i, siger Stephan Sørensen.

Ikke imod udvikling af torvet

Efter en gåtur rundt om torvet er Lene Damgaard, Søren Wichmann Matthiessen og Metin Lindved Aydin tilbage på parkeringspladsen, hvor de startede.

Fællesrådsformanden er fortsat ikke overbevist om, at der kan findes en god og sikker løsning på trafikken.

- Jeg synes, det er en dårlig trafikløsning, der er i spil lige nu, siger han og understreger, at det intet har med Rema 1000 at gøre.

For han er sådan set meget positiv overfor, at der bliver gjort noget ved Højbjerg Torv, og at der kommer mere liv på torvet. Men det må bare ikke være på bekostning af borgernes trafiksikkerhed, slår han fast.

Mere end en parkeringsplads

Metin Lindved Aydin, der sidder i fællesrådet og er nyvalgt byrådsmedlem, ser også gerne, at der bliver gjort noget ved torvet.

Derfor glæder han sig over, at Lene Damgaard fra kommunen lægger vægt på, at parkeringspladsen foran den mulige Rema 1000 ikke bare skal være en parkeringsplads.

- Der skal ikke bare være asfalt over det hele. Vi tænker først på gående, cyklister og beplantning, så det bliver et rart sted at være, og så skal der selvfølgelig også være parkeringspladser, siger Lene Damgaard.

Fællesrådet tvivler på, at der kan laves en trafiksikker løsning. I sidste ende er det Metin Lindved Aydin og de øvrige medlemmer af byrådet, der skal sige ja eller nej til en mulig dagligvarebutik på Højbjerg Torv. Foto: Christian Gnutzmann

Det passer godt ind i de tanker, Metin Lindved Aydin har for torvet.

- Det er jo ikke et sted, hvor man lige møder nogen, man kender, så det kunne være spændende med torvedannelse, og jeg synes, det ville være fremragende med en plads med noget grønt, siger han.

Kan et torv med mere liv og noget grønt så gøre op for den trafikløsning, der lige nu er på banen? Det skal Metin Lindved Aydin som byrådsmedlem være med til at tage stilling til, når der på et tidspunkt ligger et forslag til en ny lokalplan.

- Men det er jeg ikke klar til at tage stilling til endnu. Først skal embedsværket give det en grundig behandling, siger han.

- Jeg bliver glad, hver gang jeg ser nogen, der går og samler skrald, for jeg kan altså bare godt lide, når det ikke ser helt forfærdeligt ud. Derfor bruger jeg også gerne nogle timer om ugen, så det ser pænt ud, siger Lisbeth Olesen.

Lisbeth har fået følgeskab når hun samler skrald: De første har meldt sig i det frivillige korps

Der blev samlet 24 kilo skrald på halvanden time, da Lisbeth Olesen sidst var på skraldeindsamling ved området omkring Rundhøj Torv.

Hun kan dog ikke selv tage æren for det hele, for hun havde for en gangs skyld fået nogen at følges med.

I alt var de fire på gåturen, og selvom det måske ikke lyder af mange, så er Lisbeth Olesen rigtig godt tilfreds.

Det er et sted at starte, mener hun, og hvad skal det da ikke ende med, når flere melder sig?

- Hvad kan det ikke blive til, hvis der kommer flere?, funderer Lisbeth Olesen. Hun er med små skridt ved at starte et fællesskab for folk, der vil gøre en god gerning for naturen og miljøet.

Det blev til et renere Rundhøj Torv og ikke mindst en masse hyggesnak, da Lisbeth Olesen i weekenden var på endnu en af sine skraldeindsamlinger.

Som altid var det iført den gule refleksvest, affaldssæk og gribetang, men denne gang var en enkelt ting anderledes.

Hun havde tre følgesvende.

- Jeg vidste godt, hvem de var på forhånd, men det var ikke sådan, at vi kendte hinanden.

Det havde de så halvanden time til at få lavet om på. Men det kunne jo ikke bare blive ved snak. Der skulle også samles affald. Og det blev der.

- Jeg har altid en lille kuffertvægt med, når jeg samler ind, og den viste 24 kilo. Så kan du jo prøve at gætte på, hvad et stykke ispapir vejer og så regne ud, hvor meget af sådan noget vi samler ind, siger Lisbeth Olesen.

Vi kan ikke være det bekendt

Fire personer, halvanden time og 24 kilo skrald. Det giver ifølge Lisbeth Olesen et meget godt billede af, hvor meget der ligger i naturen.

- Og vi kan ikke være det bekendt. Vi snakker meget om klima og miljø, og et sted at starte er ved at rydde op efter os selv, siger Lisbeth Olesen.

De fire frivillige samlede 24 kilo skrald ved Rundhøj Torv og Rundhøj Allé. Privatfoto

Det er også derfor, hun i flere år har gået sine skraldeture. Som regel har hun været afsted på egen hånd, og i november eftersøgte hun følgesvende på både Facebook og i nyhedsbrevet fra Skåde-Højbjerg-Holme.

- Tit er der jo også brug for en tosse, hvis man skal have startet en lille bevægelse op, sagde hun i efteråret til Skåde-Højbjerg-Holme.

Man kan måske diskutere, om man kan kalde fire personer for en bevægelse, men det er et godt sted at starte.

- Bare det, at flere er kommet med, er dejligt. Og der var også flere, der gerne ville have været med, hvis de kunne, og hvad kan det så ikke blive til, siger Lisbeth Olesen.

Hold øje med Facebook

Var det noget for dig med en gåtur, hyggesnak og ikke mindst en god gerning?

Så skal du holde øje med Facebook. I den lokale gruppe 8270 Højbjerg laver Lisbeth Olesen opslag, når hun har tænkt sig at samle skrald.

Man kan også kigge lidt med i gruppen, der hedder En for holdet. Det er en gruppe, som det lokale byrådsmedlem Metin Lindved Aydin (R) har startet. Han var også med på lørdagens skraldeindsamling ved Rundhøj.