Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

En ting er, at vejstøj er hamrende irriterende. Noget andet er, at forskning har vist, at for meget støj i for lang tid øger risikoen for alvorlige sygdomme. Foto: Christian Gnutzmann

Oddervej larmer, men larmer den nok?

Når først man hører larmen, forsvinder den ikke igen.

Sådan havde jeg det, da jeg besøgte Mikael Sigvardsen, som bor tæt på krydset mellem Oddervej og Ringvej Syd.

Vi skulle snakke om støjen fra vejen, så derfor kunne jeg ikke lade være med at lytte til den. Det var også svært at undgå, for den susende larm af bildæk, der ruller over asfalten, var der konstant.

Derfor er det på tide at sætte fokus på problemet, for man må da kunne gøre noget ved det, tænker Mikael Sigvardsen.

Det har han helt ret i. Der findes efterhånden mange gode redskaber til at reducere vejstøj, men problemet er bare, at den slags koster penge. Og Oddervej er langt fra den eneste vej i kommunen, der larmer.

Derfor bliver politikerne nødt til at prioritere indsatserne. Jesper Kjeldsen (S) fra byrådets tekniske udvalg fortæller, at han vil gøre sit til at dæmpe støjen fra de larmende veje, men han kan ikke love, at det lige er Oddervej, der står først i køen til støjdæmpende tiltag.

Lidt længere nede ad Oddervej, tæt på Højbjerg Torv, spøger byggeriet af 29 ældreboliger stadig. Status fra kommunen er, at der i foråret bliver offentliggjort et forslag til en lokalplan.

Står det til flere af naboerne, bør projektet bare lægges i graven. Oddervej er i forvejen meget trafikeret, og bekymringen er, at trafikken også stikker af på Solbrinken, der går parallelt med Oddervej.

- Det kan ikke være rigtigt, at Solbrinken skal aflaste Oddervej, det er helt gak, og det bør ikke kunne lade sig gøre, siger Ian Cockburn Curran, der bor på Solbrinken.

Ifølge projektleder Jørgen Gehl Madsen gør kommunen, hvad den kan for at undgå ekstra trafik.

Derfor er der lavet om i måden at komme til og fra byggeriet. I første omgang var der tale om en begrænset ind- og udkørsel til Oddervej, som ville gøre Solbrinken til en attraktiv smutvej. Men den model er nu droppet.

I dagens sidste historie kan du komme med til åbningsdag på Restaurant Skovmøllen. På grund af corona var åbningen rykket til 1. februar, og da det også var dagen, hvor coronarestriktionerne forsvandt, kunne timingen ikke være bedre.

Gæsterne kom dryssende i løbet af dagen, og til aften blev den helt store åbningsmiddag serveret, hvor alle borde var fyldte med forventningsfulde gæster. De har hele tiden været forventningsfulde. Det har den nye ejer mærket, lige siden han fik nøglerne til restauranten.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
- Der er sket så meget i forhold til at lave asfalt, som tager noget af dæklyden, så man må kunne gøre noget ved støjen, tænker Mikael Sigvardsen. Foto: Christian Gnutzmann

Mikael har en bøn til politikerne: - Gør noget godt for lokalområdet ved at dæmpe støjen fra Oddervej

Det støjer fra Oddervej. Nogen vil måske endda sige, at det larmer fra den trafikerede indfaldsvej.

Uanset om det larmer eller støjer, så er det træls for dem, der altid kan høre lyden. Men det er ikke kun træls, det kan også øge risikoen for at blive alvorligt sygt, viser forskning.

Derfor skal der sættes meget mere fokus på problemet. Det mener byrådsmedlem Jesper Kjeldsen (S), og han og resten af byrådet bør kigge på Oddervej.

Sådan lyder ønsket fra Mikael Sigvardsen, der bor tæt på krydset mellem Oddervej og Ringvej Syd.

Han lever med støjen, men derfor er det stadig en plet på et ellers dejligt område, mener han.

Der findes forskellige løsninger på problemet, men det koster penge, og problemet findes mange steder i kommunen. Jesper Kjeldsen og de andre politikere skal derfor i gang med et større prioriteringsarbejde.

Der er kommet mere fokus på støjen fra de store veje, og nu skal der også sættes fokus på Oddervej, mener en nabo, som altid kan høre, hvordan bilerne kører til og fra Aarhus.

Solen skinner fra en næsten skyfri himmel.

Hunden løber og leger på græsplænen, mens Mikael Sigvardsen ser til og nyder lidt frisk luft i haven på toppen af Skåde Bakker.

Det er svært at finde ret meget at klage over, og så alligevel ikke.

For få meter fra huset på Hamphøjvej ligger den trafikerede Oddervej, hvor bilerne suser til og fra Aarhus. Med en tyk streg under "suser".

For når bilernes dæk ruller hen over asfalten, sender det en monoton, susende larm direkte ind i haven ved Mikael Sigvardsen.

- Lyden er der konstant, også selvom det ikke er myldretid. Jeg ved også, at der i hvert fald er en familie, der er flyttet væk fra vores vej på grund af støjen, siger han.

Det er dog ikke et tema for Mikael Sigvardsen og familien. De lever med støjen, selvom det er et problem, og selvom det kun er blevet værre, siden de flyttede ind for seks år siden.

- Skulle det blive alt for træls, så har vi et sommerhus, vi kan flygte til.

Lad os snakke om det

De vidste det godt, da de købte huset. Ophold i haven ville være med støjen som ufrivillig gæst, der ikke bare lige tager hjem igen.

Alligevel var plusserne så mange, at de var klar til at flytte ind. Og de fortryder det ikke.

Men selvom familien lever med lyden af trafik, er det værd at bringe problematikken på banen, mener Mikael Sigvardsen.

- Jeg vil da gerne være med til at påvirke mit nærområde, og jeg tror, at det vil være godt med en diskussion om det her, for det ville da helt sikkert være bedre for området, hvis støjen ikke var her, siger han.

Hvordan reducerer man vejstøj?

Vejstøj kan reduceres på mange måder. Der kan anvendes støjdæmpende asfalt eller hastigheden på strækningen kan sænkes. Det er også teknisk muligt at sænke støjen ved at køretøjer og dæk støjer mindre.

Hvis der er mulighed for at opstille en støjvold eller en støjskærm, kan det også være en god mulighed. Forbedring af facader og vinduer vil ofte være en effektiv løsning.

Trafikplanlægning er også en mulighed, for eksempel ved at lede trafik - især tung trafik - uden om boligområder.

Læs mere om vejstøj på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Og der er ikke udsigt til, at støjen bliver mindre. Heller ikke selvom flere og flere biler kører på el og på den måde larmer mindre.

For det er ikke motorstøj, der finder vej til Mikael Sigvardsens og naboernes haver. Det er lyden af bildæk i kontakt med asfalt.

- Det må man kunne gøre noget ved, tænker jeg. Der er sket så meget i forhold til at lave asfalt, som tager noget af dæklyden, siger Mikael Sigvardsen.

Kan give demens

Mikael Sigvardsen bor tæt på krydset mellem Oddervej og Ringvej Syd, og det er ikke bare hans ører, der er sarte. Støjen er høj, og den ligger lige på kanten af de 58 decibel, som er Miljøstyrelsens officielle grænseværdi for vejstøj i et boligområde.

Hos WHO lyder anbefalingen, at vejstøj ikke skal overstige 53 decibel.

Et kig på Miljøstyrelsens støjkort viser, at flere af boligerne langs Oddervej ligger lige på grænsen af Miljøstyrelsen og WHO’s anbefalinger for støj.

Flere boliger omkring krydset mellem Oddervej og Ringvej Syd ligger lige på grænsen af de anbefalede værdier for støj. Miljøstyrelsens officielle anbefaling lyder på 58 decibel for et boligområde. Illustration: Miljøstyrelsen

I efteråret viste ny forskning, at risikoen for at udvikle Alzheimers er 27 procent større, hvis man er udsat for trafikstøj på mere end 55 decibel over flere år. Samtidig er risikoen for demens 18 procent større.

Derfor skal trafikstøj tages alvorligt, og det bliver den, forsikrer byrådsmedlem Jesper Kjeldsen (S). Han er medlem af teknisk udvalg, og han har siden valgkampen været med til at sætte støjkampen på dagsordenen.

- Forskningen har givet mere opmærksomhed på støjproblemerne, og det styrker jo bare min holdning om, at vi skal sætte endnu mere fokus på det, siger han.

Asfalt og nybyggeri

Når man bor i og omkring byen, er der en risiko for, at man ikke bor helt stille. Sådan må det være, for man kan trods alt ikke pakke byen ind i vat, som Jesper Kjeldsen siger.

Men der skal gøres mere, end der bliver gjort i dag for at dæmpe støjen.

- Det skal være tænkt ind i planerne fra start, når der bliver bygget ny, og så skal vi kigge på, hvad vi kan gøre de forskellige steder. For der er vejstøj mange steder i kommunen, siger Jesper Kjeldsen.

Her kan støjdæmpende asfalt komme i spil.

- Det kan godt være, at det kun er nogle få decibel, det reducerer støjen med, men mange steder vil det også være nok til at få støjen under de anbefalede grænser.

Og så er vi tilbage til det, der altid er det store "men", når der skal gøres noget ved en kommunal problematik. Det koster penge, og den slags er der ikke evig af i kommunekassen.

- Vi skal finde penge til det, og så skal vi prioritere de steder, hvor der er mest støj og de steder, som overskrider grænserne, siger Jesper Kjeldsen.

Spørgsmålet er så, om Oddervej larmer nok til, at politikerne vil kaste sig over strækningen?

- Jeg kan ikke sige noget konkret, da jeg ikke kender problemet lige der, men generelt er jeg altid åben for at komme ud for at se steder og snakke med borgerne, siger Jesper Kjeldsen.

Ian Cockburn Curran har selv set flere farlige situationer, fordi gående har brugt vejbanen, hvor bilerne kommer stærkt. Han mener, at det er "helt gak", at der arbejdes på et nyt byggeri, der kan give endnu flere biler på Solbrinken. Foto: Christian Gnutzmann

Fodgængere, cyklister og bilister deles om én vejbane, og i fremtiden kan det blive endnu værre

Solbrinken og vejens beboere står til at blive sorteper, hvis planerne om 29 ældreboliger på Oddervej bliver en realitet.

Sådan lyder bekymringen i hvert fald på Solbrinken.

Vejen bliver i forvejen brugt til langtidsparkering og som smutvej, og det er den ikke gearet til. Derfor vil det være en rigtig kedelig udvikling, hvis ældreboligerne kommer og giver endnu mere trafik på vejen.

Der er dog lidt godt nyt til de bekymrede naboer. Projektleder hos Aarhus Kommune Jørgen Gehl Madsen fortæller, at der er lavet om på måden at komme ind og ud fra ældreboligernes parkeringsplads.

Læs mere om det ved at folde artiklen ud.

Solbrinken er sådan set tosporet, men når den ene side af vejen altid bruges til parkering, kniber det med pladsen. Og når der samtidig er udsigt til 29 nye ældreboliger, som får bagindgang fra Solbrinken, er frygten, at trafikforholdene kun bliver værre.

Hvor meget ekstra trafik giver 29 ældreboliger ved Oddervej? Og hvor meget af den trafik kommer til at foregå på Solbrinken, der ligger parallelt med den befærdede indfaldsvej?

Det er der stadig ikke noget endeligt svar på, men spørger man naboerne på Solbrinken, er svaret, at de 29 boliger vil tilføre alt for mange biler til en vej, hvor trafikken i forvejen ikke spiller.

Det mener i hvert fald Ian Cockburn Curran.

Ifølge ham er problemet, at Solbrinken bruges til parkering af udefrakommende, og det gør, at der reelt kun er en enkelt vejbane til rådighed. Samtidig er fortovene ikke rigtige fortove. Der er ingen fliser på, og de bliver sjældent brugt af fodgængere.

- Så dem med barnevogne og andre gående bruger vejen, og det forstår jeg godt. Men det giver så mange farlige situationer, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der skal ske et uheld, før der bliver gjort noget, siger Ian Cockburn Curran.

Brugt som parkeringsplads og smutvej

De biler, der hver eneste dag holder parkeret hele vejen op ad Solbrinken, er ikke eget af dem, der bor på Solbrinken, vurderer Ian Cockburn Curran.

- Jeg tror, at det er nogen, der bor i nærheden eller sætter bilen her og så tager bussen ind til byen, siger han.

Den ene af de boliger, der skal gøre plads til byggeriet af 29 ældreboliger, har vejret til denne lille indkørsel. Det betyder, at indkørslen indgår som en del af ældreboligprojektet, og naboerne frygter, at den vil blive brugt flittigt, når gæster eller andre skal ind til de 29 boliger. Foto: Christian Gnutzmann

Samtidig kan han se, at Solbrinken hver eneste dag bruges af bilister, der har brug for en smutvej.

- Ved at køre igennem vores vej, kan man spare sig selv for at komme ned i lyskrydset ved Rosenvangs Allé, og det bruger mange.

Det kunne man sætte en stopper for ved at lukke vejen for gennemkørsel. Det har tidligere været oppe at vende, men vejen er altså fortsat åben i begge ender.

Ian Cockburn Curran efterspørger også en tidsbegrænset parkering på vejen, eller måske endda et forbud mod at parkere langs kantstenen.

- Alle på vejen har alligevel plads til to biler i deres indkørsel, siger han.

Stop byggeriet

En lukket vej eller parkeringsrestriktioner vil måske hjælpe på de problemer, der er på Solbrinken i dag. Men hvad så, hvis byggeriet af de 29 ældreboliger bliver en realitet?

I projektet bliver der budgetteret med en lille indkørsel fra Solbrinken til ældreboligernes fællesareal og to parkeringspladser.

Ian Cockburn Curran frygter, at den vej vil blive brugt af mange, der skal sætte nogen af eller lige skal ind og se, om der er en ledig parkeringsplads.

Der er sådan set plads i siderne af vejen til det gående folk, men ”fortovet” indbyder ikke ligefrem til at blive brugt. Det kunne fortovsfliser måske lave om på. Foto: Christian Gnutzmann

Trafikken kan derfor blive rigtig slem, vurderer han, og han mener, at man bør droppe byggeriet.

- Det kan ikke være rigtigt, at Solbrinken skal aflaste Oddervej, det er helt gak, og det bør ikke kunne lade sig gøre, siger han.

Om det ender der, må tiden vise. Lige nu er projektet stadig under behandling, og kommunens forventning er, at et lokalplansforslag bliver offentliggjort i april-maj måned.

Dropper højre ind-højre ud

En anden del af bekymringen hos Solbrinkens beboere har bygget på, at ældreboligerne skulle have en såkaldt højre ind-højre ud. Det vil sige, at man kun må køre til højre ned mod Højbjerg Torv, når man skal ud fra ældreboligerne og ud på Oddervej. Samtidig må man kun svinge ind til boligerne ved at dreje til højre. Man vil derfor være nødt til at komme syd fra, hvis man skal ind til parkeringspladsen.

Bekymringen har været, at Solbrinken ville blive brugt af de bilister, der kommer fra den forkerte side, og det ville give mere trafik.

Men den model er nu droppet, fortæller kommunens projektleder Jørgen Gehl Madsen.

- Vi trækker byggeriet lidt længere tilbage fra Oddervej, så oversigtsforholdene bliver bedre, og så kan man køre både til højre og venstre, siger han.

Der er ingen begrænsninger på, hvor længe bilerne må holde parkeret på Solbrinken, og det er der mange, der benytter sig af. Foto: Christian Gnutzmann

Samtidig påpeger han, at den lille indkørsel fra Solbrinken kun fører ind til to handicapparkeringspladser.

- I vores optik vil det faktisk betyde lidt mindre trafik, end der er i dag, hvor parkeringspladsen hører til en ejendom med to boliger. Så vi forsøger at begrænse trafikken mest muligt, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at få det til at fungere bedst muligt, siger Jørgen Gehl Madsen.

Han fortæller også, at problematikkerne omkring fortove og parkering langs vejkanten på Solbrinken ikke er noget, der skal løses i det lokalplansarbejde, der bliver lavet for ældreboligerne. Men det er noget, som kommunens mobilitetsafdeling kommer til at kigge på.

Moesgaard Museum havde i længere tid Restaurant Skovmøllen til salg. Det lykkedes i efteråret at få den solgt, og nu er restauranten åbnet igen. Foto: Christian Gnutzmann

Nu kan du igen få noget at spise ved den gamle mølle: - Man kan mærke, at det er et specielt sted for mange

Skovmøllen skulle oprindeligt have åbnet i midten af januar, men corona buldrede afsted, og med restriktionerne var der ikke lagt op til den helt store åbning.

Derfor ventede den nye ejer med at slå dørene op, og han blev belønnet for tålmodigheden.

Samme dag som restauranten åbnede, forsvandt restriktionerne, og derfor kunne Skovmøllen fylde lokalerne og servere en masse mad for de forventningsfulde gæster.

Det var den helt rigtige beslutning at udskyde åbningsdagen for Skovmøllen. 1. februar kunne restauranten nemlig åbne med fuldt hus til aften uden mundbind og coronapas.

- To æggekager. En Classic og en appelsinsodavand.

Tjeneren noterer bestillingen ned og sender den afsted mod køkkenet.

Hun henter drikkevarerne, og kort efter slår køkkenchefen på klokken. Maden er klar, og gæsterne kan få deres æggekager.

Personalet har prøvet det mange gange før, men de to æggekager med drikkevarer er alligevel noget særligt.

Det er nemlig første bestilling på Restaurant Skovmøllen, efter at Jens Holm Møller er blevet den nye ejer. Tirsdag var første åbningsdag.

- Det er en stor dag, og det er jo noget helt særligt, når det er ens eget sted, man åbner, siger Jens Holm Møller, der brugte formiddagen på at gøre de sidste småting klar.

Jens Holm Møller har i mange år drømt om at have sin egen restaurant. Med Skovmøllen fandt han lige det, han gik og drømte om. Privatfoto: Jan Bøgeskov

Blandt andet skulle teksten på velkomstskiltet viskes ud, så der var plads til et andet budskab. ”Velkommen til Skovmøllen” erstatter ”Find dit coronapas frem”.

Coronarestriktionerne var fortid fra tirsdag, og det gjorde kun åbningen ekstra god.

- Det giver helt sikkert et løft. Vi kan også mærke, at folk bare skal ud nu. Så det var godt, at vi ventede med åbningen. Så blev vi også selv helt klar, siger Jens Holm Møller med henvisning til, at den oprindelige åbningsdag egentlig var 15. januar, men den blev flyttet på grund af corona.

Tyvstart med 300 portioner supper

Selvom restauranten først åbnede 1. februar, så havde de første gæster allerede fået en smagsprøve på det nye køkkenpersonales evner.

I weekenden tyvstartede Skovmøllen og solgte kaffe og suppe fra et telt ved siden Restauranten. Der blev langet 300 portioner over disken, og det vidner om, at gæsterne er klar til igen at slå et smut forbi restauranten ved den gamle vandmølle.

- Der er blevet taget vildt godt imod os, og man kan mærke, at det er et meget specielt sted for mange. Der er store forventninger til os, og mange har spurgt os om, hvad vi gør ved stedet. Vi har også fået rigtig mange anekdoter fra folk, der har holdt bryllup her eller er kommet her i deres barndom, siger Jens Holm Møller.

Ny ejer, nyt team og nyt menukort. Foto: Christian Gnutzmann

Restaurant Skovmøllen vil stadig være Restaurant Skovmøllen, selvom der er kommet en ny ejer til. Det forsikrer Jens Holm Møller, som faktisk ikke tror, at gæsterne vil opdage den store forskel.

- Men vi sætter selvfølgelig vores eget præg på tingene. Vi har også lavet et nyt menukort, siger han.

Fyldt til aften

Gæsterne kommer dryssende til de dækkede frokostborde. Køkkenchefen slår igen på klokken, og tjeneren kan servere endnu en omgang frokost.

Snakken går ved bordene, mens lyden af sydende pander og kokkens kniv, der hakker i skærebrættet, fortæller, at forberedelserne til aftenens åbningsmiddag er godt i gang.

Sådan så den første servering ud, efter Skovmøllen er åbnet med nye ejere. Foto: Christian Gnutzmann

For både tirsdag og onsdag er med fyldt restaurant til aftenmenuen.

Jens Holm Møller håber, at Skovmøllen også i fremtiden kan servere aftensmad for restaurantens gæster. I første omgang er det frokost, der er det primære fokus, men det skulle gerne ændre sig i løbet af foråret.

- Vi kommer til at åbne mere om aftenen i foråret. Vi fornemmer, at folk også gerne vil komme her til aften, og det er jo også lettere for mange at køre herud, i stedet for at de skal ind til byen og lede efter parkeringspladser, siger Jens Holm Møller.