Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Skåde-Højbjerg-Holme i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Den store gule bygning kan ende med at spænde ben for Rema 1000's planer på Højbjerg Torv. Arkivfoto: Christian Gnutzmann

Derfor er det gule hus på torvet værd at bevare

Efter at have ligget fuldstændigt stille i et halvt år, blev bolden for få uger siden igen givet op på Højbjerg Torv.

Aarhus Kommune tog serveretten og tyrede bolden over på Rema 1000’s banehalvdel. Den gule etageejendom midt på grunden ”skal som udgangspunkt bevares”, lød meldingen fra kommunen.

Rema 1000 har endnu ikke kommenteret eller fortalt, hvad næste skridt vil være, og om det fortsat er planen at lave en butik på torvet, men kommunens udmelding kan umuligt have været den, Rema 1000 havde håbet på.

Måske tænker du over, hvad der er så interessant og vigtigt ved den gule bygning. Hvorfor bør den bevares? Det spørgsmål har jeg stillet til Lokalt Kulturmiljøråd. Et råd, der rådgiver Aarhus Kommune blandt andet i forhold til bevaringsværdige bygninger.

Anneken Appel Laursen, der er museumsinspektør i Den Gamle By, sidder i det råd, og hun argumenterer i dagens første historie for at bevare bygningen.

Intet er på plads endnu, og det er for tidligt at glæde sig over noget som helst, lyder det fra en nabo, for det kan stadig ende med et Rema 1000-projekt af en eller anden form.

Der ligger ikke nogen skarptskåret tidsplan for, hvad der nu skal ske. Men sagen er som sagt i hænderne på Rema 1000, og ifølge Aarhus Kommunes lokalplanportal bør der komme et svar indenfor den nærmeste fremtid.

Jeg kommer naturligvis til at følge udviklingen og give dig besked herfra, når der er nyt at fortælle.

I dagens anden historie kan du læse om, at et flertal i byrådet for nyligt besluttede at sætte gang i næste skridt mod ny og opdateret kollektiv trafik. Det koster i første omgang 25 millioner kroner, men det er småting i forhold til det, der bliver beløbet på den samlede regning.

God læselyst.

Billede af Christian Gnutzmann
Billede af skribentens underskrift Christian Gnutzmann Journalist
Bygningen er fra 1953, og lige nu tyder alt på, at den får lov at leve et endnu længere liv. Foto: Christian Gnutzmann

Den er gul, den er stor, og den kan spænde ben for Rema 1000’s byggeplaner: Derfor bør Centrum-bygningen bevares

- Man skal se på bygningen som en del af en helhed. Den danner bagvæggen til torvet, som kunne opleves som en form for centrum i Højbjerg.

Anneken Appel Laursen, der er museumsinspektør ved Den Gamle By og en del af Lokalt Kulturmiljøråd, er helt klart af den overbevisning, at den gule bygning på Højbjerg Torv bør bevares.

Også selvom det ikke som sådan er en særlig bygning. Men den fortæller en vigtig historie, den er pæn og velholdt.

Det tyder da også på, at Aarhus Kommune vælger at lade bygningen stå. I hvert fald er beskeden til Rema 1000, der vil bygge på torvet, at bygningen som udgangspunkt skal bevares.

- Jeg er ret imponeret over, at man fra forvaltningens side har flyttet noget her. Det er et eksempel på, at det er værd at gøre noget, lyder det fra fællesrådet.

Siden foråret i 2020 har den gule etagebygning på Højbjerg Torv sunget på sidste vers.

Rema 1000 købte grunden, hvor bygningen ligger, med henblik på at rive den ned for i stedet at opføre en butik og boliger.

Men nu ser det ud til, at den får lov til at blive stående. Seneste melding fra Aarhus Kommune er, at bygningen ”som udgangspunkt skal bevares”.

Det ændrer naturligvis på tingene, for der bliver markant mindre plads at lave dagligvarebutik på, når nu den store bygning fortsat skal ligger midt på grunden.

Skåde-Højbjerg-Holme har endnu en gang forsøgt at få en kommentar fra Rema 1000 for at høre, om det fortsat er planen, at der skal laves en eller anden form for projekt, nu hvor virksomheden jo har købt og betalt grunden. Men Rema 1000 har ikke på nuværende tidspunkt nogen kommentarer til kommunens udmelding.

Rema 1000’s forslag

Rema 1000 har købt den gule etagebygning på Højbjerg Torv, butiksfløjen og den villa, der ligger ved siden af torvet på Rosenvangs Allé 245.

Ideen er at lave en dagligvarebutik med boliger ovenpå og måske gøre plads til en lille butik eller frisør.

Selve Højbjerg Torv ligger i et centerområde, hvilket i princippet muliggør opførelsen af en dagligvarebutik. Det gør villaen på Rosenvangs Allé ikke, og det vil derfor kræve en ændring at få den med i centerområdet.

Ligeledes har der været lagt op til, at rammerne skulle give mulighed for en bebyggelsesprocent på 70 i stedet for de nuværende 50, ligesom der skulle gives tilladelse til at bygge i fire etager frem for tre. Det vil kræve politikernes velsignelse at få lov til det.

Fra kommunens side er beskeden ikke, at der slet ikke kan laves et projekt. Det er bare meldt ud, at et eventuelt projekt skal laves, uden at det koster den gule bygning livet.

Hvis Rema 1000 vælger at fortsætte med et projekt, vil det i sidste ende stadig kræve, at byrådet siger god for det.

Hvad gør den bevaringsværdig?

Meldingen fra kommunen om, at den gule bygning skal blive på torvet, kommer, fordi forvaltningen har vurderet, at bygningen bør betegnes som bevaringsværdig.

Man skal se på bygningen som en del af en helhed. Den danner bagvæggen til torvet, som var Højbjergs centrum, og den er med til at fortælle historien om et bycentrum.

Anneken Appel Laursen, museumsinspektør i Den Gamle By og medlem af Lokalt Kulturmiljøråd

Men hvorfor er den overhovedet værd at bevare? Det har ikke været muligt for Skåde-Højbjerg-Holme at få svar på, hvad forvaltningens vurdering bygger på. Til gengæld kan Anneken Appel Laursen, der er museumsinspektør ved Den Gamle By, nævne en række gode grunde.

Udover posten ved Den Gamle By er hun en del af Lokalt Kulturmiljøråd, som rådgiver Aarhus Kommune om blandt andet bevaringsværdige bygninger. Og allerede i 2020 frarådede Lokalt Kulturmiljøråd at rive Centrum-bygningen ned.

- Man skal se på bygningen som en del af en helhed. Den danner bagvæggen til torvet, som kunne opleves som en form for centrum i Højbjerg, og den er med til at fortælle historien om et slags bycentrum, siger Anneken Appel Laursen.

Kan den gule bygning til højre ikke rives ned, må Rema 1000 nøjes med resten af grundens areal plus den villa, der ligger til venstre i billedet. Foto: Christian Gnutzmann

Hun fremhæver samtidig, at bygningen er bygget i godt og solidt materiale, og at den på trods af sine 70 år på bagen stadig står som en pæn bygning. De samme rosende ord kan man ikke sætte på hverken parkeringspladsen foran eller bagved bygningen.

- Det er grimt, og det kan man nogle gange blive lidt snydt af. Det gør, at man kan tænke, at det ser trist ud. Men hvis man kigger på gamle billeder, fra da bygningen var ny, var der ikke et parkeringsareal, og dengang var det meget pænere, siger Anneken Appel Laursen.

Typisk 50’er

Den er bygget i 1953, og den er født uden skiltet med teksten ”Centrum”. Det er kommet på senere, fortæller Anneken Appel Laursen.

Og det overrasker hende ikke, at skiltet kom op.

- Det var meget tidstypisk at lave små centre, og skiltet er et typisk 50’er skilt, som en markering af, at her er en pladsdannelse og et centrum. Selvom det var en boligbygning, så var der dannet et bycentrum omkring den, siger hun.

At det netop har været boliger og ikke en bygning, der har været benyttet til noget helt ekstraordinært, er også en væsentlig detalje ifølge Anneken Appel Laursen.

- Nogle gange bliver vi enige om, at vi skal passe på det, der er meget gammelt og bygget af en fornem arkitekt, men her har vi en bolig, der har huset mange mennesker, som er velholdt og bygget med omtanke. Det har også en fortælling, og det bør vi også bevare, siger hun.

Er den så fredet for evigt?

Nu skal bygningen først og fremmest lige endegyldigt have betegnelsen som værende bevaringsværdig. Det kan ske på to måder.

Når der på et tidspunkt ligger et endeligt forslag til en ny lokalplan for Højbjerg Torv klar, så vil forslaget om at gøre bygningen bevaringsværdig indgå i indstillingen. Det er byrådet, der skal godkende indstillingen.

Det betyder bevaringsværdien

Bygninger og huse vurderes på en skala fra et til ni.

Bygningerne med karakteren et vil ofte være bygninger, der også er fredede. Det kan for eksempel være folkekirker. Holme Kirke har værdi et. Det samme har Skovmøllen og flere af bygningerne ved Moesgaard Museum.

De øvrige bygninger med karakteren to-tre-fire er bygninger, der ”i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags,” som det hedder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Huse og bygninger i kategori fem og seks bliver betegnet som pæne bygninger, men som har fået en dårligere karakter som følge af ombygning eller lignende, der ikke passer ind i det oprindelige udtryk.

De sidste kategorier dækker over bygninger, der hverken har den store arkitektoniske eller historiske betydning. Det kan også være bygninger, der har fået så mange ændringer, at oprindeligheden er forsvundet.

Slots- og Kulturstyrelsen

Det kan også ende med, at Rema 1000 vender tilbage til Aarhus Kommune med beskeden om, at projektet helt droppes. I så fald vil kommunen stadig forsøge at gøre bygningen bevaringsværdig. Det vil ske i forbindelse med det arbejde, der lige nu er i gang, hvor kommunen ejendomme og bygninger fra perioden 1940-1970.

Skulle det gå sådan, at etagebygningen på Højbjerg Torv bliver bevaringsværdig, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der aldrig kan pilles ved den. Den vil ikke være fredet, men betegnelsen som bevaringsværdig gør det langt mere bøvlet at få lov til at rive bygningen ned.

Får den bevaringsværdi på mellem et og fire, som er de karakterer, der siger størst bevaringsværdi, kræver det kommunal dispensation og en tur i offentlig høring, hvis der skal gives tilladelse til at rive den ned.

Det er det skitserede område her, Rema 1000 vil omdanne til blandt andet dagligvarebutik. Det kræver uanset hvad en politisk godkendelse, blandt andet fordi villaen på Rosenvangs Allé skal inddrages det centerområde, resten af grunden ligger i. Skitse: Aarhus Kommune

Der er dog en række eksempler på, at det tidligere er lykkedes for byudviklere eller lignende at få grønt lys til at rive bevaringsværdige bygninger ned. Seks gange i løbet af de seneste ti år, er det sket i Højbjerg. Det kan du læse mere om her. 

Glad formand

Siden ideen om Rema 1000’s projekt første gang nåede ud over matriklen og ind i haverne hos naboerne, har byggeplanerne mødt modstand.

Særligt det trafikale aspekt har været omdrejningspunkt for store bekymringer, da Rosenvangs Allé i forvejen bliver betegnet som et dumt sted at være på cykel, og en dagligvarebutik med al, hvad det indebærer af varelevering og kunder i bil, vil næppe gøre det bedre.

Det har det lokale fællesråd også flere gange sagt, ligesom det også har opfordret til ikke at rive den gule bygning ned.

Derfor er formanden for Holme Højbjerg Skåde Fællesråd, Søren Wichmann Matthiessen, glad for den nye kurs.

- Vi mener, det er et markant byggeri i Højbjerg, og at det er klassisk i forhold til Højbjerg-byggeri, så det er glædeligt, at man begynder at se på bevaringsværdige bygninger fra Teknik og Miljøs side, siger han og understreger, at det godt kan betale sig som fællesråd og som borgere at give sin mening til kende.

- Jeg er ret imponeret over, at man fra forvaltningens side har flyttet noget her. Det er et eksempel på, at det er værd at gøre noget.

Meningen med BRT, Bus Rapid Transit, er, at busserne skal have eget spor, så de slipper for at sidde fast i trafikken. Illustration: Busplus/Aalborg Kommune

Flertal sætter gang i næste skridt i stort og dyrt busprojekt – særligt én ting mødte dog kritik i byrådssalen

Der skal laves et skitseforslag og en miljøvurdering af BRT-projektet i Aarhus.

Det besluttede et flertal i byrådet tidligere på ugen. I første omgang bliver der sat 25 millioner kroner af til den del, og dermed er næste skridt taget i retning af at få de hurtige busser på vejene.

Der er dog stadig langt til at få projektet gennemført, og blandt andet mangler i omegnen af en milliard kroner.

Der er fortsat lang vej til, at BRT-busserne kører fra Skåde til Risskov, men byrådet er nu klar til at bruge de første millioner på projektet.

Hvor mange mennesker lader bilen stå for i stedet at hoppe på bussen, hvis de såkaldte lynbusser - også kaldet BRT-busser - får lov til at husere på ringvejen?

Det spørgsmål mangler fortsat at blive besvaret, og derfor var det ikke et enigt byråd, der onsdag sagde ja til at bruge 25 millioner kroner på et skitseforslag og en VVM-undersøgelse, som vurderer projektets indvirkning på miljøet.

- Inden vi brænder 25 millioner af, kan vi ikke engang få svar på, hvor mange flytter det fra bil over i BRT? Man har ingen ide om det, man brænder bare millioner af. Det er min anke, og det er derfor, jeg ikke støtter det, sagde Henrik Arens, der er uden for parti.

Også Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne tog forbehold til sagen.

Ikke desto mindre var der et ganske klart flertal for at gå videre med projektet. Dermed skal der nu gang i skitsetegningerne for Bus Rapid Transit-projektet, der kan ende med at gå fra krydset mellem Ringvej Syd og Oddervej, via Viby og ringvejen for at ende et sted i Risskov.

- Hvis en meget grøn kollektiv trafik skal lykkes, kræver det, at der bliver taget nogle beslutninger på et tidspunkt, derfor er det super, at vi får påbegyndt det her skitseprojekt samt en VVM-undersøgelse, lød det fra Steffen Wich (S), inden størstedelen af byrådskollegaerne også bakkede op om indstillingen.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at forholde os til at skulle investere massivt i kollektiv trafik fremadrettet, hvis vi ønsker at nå vores målsætning om co2-neutralitet i 2030. Så det her ser vi som det første skridt, sagde Venstres Gert Bjerregaard på byrådsmødet.

Mangler stort millionbeløb

Ideen med BRT-busserne er, at de på ringvejen skal have deres eget spor og på den måde slippe for at snegle sig igennem myldretidstrafikken og rødt lys i krydsene.

Fra Axel Gruhns Vej til Oddervej skal busserne køre i den blandede trafik, men tanken er stadig, at busserne skal have en form for forlomme i krydsene, så de kan holde en stram køreplan. Det er samtidig i spil at lukke Holme Ringvej for almindelig trafik, så der bliver fri lej for busserne.

På de grønne strækninger skal busserne køre i den almindelige trafik. På den røde del af ruten får busserne deres egen bane. Det blå stykke indikerer, at der ikke er fastlagt en endelig rute. Kort: Aarhus Kommune

Det hele kogt sammen skal forbedre den offentlige trafik og tilmed gøre den mere klimavenlig. Tanker og ideer, de færreste sætter sig imod.

Det, der gør, at projektet alligevel styrer ind i en større debat, er prisen. Det samlede beløb kan meget vel ende på den anden side af en milliard kroner, og den slags penge er Aarhus Kommune langt fra at have samlet.

Lige nu er der i et tidligere budgetforlig afsat 292 millioner kroner, men det bliver ikke til meget BRT. Derfor er det håbet, at staten vil spæde til, men uanset hvad skal der fortsat findes midler.

Det er altså ikke sikkert, at projektet bliver til noget. I første omgang skal der dog laves skitser og undersøgelser for 25 millioner kroner.

Øget borgerinddragelse

Hvis alt går, som det skal, kan en VVM-undersøgelse være færdiglavet om cirka halvandet år, og fortsætter alt med at gå fuldstændigt efter køreplanen, vil det være muligt at sende de første BRT-busser afsted på de århusianske veje i 2030.

Undervejs i den proces skal borgerne spørges til råds. Borgerinddragelse er det nye superord på de politiske gange, og det fik også lov at fylde i byrådssalen, da BRT-projektet onsdag blev drøftet.

Her nævnte flere af politikerne, at de var glade for, at borgerinddragelse bliver en del af processen i den nærmeste fremtid.

Da sagen var til belysning i Teknisk Udvalg forud for byrådsmødet, blev der nemlig tilføjet, at blandt andet de berørte fællesråd skal inddrages i løbet af tredje kvartal i år.